, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Aarhus-baseret SaaS-startup søger sparring angående prissætning, forretningsudvikling og outsourcing, Aarhus - SPRINGBOARD®

  • 05 Dec 2018
  • 08:30 - 11:30
  • Studentervæksthus Aarhus, kl 8:30 til 11:30 pa Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus
  • 5

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 19. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 19. november 2018

Registration is closedFokus: Forretningssudvikling, Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Prissætning og forretningsmodel

- Strategi og vækstplaner

- In- og outsourcing

- Funding - udvikling for andre vs. investering vs. bootstrapping


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har afsæt i et administrationssystem for ledere og medarbejdere med udgangspunkt i restauration- og detailbranchen. En mvp er klar til markedet. Produktet løser processuelle arbejdsgange for forretningshavende såsom vagtplanlægning og tidsregistrering.

Forretningsmodellen er opbygget efter en såkaldt ”solutions model”. Modellen bygger på brugerens behov, ønsker og fungere som en 2-vejs kommunikation mellem virksomheden og brugeren.

Der er et stærkt og dedikeret team på plads, og det forventes, fra virksomhedens side, at vækstpotentialet rækker til forretning udenfor Danmarks grænser.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

In-, og Outsourcing

It & Systemudvikling

Ledelse

Prissætning

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Idégrundlag

Virksomheden startede i februar 2018. Virksomhedens foundere ville gerne fokusere på “intranet”-markedet, da der gennem erhvervserfaring var opståede førstehånds kendskab om de konflikter et dårligt administrationssystem kan medføre både ledelse og medarbejdere i en virksomhed. Konflikterne er her ikke mennesker imellem, men rettet mod selve systemet, som kræver et tocifret timetal at få bugt med. De observerede konflikter var selve vagtplanlægningsaspektet som udførtes på en unødvendig kompliceret måde. Stifterne kom derfor på idéen om at lave en smart kalender, der samlede medarbejderes vagtønsker, så det eneste lederen behøvede for at oprette en vagtplan var ét klik på én knap. Vi skabte en algoritme som kunne udføre netop det arbejde på max 5 min, hvilket skaber en unik mulighed for involverede parter, at optimere deres tidsplan.

Produktet er et administrationssystem for ledere og medarbejdere med udgangspunkt i restauration- og detailbranchen. Med afsæt i ansattes ønsker og virksomhedens budgetprognose, lægger vores algoritme vagtplanen på ét minut. Timeregistreringen logger enhver ændring gennem et tracking system som garanterer at ansatte får den rette løn.

Videreudviklingen består i at overskueliggøre for større organisationer at overvære den enkelte butiks regnskab. Lønudbetalingen vil på længere sigt blive automatiseret. Ydermere fokuseres der på at udvikle en rekrutteringsformular der vil gøre det nemt at matche ansøger og virksomhed. Nye ansatte vil få genereret en digital kontrakt tilgængelig for både ansatte og ledere.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Forretningsmodellen er opbygget efter en såkaldt ”solutions model”. Modellen bygger på brugerens behov, ønsker og fungere som en 2-vejs kommunikation mellem virksomheden og brugeren.

Etablering i fire butikker i Aarhus er indgangsvinkel til markedet, hvor der på nuværende tidspunkt har dialog og aftaler vedrørende en optimering af deres vagtplanlægning.

Markedet for konkurrerende løsninger nyder store markedsandele. Til sammenligning innoverer virksomhedens produkt ved at automatisere dét, som konkurrenter stadig tilbyder manuelt. Endvidere er udvikling med direkte brugerinddragelse med til at adskille produktet fra konkurrenternes.

Markedspotentialet er enormt, når man tager uafhængigheden i den geografiske kontekst med.

Vækstpotentiale/mål

Målsætning er at skabe et fantastisk produkt, der tilføjer en høj værdi for slutbrugerne.

De forventes at vækstpotentiale vil føre os til udlandet, hvorfra vi vil skalere produktet yderligere.

*nedenstående tal er IKKE lavet på baggrund af nogle udregninger, blot forventninger.

Ledelse og team

Holdet består af to udviklere (BSc, datalogi), to forretningsmænd (BA, informationsvidenskab), to UX designere (prof.bach., digital konceptudvikling), én etisk forretningsmand (BA, filosofi) og én projektleder (prof.bach., innovation og entrepreneurship)

Projektlederen og UX-designerne idégenererer gennem en iterativ designproces med slutbrugerne systemets funktioner. De skaber mock-ups heraf, som udviklerne udformer. Forretningsmændene hjælper til med alt fra front-end udvikling til kontrol af udviklingsprocessen og produktudviklingen. En etiske fokuseret forretningsmand sørger for at kommunikationen er struktureret, skriftlige udtalelser er i overensstemmelse med firmaets budskab, og at virksomhedens etiske regnskab har grønne tal på bundlinjen.

Økonomi/finansiering

Virksomheden tjener penge på abonnementsbasis, men de første kunder betaler først fra december grundet en prøveperiode.

I forhold til finansiering, så har virksomheden har samlet et advisory board, der rådgiver omkring strategi og vækst, men også står klar med muligheden for en investering.

Status

Produktets mvp er færdigudviklet og klar til brug. Den fortsatte udvikling vil dog ske løbende på baggrund af brugerfeedbacken.

Spørgsmål til panelet

Prissætning og forretningsmodel
-Bør vores prissætning starte lavt og stige med tiden eller omvendt? Vi oplever vanskeligheder ved prissætningen - skal man f.eks. sammenligne med konkurrenterne, eller blot se på værdien man tilføjer?
-Subscription, freemium eller noget helt tredje? Hvad er panelets tanker om prismodellen?
-Skal vi sælge mange enheder til små forretninger eller skræddersy få enheder til store forretninger?

Strategi og vækstplaner (Forretningsudvikling)
-Bør vores forretningsudvikling til start KUN at tage udgangspunkt i Danmark, eller bør vi indhente data fra hele Europa allerede nu?

In- og outsourcing (ifht software-udvikling)
-Hvilke forbehold er vigtige at have med når man outsourcer?

Funding - udvikling for andre vs. investering vs. bootstrapping
-Skal vi udskyde investering så længe som muligt for at sikre virksomheden får størst mulig værdiansættelse, eller bør vi se bort fra det og blot bruge evt. midler her og nu på forretningsudvikling?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software