, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Verdens første standard bukkerobot – til et +EUR 100 milliarder marked – strategi for kapitalfremskaffelse og skalering, Odense – SPRINGBOARD

  • 04 Dec 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Arbejdsgiverne, kl 14:00 til 17:00 pa Magnoliavej 2, 5260 Odense
  • 0

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 27. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 27. november 2018

Registration is closed


Fokus: Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Strategi for vækst- og skalering

- Salgsstrategi

- Kapitalfremskaffelse


Branche: Automation, Robotteknologi, Droner

Udvviklingsstadie: Proof of Concept


Selskabet bag verdens første standard bukkerobot til tyndplade industrien har færdigudviklet første version til demonstration og forventer første salg i indeværende kvartal.

Med organisk vækst risikerer man, at forretningspotentialet langt fra udnyttes. Videre teknologiudvikling og ikke mindst skalering af salget skal sikres ved involvering af en kapital/med-partner. Hvornår og på baggrund af hvilken strategi?


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Investor Pitch

Kommunikation

Prissætning

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Hele metalprocess industrien har anerkendt, at det er uhyre svært at finde maskinoperatører. Teknisk begavede menensker, der skal stå dag ud og dag ind og lave beskidt/hårdt/gentaget arbejde. Dette er en bombe under virksomhedernes evne til at vækste, hvis ikke de finder en alternativ løsning.

Vores robot er verdens første standard bukke robot – der kan løse problemet for tyndplade industrien. Robotten overtager operatørens opgave på en kantpresser (der bukker pladerne), den er lavet også til SME’ere med behov for fleksibel produktionsplanlægning, nem at installere, programmere (ingen med høj uddannelse er nødvendige for at holde robotten i gang) og med høj maskin-oppetid (timer den kan holde maskinen i operation). Med andre ord en god business case, hvor kunden både kan spare lønomkostninger, men samtidig få nødvendig yderligere kapacitet tilført. I Danmark vil robotten typisk være tilbagebetalt på et halvt år. Og business casen er meget nem at illustrere for kunden (med vores demonstratiosnrobot kan vi måle/filme setop tid/produktionstid, hvor vi producere kundens egne metalemner).

Der findes konkurrnter, primært integratorer, som laver skræddersyede robotløsninger, men så er de meget mindre fleksible end vores løsning og langt dyrere. Og maskinproducenter, som laver en kantpresser (bukkemaskine) med automatisk fødning, men det er en investering flere gange vores robot – 4-10 gange.

Vi vil sælge de første robotter selv, men herefter entrere ned salgspartnere, der i detaljer kender branchen (tyndplade industrien) i deres region – sælger maskiner og service til de kunder, som også er kunde til vores robot. De kan derfor også servicere robotten efterfølgende.

Vi har netop færdiggjort vores første demonstrationsrobot og er på vej ud i markedet – og har behov for en kapitalpartner, som kan være med til atsikre, at vi kan skalere virksomheden – videre udvikling af robotten og opbygning/udvikling af et globalt salgsnetværk – og sikre en position som den ledende global leverandør af standard robotter til metalprocess industrien.

Denne partner er optimalt med erfaring fra internationalt salg til industrien, der ønsker en aktiv rolle på bestyrelsesniveau – og gerne den samme partner som er med i både i første og anden investeringsrunde. Første runde 0.5 mio Euro, i alt 4 mio Euro.

Der findes ca. 1.5 millioner kantpressere verden over – og dermed et markedpotentiale på mere end 100 milliarder Euro. Men dertil skal lægges potentialet i også senere at udvikle tilsvarende typer standardrobotter til andre standardmaskiner. Potentialet er gigantisk J.

Hver robot skal kunne produceres til ca. 30.000 Euro (de første koster 42-44.000 Euro at producere, men der kan/skal arbejdes med produktionsoptimering), sælges for 75.000 Euro og salgspartnren får 15.000 Euro. Netto 30.000 Euro pr. solgt robot.

Vi forventer at sælge 1-3 robotter inden udgangen af 2018, 50 i 2019 og i 2020 at være cashpositiv. I 2022 skal der sælges min 1000 robotter. I mellemtiden skal der tages hul på udvikling af de næste standard robotter til metal process industrien.

Et muligt exit kunne være en kantpresser producent, robotarm producent eller anden større spiller i robot/automationsbranchen.

Ejerne af virksomheden, som foreløbig også udgør ledelsen er en kombination af en CEO med mere end 20 års indstri erfaring, en CTO med mere end 10 års teknologiudviklingserfaring (oprindeligt kommer han fra software branchen) og en bestyrelsesformand med en lang karriere som bl.a.direktør for en større dansk konsumvareproducent og herefter udvikling af et eget tekniske produkt, business angel og rådgiver. Dertil et team af 8 dedikerede ingeniører. Et dedikeret team, som er basis for en fortsat udvikling mod at blive en global førende spiller i robotmarkedet.

Spørgsmål til panelet

Verdens første standard bukkerobot til et EUR +100 milliarder marked er udviklet, selskabet bag robotten ønsker en klar plan for skalering – hvorfor der er behov for involvering af en kapitalpartner, som i to runder vil tilføre 4 mio Euro (runde 1 – 0,5 mio Euro). Der er derfor behov for en meget klar plan for:

1)Hvornår er det rette tidspunkt for tilførsel af kapital – balancen mellem at være sikkert i markedet og optimere valueringen, således der tilføres kapital uden at kapitalpartneren bliver dominerende, men tideligt nok til, at selskabet ikke mister momentom

2)Hvornår skal markedsføringsprocessen ift kapitalpartnere påstartes

3)Sikring mod, at der spildes tid på irrellevante ”golddiggers” – som ønsker for meget for for lidt


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software