, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Go-to market strategi- B2B vs B2C. Fordele, ulemper og strategiske valg for 2019, Odense - SPRINGBOARD®

  • 13 Dec 2018
  • 13:00 - 16:00
  • SDU Cortex Lab, kl 13:00 til 16:00 pa Cortex Park 24, 5230 Odense
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 2. december 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 2. december 2018

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- B2B. vs B2C. Hvilket segment skal der fokuseres på?

- Hvilken strategi kan bruges til udbredelse af hardware hvorpå virksomhedens software kører?

- Hvor tidligt skal virksomheden bryde ind på et nyt marked?


Branche: App, Software/SaaS, Medtech, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering, Forskning, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Concept


I dag øver medicinstuderende sig hovedsageligt direkte på patienter på trods af at dette kan medføre komplikationer. Dette skyldes at de simulations muligheder der findes i dag, er meget dyre og derfor sjældent tilgængelige for studerende. Virksomheden bruger VR til at give studerende mulighed for at øve sig på virtuelle patienter, til en brøkdel af nuværende priser for simulationstræning.


Kompetencer

B2B

B2C

B2G

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forskning & Udvikling

Internationalisering

Licensering

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Patenter/IPR

Prissætning


______________________________________________

Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse

I dag foregår den praktiske del af den medicinske uddannelse ved at de studerende får teoretisk undervisning, demonstreret hvordan en procedure udføres og derefter øver den på patienter og kun sjældent på fantomer eller simulationsudstyr. Dette øger både risikoen for komplikationer og er ubehageligt for både patienten og den studerende. Der findes i dag flere typer fysisk simulationsudstyr og fantomer til træning, de fleste er dog meget specialiserede og samtidigt ekstremt dyre, hvilket resulterer i at studerende har ingen eller meget begrænset adgang til disse.

Virksomheden giver studerende og yngre læger et fleksibelt, individuelt og billigt værktøj til øvelse af praktiske færdigheder. Derved øges kompetenceniveauet inden proceduren udføres på rigtige patienter hvorved risikoen for komplikationer sænkes. Det vil også give brugerne let mulighed for at genopfriske procedurer når dette er relevant i deres kliniske hverdag.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Forretningsmodellen er en subscription- og licensbaseret business model hvor der tilbydes pakkeløsninger der indeholder licens til software, udlån af hardware og tilhørende support. Derudover tilbydes individuelle subscriptions til softwaren i tilfælde hvor kunden selv har hardwaren. Vha. pakkeløsningerne ønskes det at tilbyde den nyeste og bedste hardware for at sikre brugerne en god oplevelse. Selve softwaren er modulopbygget, og der vil være forskellige priser alt efter hvor mange moduler man ønsker adgang til.

Markedssegmentet inkluderer B2B i form af institutioner f.eks. universiteter samt B2C i form af private individer f.eks. studerende og læger. I fremtide muligvis også B2G f.eks. i Kina. Dette giver os mulighed for vertikal ekspansion ved løbende at udvide softwarepakken med moduler, der kan tilkøbes efter brugerens behov. Samtidigt ønskes det løbende at udvide horisontalt ved at udbrede løsninger både nationalt og internationalt.

Internationalt er der især interesse i det kinesiske marked der efter deltagelse på et accelerator kursus i Beijing virkede meget interessant.

Vækstpotentiale/mål

Målet er at være førende nationalt og internationalt inden for træning af basale praktiske færdigheder og procedurer. Målgruppen er initialt medicinstuderende og yngre læger. I første omgang ligger fokus på medicin men på sigt udbredes til andre grene.

Ledelse og team

- Teamet består af to stiftere og en programmør. Den ene stifter er medicinstuderende på 11. semester med erfaring inden for undervisning, klinik og et stort netværk inden for den medicinske sektor.

- Den anden stifter læser til Robot Ingeniør på 9. semester. Han har skrevet en bachelor om virtual reality og driver et studenterdrevet miljø hvor han har startet et VR lab for at udbreder teknologien til de studerende.

- Programmøren er studerende på Oplevelse og læringsteknologi på 7. semester og har erfaring inden for spilprogrammering både til PC og VR.

- Der er også tilknyttet et advisory board der består af en e-læringskonsulent, en overlæge med speciale i radiologi, en professor indenfor medicinsk undervisning samt en forretningsudvikler.

Økonomi/finansiering

Samarbejde med et universitet og universitetshospital inkluderer funding til udvikling i bytte for tidsbegrænset adgang til produktet.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Vi har lige færdiggjort vores første ready-to-release beta version, som vi nu er ved at teste og validere på en lukket brugergruppe i samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital. Valideringen er todelt og består både af et kvalitetssikringsspor, hvor vi kontinuerligt forbedrer software, samt et analyse- og valideringsspor hvor vi indsamler data på læringseffekten. Sidstnævnte er allerede formidlet på flere konferencer. I sidste ende sigtes efter publikation i et peer-reviewed internationalt tidsskrift.

Spørgsmål til panelet

Hvordan udvides B2B markedet mens produktet bliver valideret? Hvad er en acceptabel prissætning af virksomhedens produkt i denne sammenhæng?

Hvilke fordele har en go-to market strategi med fokus på B2C frem for B2B?

Hvordan kan virksomheden markedsføre og udleje dens service til studerende i starten hvor mængden af indhold er lav?

Er det smartest at lease eller leje hardware til kunden?

Hvor meget energi skal der lægges i at vedligeholde kontakten i Kina?

Er der mulighed for at beskytte vores ide i form af patentering af vores service eller software? Second-opinion på dette.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software