, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Specialiseret byggesystem der kombinerer parkering og grøn energi søger sparring på international vækst, franchise, skalering og finansiering, Vejle - SPRINGBOARD®

  • 12 Dec 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Vejle Kommune – Erhvervsservice Green Tech StartUp, kl 13:30 til 16:30 pa Lysholt Allé 8, 7100 Vejle
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 2. december 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 2. december 2018

Registration is closed

Fokus: Forretningsudvikling, Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- International vækst og skalering

- Salgsstruktur, herunder Btb-franchise koncept

- Strategiske internationale produktionspartnere

- Opbygning af organisation (nøglepersoner)

- Kapitalstruktur og -tilførsel


Branche: Energi, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden har udviklet et modulært byggesystem af stål, der kombinerer parkering og grøn energi.

Der er i dag et internationalt salg og en omfattende pipeline med mange store og interessante projekter.

Der er opnået Proof of Concept of Proof of Sale, og virksomhedens næste skridt er vækstskalering med fokus på salg, organisation og kapital.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Licensering

Markedskendskab Central- og Østeuropa

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Mellemøsten

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Virksomheden producerer og tilbyder specialiserede byggesystemer og serviceydelser indenfor solcelle-overdækkede parkeringsarealer. Da der generelt er manglende plads til installation af vedvarende energi samt parkeringsarealer er kendetegnet ved manglende beskyttelse mod solvarme, sne, is m.m., kan to problemer løses samtidigt. Større kunder som lufthavne, indkøbscentre m.m. har f.eks. pålagte CSR-mål – de ved dog typisk ikke hvordan de skal indfri målene.

Virksomheden har de seneste 5 år udviklet fire nye typer solcellecarporte, som dels har banebrydende tekniske kvaliteter og dels er konkurrencedygtige på et ungt men voksende internationalt marked med stort potentiale. Produkterne og services har global appeal og er målrettet det professionelle marked indenfor brancherne parkering og energi. Bl.a. tilbydes integreret tilbehør, LED-lys, ladere til el-biler og integreret teknik.

Solcellecarporte udnytter eksisterende parkeringsarealer til at genere grøn strøm, dvs. 1) reducerer energiomkostninger og 2) har indflydelse på CSR-mål og image. Desuden opnår kunden mulighed for 3) ekstra omsætning i form af parkeringsafgifter (VIP/Premium parking) og 4) et bedre værditilbud til slutkunden i form af bl.a. overdækning, beskyttelse mod hagl, sne, sol, varme m.m.

Virksomheden har - på trods af sin størrelse - på meget kort tid ”gjort sig bemærket” og opnået international anerkendelse. Produktet, konceptet og salgspotentialet er således bevist via flere internationale leverancer samt attraktive partnerskaber.

Selskabets adskiller sig klart fra sine konkurrenter ved at være specialist og fokuseret i at udnytte krydsfeltet mellem energimarkedet og parkeringsmarkedet.

Der er i dag ledelsesmæssige og kommercielle kompetencer ved ejerlederen. Herudover er der ansat en person med teknisk baggrund. Andre kompetencer er tilknyttet på deltid eller som freelancere.

Internationalisering og eksport er altafgørende faktorer for virksomhedens succes ift. vækststrategien. Et væsentligt element i strategien er tilførsel af kapital til især en udvidelse af organisationen, primært en teknisk chef og flere salgsmedarbejdere. Det er ønskeligt at den tekniske chef kan tage et større ledelsesansvar og indenfor få år være en nøgleperson i driften og udviklingen af virksomheden. I løbet af tre år forventes organisationen yderligere styrket indenfor projektering/teknik, salg og interne funktioner som økonomi og marketing.

Virksomheden oplever mange forespørgsler fra hele verden, men aktive salgsaktiviter er for nuværende prioriteret til Europa og Mellemøsten. USA er pt. fravalgt. Der er aktive dialoger med flere parter om salg gennem BtB-Franchise. De første aftaler er ved at blive indgået, og det er væsentligt, at aftalerne etableres rigtigt fra starten.

Produktionen foregår i dag ved danske underleverandører, men det er nærliggende at indgå samarbejdsaftaler med stålproducenter tættere på slutkunden.

Virksomheden er finansieret af ejerlederen, og der er ingen bestyrelse. I forbindelse med en fremadrettet kapitalstruktur med tilførsel af fremmedkapital, er det meget væsentligt at en kommende investor, kan bidrage med netværk og nøglekompetencer til skaleringen af virksomheden. Der har det seneste år været aktive drøftelser med flere typer af investorer.

Spørgsmål til panelet

International vækst og skalering

o Sparring på markedsmæssig afgrænsning – evt. erfaring med USASalgsstruktur, herunder Btb-franchise koncept

o Udrulning og implementering af BtB-Franchise koncept

o Juridiske hensyn ved BtB Franchise, f.eks. afgrænsning, ophør, tvister, afregning

o Udfordringer med BtB-Franchise parallelt med andre salgskanaler

o Enkelhed i kommunikation om koncept og beslutningsprocesStrategiske internationale produktionspartnereOpbygning af organisation (nøglepersoner)

o Sparring på organisationsstrukturKapitalstruktur og -tilførsel

o Kapitalstruktur og -tiltrækning

o Investorer, der kan tilføre nøglekompetencer ift. udfordringer


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software