, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

2-vejs pakke distribution digitaliseres, og rykkes ud i forbrugerens forhave, KBH - SPRINGBOARD®

  • 21 Jan 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Zacco, kl 14:00 til 17:00 pa Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist : Mandag 14 Januar
  • Sidste tilmeldingsfrist : Mandag 14 Januar

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring:

Go to market strategi

Forretningsmodel

Finansiering

Branche: IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Industri/produktion, Elektrisk udstyr/elektronik, Handel

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomhedens løsning forudsætter buy in fra de webhandlende forbrugere, men også fra pakke distributørerne. Førstnævnte er pro, men er distributørerne klar?

Virksomheden har udviklet et system, som tilbyder forbrugerne en sikker og pålidelig løsning til at modtage OG afsende pakker fra egen adresse.

Kernen i systemet er et nyudviklet backend-system og en app, der styrer sikker adgang til hver registreret elektronisk lås individuelt.

Value proposition: Ultimate convenience til forbruger, pålidelig og sikker håndtering af pakker, ligestiller alle distributører og tilfører fleksibilitet i ruteoptimering.

Der skabes mere værdi for både kunderne, distributører, logistik partnere og webshops.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2C

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Konceptudvikling

Licensering

Logistik

Online marketing

Partnerskaber

Patenter/IPR

Strategi og vækstplaner______________________________________________

IDEGRUNDLAG

Pakkedistributørerne er ikke lydhøre nok overfor kunderne, de ønsker primært udbredelse af pakkeshops frem for direkte levering til kunder. Kunderne ønsker sig netop effektiv og cost effektiv hjemmelevering. Når de ikke kan få det, så øges deres ”krav” til antallet af pakkeshops. Distributørerne forsøger at efterkomme på bagkant, men påstanden er, at kunderne aldrig bliver helt tilfredse hermed.

Virksomhedens system er netop skabt med udgangspunkt i kundernes behov: Visionen er at skabe fremtidens epicenter for privat pakkehåndtering, den foretrukne håndteringsmetode til modtagelse og afsendelse af pakker fra/til webshops og mellem private.

I forbindelse med køb i webshops eller afsendelse af pakker, skal man kunne bestille og betale på nettet, med de samme klik som man plejer. Herfra skal man så blot hente/ilægge sine pakker bag lås på sit selvvalgte pakkeopbevaringssted på matriklen.

Innovationen er det serverstyrede fleksible system, der automatisk kommunikerer med distributører, sender engangskoder til pakkebude, til betjening af låsen i systemet, hjemme hos forbrugeren.

Innovationen er ikke den hardware, der skal bruges til pakke opbevaringen. Virksomheden har dog selv designet og produceret en 0-serie af boksen, men låsen købes færdig. Der er endvidere udarbejdet planer for udbygning af systemet med låse til udhuse og garager mm.

MARKED OG MÅLGRUPPE

Virksomhedens strategiske fokus er det danske marked, men systemet er internationalt skalérbart og det er målet at udrulle systemet.

I Danmark var der 176 mio. handler på internettet i 2017 og heraf ca. 90 mio. med fysiske varer fra dansk baserede leverandører. Og gruppen af heavy usere af internethandlede pakker (5+ handler/md) stod for estimeret 65 millioner af disse handler med fysiske varer.

Heavy userne er netop virksomhedens primære målgruppe, for hvem convenience i særdeleshed er et nøgleord: Det skal være let at handle på nettet fra bestilling til hurtig, effektiv og pålidelig levering og det skal være let at returnere varer direkte fra matriklen.

Virksomhedens strategi er derfor at målrette markedsføringen mod heavy users, og i første omgang dem, der bor i selvstændige boliger.

KONKURRENTER

Der er pt ikke nogen kendte konkurrenter til virksomhedens ”syndikerede system” med både modtagelse og afsendelse. Europæiske tiltag er pt. strandet på for store tekniske ambitioner.

Konkurrence fra distributørerne selv: Distributørerne selv er ret afklarede om, at et fælles system til lokal pakkehåndtering ikke kan etableres og drives af én distributør på grund af interesse- og konkurrence-konflikter. Erfarne uvildige logistikfolk deler den vurdering.

FORRETNINGSMODEL

Virksomheden arbejder med en løsning for boks og lås, som består af et abonnement og en forbrugsbaseret pris. Undersøgelser blandt erfarne folk fra logistikbranchen har rådgivet om en model, hvor boksen stilles til rådighed på en lejebasis + en betaling hver gang boksen benyttes af en distributør.

Virksomheden har arbejdet med en række prisscenarier i forhold til markedsindsigt og kalkulerer pt. med en abonnementspris på op til 50 DKK/mdr. og en ”klik-afgift” på nogle få kroner. Sidstnævnte afregner distributørerne direkte med virksomheden uden om kunden.

En kvalitativ undersøgelse blandt heavy og medium usere bekræfter en betalingsvillighed, der er større end det niveau virksomhedens bruger som prognosegrundlag.

FORRETNINGSPOTENTIALE

Virksomheden har udarbejdet et investeringsbudget og et resultatbudget for de første fem år med udgifter til produktion, bemanding og markedsføring af koncept og system. Virksomheden mener selv budgettet er konservativt præget af, at det er et helt nyt system. Nul-punkt omsætningen nås allerede efter år 2, hvis prognoser holder og selve organisationen omkring systemet ikke udvides.

Markedsandel (parcelhuse)        Omsætning              DB1

   0,3 %                                                   750                      -3.750       (1 År)

   1,3                                                    6.200                                0      (2 år)

   2,6 %                                              16.000                        8.200      (3 År)                       

Virksomheden mener potentialet for konceptet er langt større, hvis man kigger på andre varegrupper og en målgruppe, som let kan kobles til systemet: Webbaseret dagligvarehandel, privat genbrugs-samhandel og SMV segmentet.

Men endnu mere interessant er det med forbrugere i etageboliger, som virksomheden har på tegnebrædtet.

ØKONOMI

Virksomheden har udviklet og produceret prototyper og er teknisk klar til en markedstest sammen med udvalgte distributører. Der er investeret ca. 1,2 mio i produktet pt..

Virksomheden er pt i gang med at finde finansiering til de næste skridt:

Finansiering af live test:500.000 kr.

Finansiering af virksomhedsopstart år 1-2: 4.000.000 kr.

VIRKSOMHEDENS LEDELSE

Stifter: Uddannelse: Cand Merc. Afsætning. Konsulent inden for management rådgivning, Stor erfaring med markeds- og kundeanalyser. Flerårig projektleder og rådgiver om markedsanalyse for Danmarks største distributør af brev- og pakkelogistik.

Stifter: Uddannelse: Civilingeniør

Mange års erfaring indenfor produktion og logistik. Specifikation og budgetstyring

Har udviklet det danske pant og retursystem for engangsemballager til øl og læskedrikke fra start og til en omsætning på 1.5 mia.

Medstifter: IT- og designudvikler med stor knowhow om programmering, funktionstest og ledelse af IT udviklingsteams i ind- og udland.

AKTUELT UDVIKLINGSSTADIE (ultimo 2018)

Box er designet og konstrueret i version klar til test. Forhåndsaftale med leverandør om produktion.


Lås: Prototype testet – modificeringer pågår

Interface: Producent fastlagt og aftale indgået om levering

Batteri: Prototype testet –modificeringer pågår.

App: Er udviklet til IOS. Android afventer.

Backend:Udviklet og testet.

API distributører: Mangler

Udbygning af koncept: Virksomheden forventer, at låsesystem hurtigt skal udvides med ombytningslåse til eksisterende post-/pakke bokse (plug-n-play) og hængelåse

SPARRINGSPUNKTER:

1. En Go to market strategi

Virksomheden ønsker sparring til en strategi for at kick starte markedet.

Løsningen leverer præcis det forbrugerne efterspørger mht convenience, men distributørerne skal være parate til at efterkomme de ønsker. Hvordan overbeviser virksomheden distributørerne? Virksomheden ønsker en debat om at skabe opmærksomhed omkring systemet hos interessenterne: forbrugere, distributører og webshops.

2. Forretningsmodel

Virksomheden driver et system, der gør pakkeleverancer lettere og mere fleksible for alle interessenter. Det er pakketrafikken, der skal drive omsætningen for virksomheden. Hvad synes panelet om, at betalingen sker ved en abonnementsordning betalt af brugerne for selve boksen? Er det relevant at overveje alternative løsninger?

Distributørerne sparer omkostninger til pakkeshop gebyr pr. pakke og de opnår fleksibilitet på køreplanlægning, især afhentninger kan de styre selv. Men de skal køre til flere adresser. Hvordan overbeviser virksomheden distributørerne om, at de skal afregne en beskeden klik afgift til systemejer? Er det relevant at overveje alternative løsninger?

3. Finansiering

Virksomhedens stiftere har selv finansieret udviklingen indtil nu med tilskud fra Innobooster programmet. Hvilke anbefalinger kan panelet komme med i forhold til det aktuelle kapital behov vedrørende testforløb, lancering og lønkroner til stiftere?

 


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software