, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Moder jord kalder! SaaS, digitalisering - bæredygtigt byggeri i fokus, KBH - SPRINGBOARD®

  • 03 Jan 2019
  • 14:00 - 17:00
  • BLOXHUB, kl 14:00 til 17:00 pa BLOX - Bryghusgade 8, 1473 København K
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 20. december 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 20. december 2018

Registration is closed


Fokus: Digitalisering

Punkter til sparring

Eksperter med erfaring indenfor SaaS forretningsmodeller samt personer med viden om forandring af en konservativ byggebranche søges til at give sparring på følgende:

- Hvordan udvikles og professionaliseres organisationen og forretningsmodel, så den kan skaleres?

- Hvornår er den rette timing for internationalisering?

- Hvilke distributionskanaler er de rette for at få fodfæste i udlandet?

- Fra hvem og hvordan sikres finansiering til at skalere virksomheden


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Business


Året 2019 starter med et højaktuelt tema - et SPRINGBOARD® om digitalisering af bæredygtighed i byggebranchen.

Det er en udpræget holdning i byggebranchen, at bæredygtighed er dyrt og uoverskueligt. Her er løsningen!

Virksomheden er på markedet med verdens eneste digitale platform (SaaS som effektivt integrerer projektledelse og bygningsdesign med branchens simulerings- og beregningsværktøjer, samt de certificeringsordninger, som anvendes inden for bæredygtighed i byggebranchen.

Platformen skal skaleres og internationaliseres for at gøre bæredygtighed tilgængeligt og forståeligt for enhver – digitalt og globalt.

Virksomheden deltager i Realdania’s program ”Innovation til marked”, hvor et ekspertpanel har indstillet virksomheden til strategisk sparring hos CONNECT Denmark.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Investor Pitch

Markedsanalyse

Markedskendskab Europa

Organisationsudvikling

______________________________________________

Problemet?

Det er en udpræget holdning i byggebranchen, at bæredygtighed er dyrt og uoverskueligt.

Det øgede fokus på bæredygtighed i byggebranchen kræver, at branchens aktører er i stand til at arbejde professionelt med bæredygtighed for at sikre konkurrenceevnen og langsigtet værdi.

Hvordan løser virksomheden problemet?

Derfor har virksomheden udviklet en digital platform, som gør byggebranchens aktører i stand til netop dette - at arbejde professionelt med bæredygtighed og certificeringer med et øget fokus på totaløkonomi, så bæredygtighed bliver en god forretning.

Forretningsmodel:

Virksomhedens forretningsmodel bygger på SaaS- og freemium-princippet med forskellige pakker, som passer til forskellige kunders projektstørrelser og behov. Det giver mulighed for at nå bredere ud i branchen - også til de segmenter, som normalt ikke har ressourcerne til at arbejde professionelt med bæredygtighed.

Kunder:

Virksomhedens platform er rettet mod følgende fire målgrupper i byggebranchen: bygherren, rådgiveren, bæredygtighedslederen, entreprenøren. Selvom de har forskellige opgaver og behov, deler de branchens grundlæggende pains ved at arbejde professionelt med bæredygtighed: det er uoverskueligt, det er ressourcekrævende og det er dyrt.

Med virksomhedens digitale løsning får kunderne et redskab til at skabe overblik, optimere ressourceforbrug samt opnå mest bæredygtighed for pengene.

Markedet og potentiale:

I dag arbejder 37 % af markedet med bæredygtighed og udgør det reelle marked for virksomheden. I 2027 forventes op mod 100% af markedet at arbejde med bæredygtighed. Virksomheden har en unik konkurrencesituation som first-movers og dermed også et kæmpe vækstpotentiale både nationalt og internationalt.

Grundet en række key drivers er bæredygtighed blevet “need to have” i byggebranchen:

- Grøn omstilling

- Lovgivning og standardisering

- Digitaliseringen

- Ressourceoptimering

- Better Business

Konkurrenter:

Fællesnævnerne for konkurrerende systemer og metoder til håndtering af bæredygtigt byggeri er:

- de arbejder uafhængigt og frakoblet hinanden

- de er specialistværktøjer

- de egner sig ikke til integreret bæredygtighedsdesign

- de har en høj anskaffelsespris

Virksomheden er den eneste, som samler alle de nødvendige kompetencer i én digital platform og er kompatibel med branchens værktøjer og metoder – til en lav anskaffelsespris.

Ledelse og team:

Teamet består af ingeniører, arkitekter, udviklere og kommunikatører, som betyder, at virksomheden har den fundamentale viden til udvikling af platformen in-house. Derudover har virksomheden et bredt fagligt netværk i branchen samt politisk indflydelse på EU-niveau ift. at påvirke rammerne for dansk byggeri.

Fremdrift og status:

Første udgave af platformen blev lanceret i november 2017. I dag tegner virksomheden for 35 kunder med 90 projekter. Dertil er virksomheden i forhandlinger med 24 virksomheder om brugen af platformen. Samtidig oplever virksomheden international interesse og er i dialog med aktører fra både Tyskland og Norge.

Hvordan udvikles og professionalisere organisationen, så den kan skaleres?

- Virksomheden drives i dag af ildsjæle, der har flere jobs - hvordan kan virksomheden udvikles ift. en skalering?

- Hvordan kan virksomheden udvikle og opbygge en organisation med flere ressourcer til salg og markedsføring?

Hvornår er den rette timing for internationalisering?

- Den digitale platform (produktet) er “nem” at skalere teknisk, men skal virksomheden satse på et stabilt hjemmemarked før internationalisering?

- Eller bør penetration af nye markeder ske sideløbende?

Hvilke distributionskanaler er de rette for at få fodfæste i udlandet?

- Hvilken strategi skal virksomheden vælge: partnerskabsaftaler med lokale aktører i branchen, agenter eller eget markedskontor?

Fra hvem og hvordan sikres finansiering til at skalere virksomheden?

- Hvilke investorer vil panelet anbefale virksomheden at kontakte?

- Hvilke fonde finder panelet relevant for virksomheden at søge?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software