, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Robotplatform til byggeindustrien skal have stillet skarpt på Blue Ocean Go-to-Market strategi, Odense – SPRINGBOARD®

  • 11 Dec 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Invest in Odense, kl 13:30 til 16:30 pa Forskerparken 10, 5230 Odense M.
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 4. december 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 4. december 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling, Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Go-to-market/vækststrategi

herunder værdikædedrøftelse, kundesegmenter, motionering, product/market fit

- Strategiske partnerskaber og model herfor

- Plan for yderligere kapitalfremskaffelse


Branche: Automation, Robotteknologi, Droner

Udvviklingsstadie: Proof of Business


Modulær og skalerbar robotplatform styret med en intelligent software på en tablet, der ”oversætter” 3D bygningstegninger til robotsprog og bevægelser. Den modulære robotplatform kan anvendes til lang række bygningsrelateret processer afhængig af, hvilket ”værktøj” robotten udstyres med. Det giver muligheder for automatisering og effektivisering i et blue ocean marked. 


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Licensering

Markedskendskab Asien

Partnerskaber

Patenter/IPR

Produktion

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden teknologi udmønter sig i en modulær og skalerbar robot platform styret med en intelligent software på en tablet, der ”oversætter” bygningstegninger fra kendte programmer (REVIT, Autodesk, Fusion360 m.fl.) til robotsprog og bevægelser. Det betyder, at kunden ikke behøves at forstå robotteknologi- eller sprog og kan anvendes af eksisterende bygningspersonale både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen. I praksis betyder dette, at den modulære robotplatform kan anvendes til lang række bygningsrelateret processer on-site på forskellige overflader og facader; fræsning, pudsning, maling, polering, sprøjtning, fræse imellem mursten og en lang række andre applikationer afhængig af, hvilket ”værktøj” robotten udstyres med.

Der er i dag proof of business i forbindelse med en række EU-projekter og de første kommercielle kundeaftaler er i de afsluttende faser. Den modulærer robotplatform har et globalt potentiale indenfor flere industrier (bygge og konstruktion, offshore samt fremstilling og produktionsindustrien). Virksomheden fokuserer på nuværende tidspunkt udelukkende på byggeindustrien, da dette er et Blue Ocean med stor efterspørgsel efter robotteknologi. 

Robotplatform har, som tidligere nævnt, en lang række anvendelsesmuligheder i forskellige faser af et byggeris levetid. Det betyder at virksomhedens GoToMarket strategi er opdelt i en række faser, hvor virksomheden står fra fuld implementering hos slutkunde til at være leverandør af en modulbaserede robotplatform, der sælges gennem distributører og integratorer på forskellige niveauer af værdikæden.

Teamet består af både tekniske (robot- og bygningstekniske) og kommercielle kompetencer samt en kompetent mindre bestyrelse med et potentielt behov for yderligere kompetencer og netværk indenfor byggebranchen.


Spørgsmål til panelet

Go-to-market/vækststrategi:

Er den gradvise og faseopdelte GoToMarket plan, hvor virksomheden løbende vil ændre sin placering i værdikæden, den rette? Ift.:

- Product/market fit
- Skalerbarhed

Hvilket alternativer ser i? 

Robotplatform kan potentielt løse en lang række opgaver indenfor forskellige industrier (bygge og konstruktion, offshore samt fremstilling og produktionsindustrien), er markedsfokus og kundesegmenter de rigtige? 


Potentielle strategiske partnerskaber og model herfor

Virksomheder oplever interesse og muligheder for at lang række strategiske partnerskaber på forskellige niveauer;

Hvordan skal dette struktureres og i hvilket omfang skal dette prioriteres set ift. GoToMarket


Plan for yderligere kapitalfremskaffelse

Virksomheden har løbende dialog med forskellige investorer, hvordan skal dette styres og times? CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software