, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

”365 workdays” – Tørvejr til store byggeprojekter, året rundt, KBH - SPRINGBOARD®

  • 31 Jan 2019
  • 14:00 - 17:00
  • BLOXHUB, kl 14:00 til 17:00 pa BLOX - Bryghusgade 8, 1473 København K
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 16. januar 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 16. januar 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Strategi for vækst i DK.

- Strategi for vækst i Skandinavien og Nordeuropa.

- Diskussion af mulige finansieringsformer og forretningsmodeller ved fortsat vækst.

- Analyse af mulige samarbejdsformer med udenlandske partnere.


Branche: Industri/produktion, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har siden 2012 udviklet, produceret, ejet og udlejet store stål-strukturer, som leverer både tørvejr og fuld krandækning til store byggepladser.

Løsningen er unik og sikrer en bedre byggeøkonomi og færre risici for bygherre og entreprenør, men det er et nyt værktøj til en konservativ branche. Entreprenørerne vælger ofte traditionelle løsninger.

Der er gennemført omkring 10 projekter siden 2015. Der er anlagt en tålmodig strategi med organisk vækst, men strategien er under pres: ved tomgang er likviditeten under pres og ved ganske få udlejninger er lageret tomt. Produktion af løsningen er omkostningstung og kræver flere udlejninger før investeringen er tjent hjem.

Hvordan skal strategien for den fremtidige vækst se ud, når der forventes efterspørgsel fra både DK og udlandet?

Virksomheden deltager i Realdania’s program ”Innovation til marked”, hvor et ekspertpanel har indstillet virksomheden til strategisk sparring hos CONNECT Denmark.


Kompetencer

Bestyrelsesarbejde

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idégrundlag

Leverandør af tørvejr og kraner til byggebranchen. For de samme penge, som der normalt anvendes til kraner, interimsafdækning og udtørring, leverer virksomheden 100% afskærmning fra vejrliget på hele byggepladsen, samt 12/24 tons krandækning på hele arealet. Virksomheden opfatter sig selv som byggebranchen nye universal-værktøj, der nedbringer projekt-risikoen, reducerer tidsplanen, øger kvaliteten, forbedre arbejdsmiljøet og åbner døren for rational produktion med miljøvenlige organiske materialer.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden besidder unik teknisk know-how som muliggør udvikling, produktion, montage og drift af disse strukturer. Kunderne er bygherrer, totalentreprenører og hovedentreprenører på store byggeprojekter (>100 mill Dkr) eller konstruktionsopgaver indenfor windpower og petrokemiske anlæg. Alene i DK er der i dag +600 nybyggeri-projekter, hvor produktet vil skabe nye, forbedrede rammebetingelser på alle niveauer i byggesagens værdikæde. Produktet er patenteret og der er via kammeradvokaten gennemført profylakse undersøgelser, som dokumenterer at ingen andre kan levere denne ydelse.

Vækstpotentiale/mål.

Et realistisk mål for omsætningen i DK er at øge den fra de nuværende 15 mio. kr. til 150-200 mil pr år, hvilket kan opnås ved en markedsandel på under 5 % af de igangværende byggesager. Der skal investeres i grej for over 500 mill for at nå denne omsætning. Vækstpotentialet for Skandinavien/Nordeuropa er ikke vurderet konkret, men det er stort. Der er en ambition om at udrulle konceptet internationalt, men forretningsmodellen er ikke overvejet i detaljer

Ledelse og team

Direktionen består af de 2 founders, som tilsammen besidder kompetencerne til udvikling, produktion, ledelse og salg. Der er til ledelsen tilknyttet en montage- og drifts-leder, som har en ejer-andel. 3 eksterne investorer bidrager med kompetencer indenfor finansiering, venturekapital, ledelse og seed-kapital.

Bestyrelse (evt. behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Bestyrelsen består udelukkende af direktionen, samt investorerne.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Produktet er færdigudviklet til et niveau, hvor der kan skabes den nødvendige omsætning til organisk vækst. Der er stadig et betydelige katalog af udviklingsmuligheder, som skal prioriteres. Markedet er langsomt under udvikling. Det er en konservativ branche, virksomheden leverer til, men hvert gennemførte projekt, skaber forøget opmærksomhed på produktet. Der er hentet ca 10 mill i ekstern egenkapital siden 2016. Aktivet er lånefinansieret ved Vækstfonden, bank og leasing.

Spørgsmål til panelet

Med udgangspunkt i en antagelse om at virksomheden fortsat kan få projekter/omsætning i fornødent omfang:

Skal den tålmodige strategi med organisk vækst ændres?

Er det et reelt alternativ at skaffe kapital i et omfang, som muliggøre en storskala udrulning i DK og Skandinavien?

Hvordan får vi kunderne/branchen til at forstå og handle på, at der kan tjenes flere penge på byggeri ved anvendelse af vores løsning – og endda med færre risici ift. økonomi, planlægning og tidsplaner?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software