, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Undervandsrobotter – Nordjysk robotvirksomhed med Proof of Business ønsker sparring på markedspenetrering og -ekspansion på eksisterende og nye markeder, Aalborg – SPRINGBOARD®

  • 10 Dec 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Jyske Bank, kl 13:30 til 16:30 pa Erhvervscenter Nordjylland - Tolbod Plads 1, 9000 Aalborg
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 2. december 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 2. december 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling, Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Go-to market strategi

- Penetrering af nye markeder

- Videreudvikling af salgskanaler

- Kompetencer

- Finansiering/kapitalrejsnin


Branche: Automation, Robotteknologi, Droner

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden udvikler og producerer autonome og automatiske undervandsrobotter til rengøring og polering af akrylruder i akvarier.

Man har etableret produktion og har et fuldt funktionelt produkt, som har kørt hos kunder i over et år.

Virksomheden har gennemgået første fase – design/udvikling og anden fase – markedsaccept med 30 producerede enheder – og har eftervist sin oprindelige vision om at reducere kundens omkostninger med op til 70%.

Man ønsker nu at initiere tredje fase som omhandler ekspansion i nuværende marked såvel som ind i nye markeder.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Ledelse

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden udvikler og producerer autonome og automatiske undervandsrobotter til rengøring og polering af akrylruder i akvarier. Som noget nyt står virksomheden over for et markedet for rengøring af drikkevandstanke som kan initieres med det eksisterende produkt.

Robotterne udlejeres eller sælges med tilhørende service kontrakt til kunderne, som ved leje erlægger et depositum og forudbetalt leje. Depositummet financierer produktionsomkostningerne.

Idégrundlaget er, at en robot afløser en manuel opgave udført af en dykker. Det er en forudsætning for besøgende i akvarier, at publikum kan se og opleve dyr og attraktioner, samt i drikkevandstanke at denne holdes ren.

Rengørings (og polerings) processen foregår i dag manuelt med dykkere. Med en robot kan samme opgave løses meget hurtigere og med stører fleksibilitet idet alle medarbejdere kan betjene den og man således ikke behøver et dykkercertifikat og udstyr. Dette reducere kundens omkostninger og øger sikkerheden.

Det er virksomhedens ønske at opnå mere end 140 lejekontrakter over de næste 3 år, hvilket vil resultere i en omsætning på godt 5,5 mDKK med et dækningsbidrag på over 80% i markedet for akvarier alene.

For at virksomheden kan opnå dette har den behov for yderligere kommercielle kompetencer og finansiering af go-to market strategien.

Produkt/ydelse

Virksomheden udvikler, producere og udlejer eller sælger undervandsrobotter til rengøring og polering af akryl-vinduer i akvarier og rengøring (støvsugning) i drikkevandstanke.

Kunder

Målgruppe er kunder (akvarier/ocenarier eller drikkevandforsyninger) m.fl der har et regulært rengøringsbehov der kun kan afdækkes vha. dykkere.

Markedet er globalt, og egen analyse viser, at der globalt er et marked på 3.000 akvarier og 200.000 drikkevandstanke. Vi har pt. egen database med ca. 450 relevante emner.

Markedet for Akvarier

Markedet af akvarier er globalt og stigende, idet befolkningen i stort set hele verden søger oplevelser og underholdning. Behovet for at opleve og se wild-life, dyr, flora og fauna er stærkt stigende, og der derfor investeres i renovering eller nye, større og mere attraktive akvarier (ocenarier).

En forudsætning for, at akvarier kunder kan få den optimale oplevelse, er at de kan se igennem akrylruden – derfor skal den løbende rengøres og poleres – generelt 2-4 gange om ugen i sæsonen. Polering sker efter behov med mellemrum fra 3 år og længere. Denne opgave er ekstremt tidskrævende, idet det er en langsommelig proces. Op til 1 dag pr m2.

Markedet for Drikkevandstanke

Markedet for drikkevandstanke er stabilt i volumen, men for nyligt er det ved lov blevet vedtaget at drikkevand skal klassificeres som en fødevare og behovet for at renovere anlæggene samt at kunne vedligeholde disse forventes derfor at blive enormt i de kommende år.

En forudsætning for, at drikkevandsforsyninger kan leve op til kravene, er derfor regelmæssig rengøring af de store tanke.

Konkurrenter

Virksomhedens konkurrencesituation er kan inddeles i følgende grupper;

1)Dykkere – enten freelance, fastansatte ved akvarier eller fra underleverandør.

2)Andre medarbejdere der udfører rengøring med f.eks. magnet teknologi.

3)Automatiske rengøringskoste, der monteres på akrylrude og rengøre.

Vækstpotentiale/mål

Vores mål er at blive en global udbyder og aktør ved direkte/indirekte salg og via alliancer med agenter, distributører og tilsvarende.

2016: Omsætning DKK 26.000 og 4 robotter udlejet. Realiseret

2017: Omsætning DKK 391.000 og 10 robotter udlejet, 2 poleringsopgaver. Realiseret

2018: Omsætning DKK 1.110.000 (300.000) og 35 (12) robotter udlejet, 2 poleringsopgaver. Budgetteret (Revideret).

2019: Omsætning DKK 1.200.000 og 35 robotter udlejet.

2020: Omsætning DKK 3.380.000 og 103 robotter udlejet.

2021: Omsætning DKK 5.660.000 og 143 robotter udlejet.

Grundet manglende kommercielle kvalifikationer og heraf afledt revision af budget, ønsker vi mere markant og aggressiv vækst.

Til orientering kan oplyses en robot koster ca. DKK 25.500 at producere.

Driftsselskab i Aalborg med fokus på salg, after-service, montage og administration.

Forretningsmodel

Virksomheden tjener penge på:

1)Udlejning af rengøringsrobotter

2)Udlejning af poleringsrobotter

3)Polering af akryl vinduer

4)Salg af rengøringsrobotter med servicekontrakt

Ledelse og team

Virksomheden består p.t. af de to ejere, og forventer i forlængelse af spring boardet at kunne tillægge endnu en ejer samt en salgsansvarlig (evt. samme person som ejer).

Det forventes at ansætte en produktionsmedarbejder i takt med salget stiger.

Bestyrelse

Virksomhedens bestyrelse består af virksomhedens ejere. I den nuværende opstartssituation er virksomheden ikke i stand til at betale for eksterne bestyrelsesmedlemmer. Dog arbejder virksomheden på at oprette et advisory board, der kan hjælpe virksomheden i den rigtige retning.

Økonomi/finansiering

Virksomheden er i dag finansieret gennem af den ejers holdingselskab og har ikke anden gæld. Salgsværdien af aktivmassen udgør ca. DKK 3.800.000. Virksomheden kvalificerede sig til et endnu ikke udnyttet vækstlån i juni 2017 på DKK 1.700.000.

Status

Virksomheden har efterprøvet et eksisterende globalt marked for akvarier som har vist sig modtagelig for en moderne teknologisk løsning for rengørings og poleringsopgaverne. En løsning der er markant mere effektiv, økonomisk attraktiv og spændende for kunde og kundens kunde. Yderligere har virksomheden får verificeret at forretningsmodellen (leje af robotter) har vist sig at være af afgørende betydning idet den derved er en naturlig del af driftsbudgettet og ikke investeringsbudgettet.

Spørgsmål til panelet

Go-to market strategi

- Verificering af strategi

- Hvordan skal vi udvikle denne del af strategien?

Penetrering af nye markeder

- Hvordan skal vi takle drikkevandstanke-markedet?

- Skal vi afvente udvikling mod skibsskrog?

Videreudvikling af salgskanaler

- Hvordan leder vi vores distributører?

- Skal vi fortsætte med flere distributører/er det den rigtige vej?

Kompetencer

- Hvilke kompetencer er der brug for?

- Hvordan tilføres disse – og på hvilket niveau?

Finansiering/kapitalrejsning

- Hvordan skal udviklingen/væksten finansieres?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software