, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Bygningskomponenter – Grønne iværksættere med banebrydende C2C og forventet EPD certificeret byggeprodukt søger sparring på forretningsmodel og kommercialisering, Aarhus - SPRINGBOARD®

  • 18 Dec 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Holst Advokater, kl 13:30 til 16:30 pa Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 9. december 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 9. december 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Forretningsmodel

- Franchise

- Partnerskaber

Prissætning

Kommercialisering

- Kompetencer

Produktionsland


Branche: Byggeri, Klima

Udviklingstadie: Proof of Scale


Virksomheden er forhandler af en diffusionsåben, bærende og isolerende ydervægsløsning til småt og mellemstort byggeri.

Løsningen bidrager positivt til indeklimaet og har en fremragende miljøprofil.

Produktet har Proof of Business med + 18.000 m2 / 80 byggerier over de seneste 8 år i Europa,

herunder 3 byggerier incl. en 2 etagers skole i Danmark.

Næste skridt er en kommercialisering af produktet i Danmark.

Virksomheden deltager i RealDanias forløb ’Innovation til marked’, hvor et ekspertpanel har indstillet virksomheden til strategisk sparring hos CONNECT Denmark.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Idégrundlag – hvad er unikt .

Byggesektorens klimabelastning er stor, og der er stigende fokus på handling.

Byggeskik med fugttætte konstruktioner forårsager astma/allergi m.fl og der er stigende opmærksomhed på det.

Virksomhedens produkt er en bæredygtighedscertificeret ydervægskonstruktion som er diffusionsåben, vindtæt, bærende i 3 etager.

Produktet har en fremragende miljøprofil, idet den benytter hurtigtvoksende biomasse (halm) som hovedressource.

Produktet er C2C-certificeret, Passiv Hus-certificeret, der er udarbejdet LCA og er ved at blive verificeret hos EPD Danmark.

Produktet lever bla. op til de europæiske normer for brand: REI 120, REI 120ef og B s1,d0, og har en Luftlydisolering på 54dB.

Produktet lever op til den frivillige Lavenergiklasse og mere til, klarer blowerdoor test 0,5 dvs er på forkant med byggereglementet samtidig med at det er diffusionsåbent og bla. dermed bidrager til etbedre indeklima.

Forretningsmodel

Virksomheden har dansk eneforhandling af produktet og samarbejder med partnere fra +13 europæiske lande.

Virksomheden står i Danmark for al PR, oplysning, kundekontakt, og laver både

B2C og B2B. Overskud laves ved avance på salg.

Pt arbejder virksomheden på at udvikle salgskanaler.

På sigt overvejes produktion i Danmark.

Kunder

Der er både potentiale for B2B og B2C.

B2B har det største potentiale.

B2G markedet kan overvejes pga. fokus på grønne løsninger.

Markedet

Virksomheden overvejer i første omgang at forsøge at etablere kontakt til

1) udvalgte typehusfirmaer,

2) udvalgte tegnestuer med sund / grøn profil, og

3) bygherrer med sund / grøn profil.

Konkurrenter

Der er ingen konkurrenter med et markedsklart, certificeret produkt med de samme egenskaber. Det nærmeste er cellulose-isolering (papiruld, træfiber osv). Men for deres vedkommende er der mere tale om et isoleringsmateriale end en hel ydervægsløsning. Ofte samarbejder virksomheden med disse og ser dem mere som samarbejdspartnere end som konkurrenter.

Vækstpotentiale/mål

Potentialet er stort.

Der bygges årligt over 10.000 parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Under 2% af den samlede årlige halmmængde, eller 6% af den årligt fyrede halm er nok til denne mængde.

Dertil kommer det almennyttige byggeri.

Vores mål er at gøre en forskel på det byggede miljøs klimaaftryk.

Den nuværende produktionslinje i Litauen kan producere 6000m2 pr år ved 2-holds skift, hvilket svarer til ca 40 huse. Første delmål er at nå op på denne volumen, næste delmål er derefter at etablere en produktion i Danmark.

Ledelse og team

Virksomhedens ledelse består af 2 personer L og J, som begge har en baggrund som græsrodsiværksættere gennem 20 år.

L & J har gennem årene løst mange udfordringer og brænder for at løse de nuværende.

I fht. de forestående planer mangler ledelsen dog adskillige væsentlige kompetencer og erfaringer, særligt i fht. det kommercielle, organisatoriske, og evt ledelsesmæssige.

Ledelsen står overfor nye udfordringer bla ifht kommercialisering, promovering, jura og forretningsplan, og er i færd med at forstå omfanget af de manglende kompetencer.

Bestyrelse

Virksomheden har ingen bestyrelse – men ønsker spørgsmålet drøftet.

Økonomi/finansiering

Hidtil har virksomheden kørt langsomt men sikkert fremad.

De hidtidige 3 projekter har været rentable.

Sideløbende og nu i kraftigt stigende grad investeres derudover i formidling og markedsentré.

Økonomien hertil hentes internt i virksomhedens øvrige aktiviteter.

Status på udviklingsstadie

Proof of Concept ifht produkt er udført.

Produktionskapacitet på 6.000m2 / år er i funktion. Udvidelse af produktionskapacitet vil tage 3 måneder for hver yderligere 6.000m2.

Ligeledes leveres der via leverandøren understøttelse af en række af de kommercielle aktiviteter, såsom hjemmeside, messe-deltagelse, udarbejdelse af reklamemateriale.

Virksomheden står overfor kommercialisering.

Spørgsmål til panelet

Forretningsmodel

o Hvilke forretningsmodeller er mest relevante?

o Franchise - bindinger

o Partnerskaber

o Afklaring af hvorvidt B2B og/eller B2C skal være fokus

Prissætning

Kommercialisering

o Hvordan gennemføres kommercialiseringen?

- Salg og markedsføring

o Hvilke kommercielle kompetencer har virksomheden behov for for at gå fra nuværende stadie til et kommercielt stadie, og hvordan bringes disse kompetencer med om bord?

Produktionsland

o Hjemtagning til dansk produktion?CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software