, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Kulturhus 4.0. En bygning og et fællesbegreb for erhvervs-, forsamlings-, medborger- og væksthus der skal konceptudvikles og udrulles, Silkeborg – SPRINGBOARD®

  • 06 Dec 2018
  • 13:30 - 16:30
  • erhvervSilkeborg, kl 13:30 til 16:30 pa Det Gamle Rådhus - Torvet 2A, 1. sal - 8600 Silkeborg
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 26. november 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 26. november 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

1) Konceptudvikling - Rammer og indhold

2) Udrulning - Vækstpotentiale og forretningsmodel

3) Finansiering


Branche: Oplevelsesøkonomi (kultur/turisme/forlystelser/sport), Mode og design (tøj, tekstil, møbler, lamper, interiør mv.)

Udviklingsstadie: Proof of Concept


En tidligere produktionsbygning/ mejeri/bryggeri innoveres, renoveres og designes til aktiviteter, hvor Kreativitet/Kultur/Kommunikation mødes og hvor livskvalitet/livsstil/livsformål opnås.

Kommercielt er det forretningsfællesskaber og almennyttigt er det interessefællesskaber.

Interessefællesskaber, der er drevet af erhvervs, personligt eller socialt incitament – og dyrket af nysgerrighed og vækstpotentiale - designes. Skaberkraft er central og stedets multifunktion relationel, inkluderende og udviklende.

Første enhed/Kulturhus 4.0 er allerede i drift, men konceptet skal udvikles og modnes med henblik på skalering og udrulning.


Kompetencer

B2B

B2C

Bestyrelsesarbejde

Design

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Kommunikation

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Idégrundlag – Forretningsmodel – Kunder

Virksomheden/kulturhuset designer fællesskaber.

Kommercielt er det forretningsfællesskaber og almennyttigt er det interessefællesskaber. Virksomhedens Unik Selling Point er Udvikling - Sammenhængskraft - Potentiale.

Virksomheden og kulturhusene har/kan have forskellige forretningsområder (FO):

FO 1: Flowdesign-Netværk; drevet af årsabonnementer. Hvert hus etablerer egne netværk-grupper. Hovedkontoret står for oplæring af Flowdesigners. Primær målgruppe: B2C.

FO 2: Events; lokale, nationale og internationale aktører bookes. Primær målgruppe: B2C.

FO 3: Galleri; igen lokale, nationale og internationale aktører kan bookes. Primært B2C,

men kunne bestemt også være en åbning mod B2B.

FO 4: Lokaleudlejning; afhængig af sted og team kan stedet udlejes til B2C arrangementer. Dog er primær målgruppe for dette forretningsområde: B2B. Dvs. møder, konferencer, events, workshops og uddannelsesforløb. Det kan være adhoc og af mere fast karakter.

Vigtigt del af forretningsgrundlaget er dog den faste udlejning/”forretningsfællesskab” i virksomhedens faciliteter.

Inkluderende i forretningsgrundlaget og – planen er:

A) Livsstilsbutik åben for B2C og for B2B i form af personale-/kundegaver.

B) Café åben for B2C og for B2B med fælles frokostordning og mødeforplejning. Selv madproduktionen kan evt. tegnes af endnu et forretningsfællesskab med et lokalt cateringsfirma.

C) Konsulentkonsortium målrettet for større B2B kunder. Dette er et organiseret partner- fællesskab, som kan forankres lokalt samtidig med at virksomhedens hovedkontor forankrer aktiviteter og partnerskabsmodellen nationalt og internationalt.

D) Uddannelses- og mentorvirksomhed målrettet medarbejdere og ledere i B2B.

Virksomhedens indtjening er dermed baseret på såvel fast lejeindtægt (husleje og forbrug fra A-D), udlej. af lokaler, events-billetter, kommissionsaftaler og netværksfee (FO 1-4).

Forretningsmodellen vedrørende skalering/udrulning skal vurderes.

Verdensmålene

Ét af afsættene til denne forretningsidé: Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmøde i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udvik-lingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. De nye verdensmål vil gælde for alle lande, både rige og fattige, med højde for landenes forskellige udgangspunkt.

Kulturhuse 4.0 vil på lokal og nationalplan tage medansvar for betydelige elementer af denne udviklingsdagsorden. Virksomheden perspektiverer faglig, personlig og social identitet. Potentiale sættes i fokus og sammenhængskraft trænes. Der innoveres og skabes oplevelsesdesign. Det gøres ved at arbejde rundt om 4 dimensioner: samfund, virksomhed, familien og individet.

Markedet - konkurrenter

Markedet: En oplevelsesøkonomisk pakkeløsning indbygget mange facetter, der kan komme i spil afhængig af den iværksætter/bestyrer, der kommer ”in charge” - og lokal-områdets egne unikke behov og udviklingspotentialet i det danske landskab og evt. andre velfærdssamfund i Europa.

Konkurrenter: offentlig drevet ”huse”. På de enkelte af virksomhedens forretningsområder kunne være konkurrenter som netværksvirksomheder, eventbureauer, gallerier, møde- og konferencevirksomheder. Som helhed er Kulturhus 4.0 ikke i direkte konkurrence med nogen på det danske marked. Som enkeltaktivitet i indirekte konkurrence med mange.

Vækstpotentiale/mål

Virksomhedens ”produkt” kan tage Danmark endnu et vigtigt skridt på vej mod en identitet som ”Life Style Business-nation i den absolutte verdensklasse”. Life Style Business-branchen er allerede i dag i en liga for sig, når det gælder evnen til at skabe vækst og innovation i det oplevelsesøkonomiske Danmark. Under de rette vilkår vil det kunne styrkes og en eksport vil kunne iværksættes. Samtidig er Life Style Business-branchen den helt centrale aktør, når det gælder om at levere fremtidens innovative løsninger for mere og bedre trivsel for indsatsen af verdensmålene frem mod 2030. Life Style Business (oplevelsesøkonomi) vil således udvikle sig til at være en af de mest betydende brancher for dansk økonomi. Det er en udvikling, der også sker i en række andre lande.

Mål: Minimum 8 enheder af Kulturhus 4.0 spredt over det danske land. Kunne afgrænses af et valgt indbyggertal eller kunne afgrænses af et områdes forhåndsværende bygninger eller af ”den rette m/k, der kan håndholde den indsats og energi, der kræves”. (17? 26? 53?)

Ledelse og team

Virksomheden har lige nu ejerledelse med relativ stort erfaringsgrundlag i at iværksætte, konceptuere og drive virksomhed / Life Style Business.

Det nuværende team i virksomheden er sammensat af entusiastiske ildsjæle af forskellige faglighed. Den fremtidig form er åben, men vil til enhver tid være sammensat af mennesker, som drives af at arbejde med mennesker reflekterende tidens trend, som efterspørger nærvær, samvær og selvværd.

Bestyrelse

Ved vækst som målsat skal der stiftes et særskilt selskab med ejerskab af bl.a. koncept/ licens. Her skal indsættes en bestyrelse og et Advisory Board. I dette selskab etableres hovedkontoret, hvor et team af passende fagfolk designer, formgiver, tegner og supportere konceptets skabelse og derefter kan videreformidle DET til det team og den ledelse, som bedst matcher konceptets drift i husene.

Hvert enkelt kulturhus 4.0 skal have egen driftsledelse.

Økonomi/finansiering

Hus 1 som p.t. har været åben i et par måneder er i ”Proof of Concept”-stadiet.

Indtil nu finansieres etablering, opstart og foreløbig drift af ejerledelse.

Det er indtil videre en underskudsforretning, som forventes at kunne ”ændre bundlinefarve” og hæve indtjeningskurven betydeligt over de kommende måneder. Virksomheden ”sejler samtidig med, at der stadig bygges”.

Status på udviklingsstadie

Danmark har behov for kulturhuse generation 4.0!

Andre europæiske velfærdssamfund evt ligeledes? Første enhed/pilotenheden er skabt og virksomheden har taget sin form i faciliteter, hvor der er kombineret det gamle og det nye, det maskuline og det feminine. Der er skrællet ind til murværket – og i processen gjort mange tanker, om de håndværkere, som i sin tid udførte deres profession netop i disse lokaler. Om den produktion, der fandt sted. Om de mange mennesker i lokalsamfundet, der har historier, de kan dele om deres oplevelser i denne bygning. Vægge kan måske ikke direkte sladre, men kan dog alligevel fortælle historier. Og dem lytter vi gerne til. Historier skaber kultur. Kultur skaber kommunikation. Og kreativitet bevidner historien. Det hele går op i en helhed. - og vi er vilde med helheder!

Spørgsmål til panelet

Konceptudvikling.

- Virksomhedens businessmodel skal kommercialiseres yderligere.

- Virksomhedens ”hvorfor, hvem, hvad og hvordan” skal fremstå så tydelig, at konceptet kan driftes i hus 1 og ”sendes på markedet” til kommende huse?

- Spørgsmålet er; om den markedstankegang og den kapitalistiske logik, som virksomheden har tegnet for sig selv, kan udbredes?

- Står konceptet stærkt nok til at kunne positionere sig på markedet?

Udrulning.

- Hvordan kan virksomhedens idégrundlag, profil, modeller og handlinger stå mål med de ambitioner, der kunne være for udrulning.

- Hvordan tilpasses omfang, ydeevne og vækstpotentiale?

- Hvordan integreres konceptudvikling og udrulning til en organisk vækst?

- Og hvordan implementeres ambitionen på hhv. det danske og evt. det europæiske marked?

Finansiering.

1) aspekt - Finansiering af konceptudvikling.

Dette skal ske adskilt fra driften af hus 1 og ske som en fundering af hovedkontor.

Der skal afsættes ressourcer til udvikling, præcisering, beskrivelse, drejebogsudarbejdelse, marketing og præsentationer.

Rette m/k på rette sted skal mødes med de rette mennesker.

Kontrakter skal formes og juridisk afstemmes.

2) aspekt - Finansiering af selve udrulning.

A) Skal tidligere produktionshåndsværksejendomme købes/lejes? Er bygningen evt. allerede renoveret – og en stil/rumtilpasning skal ske? Eller starter processen fra begyndelsen.

B) Finansierings- og investeringsplan af indbo/indretning af mejeriet/bryggeriet; Finansiering af varelager.

C) Markedsføring.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software