, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Menneske <-> Maskine - stemme baseret interaktions system med globalt digitalt potentiale, patentet er anmeldt, virksomheden skal finde kommercielt fodfæste, KBH - SPRINGBOARD®

  • 13 Dec 2018
  • 14:00 - 17:00
  • DJØF, kl 14:00 til 17:00 pa Gothersgade 133, 1123 København
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 4. december 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag 9. december 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Organisation af virksomheden

- Rekruttering (medarbejdere, konsulenter og eller samarbejdspartnere)

- Kommerciel model (forretningsmodel og pricing strategi)

- Etablering af strategiske partnerskaber

- Planlægning af Global udbredelse

- Finansiering

- Time to Market?


Brancher: Brancher: Internet, App, Software/SaaS, FinTech (finans og forsikring), Telekommunikation, IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Digitalisering (af eksisterende virksomheder), Automation, Robotteknologi, Droner


Udviklingsstadie:
Pre-Proof of Concept


Der er tale om en teknologi og proces der har været under modning og udvikling i en årrække – men det organisatoriske fundament mangler: Virksomheden er i et meget tidligt stadie: Pre-Proof of Concept. Potentialet er enormt såfremt der kan skabes en organisation der kan eksekvere.

Virksomheden har et patentanmeldt og copyrightbeskyttet produkt, som kan/bør bruges i alle anvendelser af taleteknologi til menneske til maskine kommunikation. Kan bruges sammen med alle forekommende systemer – ikke kun i stedet for.

Produktet tilbyder præcis, kortfattet og fejlfri kommunikation af nøgleinformationer som identitet, sagshenvisninger, kontonumre, signatur og koder osv. Kan derfor være vigtig del af automatiske servicesystemer (talerobotter). Anvendelse i kundeservicecentre, betalingstjenester, IDservices m m.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

B2C

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

In-, og Outsourcing

Internationalisering

It & Systemudvikling

Juridiske forhold

Kommunikation

Ledelse

Licensering

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Sydamerika

Partnerskaber

Patenter/IPR

Prissætning

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Virksomhedens talesystemer er baseret på et kode og de-kodeudstyr og etableringen af et kommandosprog på 2-3000 ord (i hvert sprogområde), som bidrager med en sikker forankring af en kommunikation, hvor mennesker taler til systemer. De ord, der indgår i kommandosproget detekteres generelt fejlfrit(i modsætning til de generelle systemer, der har relativt mange fejl) og bruges til sikring af nøgleinformationer som identitet, sagsreferencer, vigtige talværdier, signatur, kommandoer og koder af enhver art. Derudover bruges de til at styre kommunikationen, som bliver mere kortfattet, præcis og anvendelig. Det giver bedre service og bedre kapacitetsudnyttelse af både talesystemerne og andre faciliteter- herunder personaleressourcer. Der er især lagt vægt på menneskers videregivelse af tal med mange cifre.

Virksomhedens talesystemer kan tilbydes til alle virksomheder, der ønsker at give deres kunder mulighed for at kommunikere til dem via tale. (det forventes at blive op til 50 % af alle kommunikationer). Kunderne vil kunne gennemføre deres del af kommunikationen fra mobiler, computere, hjemmesystemer (som Alexa og Googlehome eller smart TV), fra kasseterminaler og automater samt fra køretøjer. Kommunikationen kan ske på baggrund af informationer fra virksomhederne i form af relevante tilbudte kommandoer. Modtagelsen af disse kan så ske i talerobotter, kundeservicecentre og computere.

Der søges samarbejde med leverandører af alle talesystemer, med leverandører af CRM ERP og andre administrative systemer, med udbydere af systemer og service til kundeservicecentre, som alle kan have en interesse i den mere intensive udnyttelse af taleteknologien, som vi kan facilitere. Derudover har virksomheden særlig interesse for televirksomheder, datacentraler og finansielle virksomheder.

Markedet for virksomhedens produkter er alle kommunikationer mellem kunder og deres leverandørvirksomheder. Specielt interessant er systemets anvendelse til betalingstransaktioner, identitetsinformation og digital signatur. Disse facetter af produktet er opbygget, så de i fuld udfoldelse matcher f. eks NemID. Systemets særlige styrke er dets anvendelighed når der anvendes taleteknologi; men det giver også visse lettelser, når der bruges tastaturer. Som et led i produktudviklingen har vi fokuseret på systemets konkrete anvendelse. Der er p t mere end 30 produktkoncepter sigtende på kundeservice, betalingsløsninger, administration, markedsføring og tekniske anvendelser.

Det samlede potentiale må betegnes som enormt og under udvikling. Virksomhedens ambition er at blive et af de tilbud, som kunderne får, og i enhver situation forventes de så at vælge den option, som passer bedst til deres situation, deres vaner og det udstyr, de har til rådighed. Bare få procent af dette marked vil være yderst tilfredsstillende.

Den største konkurrence vi vil møde på kort sigt, er de systemer, som indbygges i f. eks mobiltelefoner, og som varetager alt for deres ejere, som nærmest bruger mobilen som en digital protese. Vores særlige kvalitet er et system, der kan bruges på tværs af alle enheder og systemer. På længere sigt vil vores konkurrence formentlig komme fra forbedringer af de talesystemer, som vi beriger med den præcision og fejlfrihed, som de netop mangler lige nu (fejlrater på op til 10 % er normalt).

Den aktuelle ledelse og teamet er kun kvalificeret til udvikling.

Der er behov for en bestyrelse og en stab af rådgivere.

Der er behov for kapital i form af seed capital eller finansiering via partnerskaber.

Der er afleveret en patentansøgning på kode og dekode systemet, og der er udarbejdet delvise forslag til kommandosprogene på næsten alle vesteuropæiske sprog. I et samarbejde med et par universitetsfakulteter sigter vi på at udarbejde kommandosprog på de øvrige forretningsmæssigt interessante sprog. Denne del af udviklingen vil blive søgt finansieret med støttemidler. Resultaterne i form af kommandosprog og dertil hørende manualer vil blive omfattet af copyright. Gratis udgaver til privat brug vil blive distribueret som applikationer til mobiler og computere og forventes at give indtægter via annoncering. Forhåbningen er, at denne distribution vil skærpe forbrugernes interesse for systemet.

Spørgsmål til panelet

Hvordan kan organisationen opbygges produktmæssigt og afsætningsmæssigt (matrix?), herunder med hensyntagen til behovet for kvalifikationer og muligheden for at skaffe dem på forskellige trin af udviklingen.

Kan der findes partnere med etablerede organisationer, som vil samarbejde?

Hvilke krav stiller det til virksomheden?

Kan der etableres et franchiselignende globalt koncept?

Finansiering af de forskellige stadier.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software