, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Etableret app virksomhed søger input til vækststrategi samt indfrielse af ambition om top tre placering i branchen i DK, KBH - SPRINGBOARD®

  • 11 Dec 2018
  • 14:00 - 17:00
  • ISS Facility Services A/S, kl 14:00 til 17:00 pa Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 30. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 30. november 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring omkring vækststrategi og handlingsplan for 2019 og frem. Hvad skal virksomheden fokusere på for at kunne sikre fortsat vækst?

- strategiske samarbejdspartnere

- en udvidet salgs- og marketingsindsats

- hyre en professionel ledelse

- tilmelde partnerne til flere netværksgrupper

Og ville en fusion med en konkurrent af lignende størrelse være en god strategi og mulighed?

OBS. Se en yderligere specificering af punkterne nederst i invitationen efter login under ”Spørgsmål til panelet”.


Branche: App

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden er en ung og voksende københavnsk IT-konsulentvirksomhed, med fokus på Android og iOS app udvikling. Virksomheden fik tildelt en Børsen Gazelle i 2018.

Virksomhedens mantra er ’Vi går ikke på kompromis med kvaliteten’, og fokuserer derfor også på at ansatte dygtige danske programmører – programmeringsopgaver outsources ikke.

Virksomhedens ydelser og kunder er delt op imellem:

- Konsulentydelser hos nogle af Danmarks største firmaer til at videreudvikle og vedligeholde store apps. Denne type ydelser er som oftest timebetalte konsulentydelser.

- End-to-end fastprisprojekter for mindre virksomheder og start-ups, hvor der udvikles Android og/eller iOS apps. Samt efterfølgende mindre drift og vedligeholdelse af disse apps.

På nuværende tidspunkt er der 9 medarbejdere – adm. dir, IT dir, 6 programmører og 1 tester.

Virksomheden har stort vækstpotentiale, hvis det formås at finde de korrekte strategier b.la. i forhold til marketing og salg. Målet er at tredoble omsætningen indenfor 5 år.


Kompetencer

B2B

Distributionskanaler

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden er en københavnsk it- konsulentvirksomhed, der fokuserer på Android og iOS app udvikling. Virksomheden er stiftet i 2011, og har siden 2015 haft som primære fokus, at implementere apps for kunder (hvilket også betyder at der ikke fokuseres på egne apps længere).

Virksomhedens mantra er ’Vi går ikke på kompromis med kvaliteten’, som også er roden for mange af virksomhedens tiltag og fokusområder. Virksomheden prøver at tiltrække nogle af de bedste danske programmører og outsourcer ikke programmeringsopgaver, som en del af strategien om at holde kvaliteten i top.

Produkt/ydelse

Virksomheden leverer Android og iOS app udvikling konsulentydelser. Ydelserne er overordnet delt op i to forskellige typer:

- Konsulentydelser hos nogle af Danmarks største firmaer til at videreudvikle og vedligeholde store apps. Denne type ydelser er som oftest timebetalte konsulentydelser.

- End-to-end fastprisprojekter for mindre virksomheder og start-ups, hvor der udvikles Android og/eller iOS apps. Samt efterfølgende mindre drift og vedligeholdelse af disse apps.

Forretningsmodel

Forretningsmodellen er rent B2B og fokuseret på både fastprisprojekter og timebetalte opgaver. Som udgangspunkt tilstræbes det at opnå en faktureringsprocent tæt på 100% for programmørerne.

Denne fakturering er opdelt imellem projekter hvor der ikke gives store rabatter, og som har højeste status. Tiden imellem disse projekter udfyldes med mindre projekter hvor der gives rabatter – dog maksimalt op til at virksomhedens lønudgifterne dækkes.

Markedet/Konkurrenter

Virksomheden har 6-7 danske konkurrenter af tilsvarende til dobbelt størrelse og har 3 store danske konkurrenter (der hver især er 4-6 gange så store). Det samlede marked i Danmark er på omkring 115 millioner kr. (udregnet ud fra den samlede omsætning for de direkte konkurrenter). Dertil kommer alt det der udvikles af større softwarevirksomheder, der ikke har app udvikling som primære fokus – f.eks. Trifork, Netcompany & Proactive.

Vækstpotentiale/mål

Virksomheden har stort vækstpotentiale, hvis det formås at finde de korrekte strategier i forhold til bl.a. marketing og salg.

Målsætningen er at fortsætte med lineær vækst de næste par år og efterfølgende accelerere. Målet er at doble omsætningen indenfor de næste 3 år. Og tredoble omsætningen indenfor 5 år.

Ledelse/Team

Virksomheden er startet af to Cand. IT-programmører, hvilket både er virksomheden styrke og svaghed. Styrke i form af at kunne tiltrække og oplære super dygtige udviklere, og skabe et miljø, der giver bedst mulighed for personlig udvikling. Svaghed i form af at de to partnere har nogle lunde samme ikke-businessmæssige baggrund, som giver nogle huller i forhold til det forretningsmæssige perspektiv.

På nuværende tidspunkt består virksomheden af 9 medarbejdere – Adm. Dir, IT Dir, 6 programmører og 1 tester.

Bestyrelse

Der er ingen bestyrelse udover de to direktører på nuværende tidspunkt.

Økonomi/finansiering

Økonomien i virksomheden er god. Hvis der skal investeres meget i forhold til eventuel ekspansion eller marketingsstrategi panelet kunne anbefale, kan det dog være der mangler noget kapital til udførelse af strategien.

Status på udviklingsstadie

Virksomheden er veletableret men har ramt et loft på omkring de 10 ansatte, der er svært for virksomheden at forcere.

Spørgsmål til panelet

Hvordan skal virksomheden vokse fra den nuværende størrelse? Virksomheden har langt hen ad vejen bygget sin nuværende succes på ordre, der er kommet ind igennem stifternes professionelle netværk, men er nu nået en størrelse hvor den strategi er utilstrækkelig.

Hvad skal virksomheden fokusere på i 2019 og frem for at kunne opnå vækstmålene?

Skal virksomheden finde en eller flere strategiske samarbejdspartnere, som kan hjælpe med et større netværk og derved øget salg?
- Via en investor med et netværk?
- Via marketings-bureauer?
- Via softwarehuse med andre fokusområder?
- Og hvordan finder virksomheden de korrekte samarbejdspartnere?

Skal virksomheden fokusere på en udvidet marketingsindsats? Der anvendes i dag Facebook (organiske opslag), Google AdWords, SEO.
- Via Facebook reklamer?
- Via andre typer reklamer?
- Via opsøgende salg (måske svært i denne branche)?

Skal virksomheden hyre en professionel ledelse?
- Hvordan skal denne sammensættes?
- Hvor meget skal investeres i dette?

Skal virksomhedens partnere fokusere mere på netværksgrupper?
- For at skabe et større netværk ville det så give mening at gå ind i betalte netværksgrupper?

Skal virksomheden opsøge en fusion med en konkurrent af lignende størrelse? Dette ville primært være for sammen med dobbelt størrelse lettere kunne konkurrere med de 3 store konkurrenter.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software