, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ny bæredygtig isolering. Færdigudviklet, testet og dokumenteret. Grønne iværksættere søger sparring på go-to-market strategi, KBH - SPRINGBOARD®

  • 07 Feb 2019
  • 14:00 - 17:00
  • BLOXHUB, kl 14:00 til 17:00 pa BLOX - Bryghusgade 8, 1473 København K
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 25. januar 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 25. januar 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Go-to-market-plan

- Salgskanaler

- Strategiske partnerskaber

- Værdiopbygning og produktbeskyttelse


Branche: Energi, Miljø, Klima, Industri/produktion, Agro, Agroindustri, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet et isoleringsmateriale, der har gode tekniske egenskaber, og som performer bedre end andre alternativer på bæredygtighed.

Isoleringen består af et materiale, der har været glemt i mange år, men som nu er genopfundet og tilbage i en moderniseret form.

Virksomheden står nu overfor at finde de rigtige salgskanaler og partnerskaber for at kunne opnå de ønskede markedsandele.

Vi søger paneldeltagere med viden og erfaring fra byggebranchen og salg af produkt til denne.

Virksomheden deltager i Realdania’s program ”Innovation til marked”, hvor et ekspertpanel har indstillet virksomheden til strategisk sparring hos CONNECT Denmark.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Patenter/IPR

Prissætning

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden har et færdigudviklet isoleringsmateriale, der har gode tekniske egenskaber, og som kan anvendes i en bred vifte af byggerier. Produktet performer bedre end andre alternativer i forhold til bæredygtighed. Bæredygtigheden er testet af en af de mest ambitiøse certificeringsordninger i verden. Der er et øget pres på byggebranchen for at sænke CO2-aftrykket fra byggematerialerne, et øget fokus på sunde materialer, der giver et godt indeklima, og på at skabe løsninger der kan indgå i den cirkulær økonomi. Produktet kan bidrage til alle disse fremstormende dagsordener, da det performer højt på alle disse parametre - uden at gå på kompromis med de tekniske egenskaber.

Virksomheden drives af de to unge ejere, der har en teknisk og strategisk uddannelse og erhvervserfaring. De danner team omkring den daglige drift, kapitalrejsning, kundekontakt, etc. Der er flere udviklings- og optimeringsprojekter i gang i samarbejde med eksterne konsulenter, som ejerne har rejst midler til gennem forskellige fonde.

Isoleringsproduktet produceres ved at virksomheden opkøber en råvare, som de sender til en fabrik ejet af en produktionsvirksomhed, der omdanner det til isolering. Aftalen med produktionsvirksomheden er fleksibel, sådan at virksomheden kan producere løbende og i små mængder afhængigt af efterspørgsel. Når efterspørgslen er tilstrækkelig stor, kan virksomheden købe eget produktionsanlæg. Virksomheden står selv for alt salg, hvor de primære kanaler er hjemmeside, messer, networking til arrangementer om bæredygtigt byggeri og opsøgende salg.

Isoleringsproduktet har potentiale for at få store markedsandele nationalt og siden internationalt. Råvaren er tilgængelig i store mængder i det meste af verden, og virksomheden ser et stort vækstpotentiale. Virksomheden arbejder desuden med produktudvikling af nye produkter som f.eks. akustikløsninger og andre bæredygtige produkter til byggeriet på baggrund af med udgangspunkt i samme råvare, som kan bidrage til virksomhedens vækst.

Virksomheden har i dag en stram økonomi, men har flere interesserede investorer på sidelinjen. Virksomheden overvejer at etablere en bestyrelse i løbet af 2019, og vejledes i dag af kyndige folk i ejernes netværk.

Produktet er færdigudviklet, men produktionen mangler stadig at blive optimeret for at få prisen ned i et konkurrencedygtigt leje. Der er nogen kendskab til produktet på markedet, men markedet er meget trægt i forhold til at vælge ukendte løsninger. Planlægningshorisonten for store byggerier, som vi håber at kunne sælge ind til på sigt, er ofte flere år. Dertil kommer at prisen for produktet på nuværende tidspunkt er flere gange dyrere end konkurrenternes, så har kunderne indtil videre været private, idealistiske kunder til enfamilieshuse eller sommerhuse. Virksomheden søger derfor nye salgskanaler og strategiske partnerskaber, der kan bidrage til at få produktet bredt ud på markedet. Produktet har været på markedet siden sommeren 2018.

Spørgsmål til panelet

Go-to-market-plan: Hvordan etableres et nyt bæredygtigt produkt på et konservativt marked? Hvilke partnerskaber vil virksomheden kunne indgå i for at åbne op for nye salgskanaler?

Strategi for værdiopbygning og -beskyttelse: Hvordan beskyttes produktet og virksomheden position i værdikæden? Dette med henblik på en opbygning, der er optimeret til et muligt salg af virksomheden eller produktrettigheder på længere sigt.

Kapitalrejsning: Virksomheden er snart klar til at tage eksterne investeringer ind. Hvilke investorer skal virksomheden tage ind og på hvilke vilkår?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software