, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

B2B ”salgs- og distributions motor”, FMCG-engroshandel. Fra 35 mio. til 300 mio. kr. de næste tre år, KBH - SPRINGBOARD®

  • 12 Dec 2018
  • 13:00 - 16:00
  • Vækstfonden, kl 13:00 til 16:00 pa Strandvejen 104A, 2900 Hellerup
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Lørdag den 1. december 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling, Digitalisering

Punkter til sparring:

Virksomheden søger sparring på strategi og et spændende dilemma:

Skal virksomheden fortsat være grossist eller alene SaaS/service- og salgsvirksomhed?

  • Konsekvens for valg af forretningsmodel!

Hvordan finansieres en lav, moderat eller aggressiv vækst og hvad er fordele og ulemper ved de forskellige scenarier?

Er der geografiske og branchemæssige begrænsninger i forretningsmodellen?

Til dette SPRINGBOARD for en SMV søger vi specifikt personer med kompetencer og erfaring indenfor:
• Nordisk/Europæisk Detail – food og non-food
• Leverandørsiden til Detail – Brandowner/producent
• Globalisering af Tech-virksomheder
• Finansiering af vækst


Branche: SaaS, Handel, Digitalisering (af eksisterende virksomheder)

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden er et spin-out fra en Nordisk SMV-handel- og grossist virksomhed. 

Virksomheden har udviklet og driver en intelligent og IT-baseret løsningsmodel indenfor supply chain, analyse og grossistvirksomhed for salg af varer til detailbranchen. 

Virksomheden der arbejder indenfor FMCG, arbejder i dag med engroshandel, men den automatisering som salgs- og distributionsmotoren har medført, skaber også mulighed for transformere virksomheden til et nyt teknologiselskab.

Løsningen anvendes i udvalgte Nordiske detailkæder, og har siden opstart i 2016 skabt en forretning med en årlig vareomsætning på DKK 34 mio.


Kompetencer:

Afsætning & Distributionskanaler
B2B
Digitalisering
Distributionskanaler
Finansiering & Kapitalrejsning
Forretningsudvikling
Indkøb
Innovation (forretning, marked, produkt, proces)
Internationalisering
Logistik
Markedsanalyse
Markedskendskab Europa
Partnerskaber
Prissætning
Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden og forretningsgrundlaget

Ledelsen, ejerkredsen og bestyrelsen har mere end 20 år erfaring indenfor International og Nordisk handels- og grossistvirksomhed, FMCG. I 2016 fostres ideen om et behov hos (Nordiske) detailkæder for en mere intelligent og automatiseret løsningsmodel mht. supply chain, analyse og grossistvirksomhed, indenfor detailkædernes sekundære produktgrupper.

Kunderne:
Detailbutikker og kæderne har, naturligvis, deres hovedfokus på deres primære produktgrupper hvilket betyder at de mister indtjening på deres sekundære produktgrupper pga. manglende fokus og forståelse for bl.a. kundepræferencer og adfærd.

Leverandørerne/Producenterne:
Har begrænset fokus på de sekundære og mindre produktgrupper hos detailkæderne og har ej heller en forsyningsløsning som, økonomisk, er lønsom for levering af mindre ordrestørrelser - DKK 3.000 – 10.000, direkte til den enkelte butik.  

Både kunderne og leverandørerne går glip af indtjening fra 10.000-vis af udsalgssteder.

Løsningen:
Virksomheden har udviklet en fuldt automatiseret og raffineret salgs- og distributionsmotor som sikrer maksimal indtjening og fortjeneste for ethvert FMCG-produkt på ethvert sted. Ved at analysere alt salg dagligt og ugentligt skaber vi mersalg og værdi indenfor kundernes ikke-kerne produktsegmenter. Vi tilbyder en 100% dedikation til et givet segment og det har vist sig at skabe gode resultater og maksimerer salg og profit samt kundetilfredshed. Udviklingen af Løsningen gør det muligt at tilbyde en komplet automatisering og ”Low touch” løsning for både kunderne og for Virksomheden.

Systemet har som ”test” være anvendt indenfor, et af Virksomheden kendt produktområde. Løsningen har været tilbudt til udvalgte Nordiske detailkæder og har siden opstarten i 2016 skabt en forretning med en årlig vareomsætning på DKK 34 mio. Alle kundeaftaler er med flerårig varighed.

Forretningsfokus er alle detailkæders, ikke-kerne produktgrupper

Virksomheden blev i 2018 udspaltet som selvstændigt aktieselskab og servicerer pt. 650 butikker i Norden - og potentialet er enormt.

Skematisk oversigt over forretningsmodellen og den IT-teknisk løsning:


USP:
• Næsten eller ingen investering for kunderne
• Reduktion af kundens varelager iht. just-in-time princippet
• One-stop-shop løsning for kunder
• Løsningen er integrer-bar til alle IT-systemer
• ”Garanteret” ny- eller merindtjening for kunderne

Forretningsmodellen
• Alle kundekontrakter indgås for en periode på 1-3 år
• Reklameplads sælges på salgsdisplays
• Data og analyse om produkt- og forbruger adfærd sælges til

Leverandørerne/Producenterne
Salg foregår via egne salgsteam, direkte til kædernes hovedkontorer.
Kunderne og Markedet:
Virksomheden har pt. 650 butikker som serviceres på løbende basis, og som er opbygget samtidig med at Løsningen blev udviklet. Der er ikke mistet kunder.
Markedet defineres som samtlige detailbutikker, med hovedvægten på de større kæder og der vil kunne tilbydes kundetilpasset sortimentsløsning til alle typer butikker og segmenter, hvorfor Løsning er ekstrem bred og fleksibel.
Der anslået at der findes brutto +40.000 detail butikker i Norden som vil kunne tilbydes en Løsning fra Virksomheden. Det Europæiske marked anslås at være mindst 10 gange så stort.

Konkurrenter:
Vi har endnu ikke mødt direkte konkurrenter. Nedenstående model anskueliggør en Konkurrence-matrix:
 

Vækstpotentiale:
I Norden er det lykkedes at få succes med forretningsmodellen samtidig med at Løsningen blev udviklet. Omsætningen har næste fordoblet sig årligt, siden opstarten i 2016. For 2018 lander omsætningen på DKK 34 mio. Ambitionen, for Norden, er at nå en omsætning på + DKK 100 mio. indenfor de næste 2-4 år. Såfremt finansiering kan skaffes er det målsætningen at øge væksten i Norden og starte op i Tyskland og Holland i hhv. 2019 og 2020.
Inden for en 3-4 års horisont er det målsætningen at omsætte for DKK 200-300 mio. i Norden og 1-2 Europæiske lande og have en Løsning hos + 4.000 udsalgssteder.

Økonomi og finansiering.
Virksomheden har nået nulpunktsomsætningen og er klar til en moderat eller aggressiv vækst, til hvilket der søges ekstern finansiering. Virksomheden kan finansiere en langsom vækst for egne midler. Der forventes at en moderat til aggressiv vækst kræver finansiering på DKK 10-20 mio.

Spørgsmål til panelet:

I hvilket omfang er virksomheden en teknologivirksomhed eller grossist virksomhed?

Skal virksomheden fortsat være grossist eller alene SaaS /service og salgsvirksomhed?

Skal vi vælge den ene løsning, eller er der mulighed for både og?

Hvor er potentialet størst? Og hvor er væksten lettest at finansiere?

Der er stor forskel på værdiansættelsen afhængig af i hvilket grad Virksomheden betragtes som en teknologivirksomhed eller en grossist virksomhed!

Skal vi vælge en moderat eller aggressiv vækststrategi?

Hvordan finansieres en moderat eller aggressiv vækst og hvad er fordele og ulemper ved de forskellige scenarier?
Hvilken type finansiering?

En væsentlig intern overvejelse er hvor længe vi kan være ”alene” på markedet, og i den relation hvor hurtigt vi skal forsøge at udvikle Virksomheden med dertilhørende behov for ekstern finansiering.

Er der geografisk og branchemæssig begrænsninger i forretningsmodellen?

Hvis der skal arbejdes med en aggressiv vækst udenfor Norden, hvilket model for vækst i Europa kan opstilles; egen opstart, franchise, partnerskabsmodel – og hvilket lande ville være det mest logiske at starte med. Og hvad er de branchemæssige begrænsningerCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software