, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Fra affald til råolie – Skalerbart koncept inden for cirkulær økonomi søger sparring på koncept, go-to-market og finansiering, Aalborg - SPRINGBOARD®

  • 15 Jan 2019
  • 13:30 - 16:30
  • EY, kl 13:30 til 16:30 pa Vestre Havnepromenade 1A, 9100 Aalborg
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 6. januar 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 6. januar 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Koncept – standardisering/multiplicering

- Kundesegmentering – og markedsprioritering

- Etablering og udrulning

- Ledelsesstøtte / Organisering af virksomhed

- Finansiering/kapitalrejsning


Branche: Energi, Miljø

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden ejer IPR og know-how omkring en avanceret proces til at omdanne organiske affalds- og sidestrømme til et råolielignende produkt.

Selve processen har i princippet været kendt i over 50 år, men har ikke været omkostningseffektiv. Virksomheden har udviklet helt nye koncepter til at gøre processen både langt mere energieffektiv og mere robust.

Samtidig har virksomheden udviklet innovative løsninger til at reducere CAPEX og samtidig gøre processen skalerbar.

Founder, der er erfaren forsker og industrimand, har skabt et fungerende pilotanlæg, men mangler at bygge den første prototype i det nye skalerbare design.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Konceptudvikling

Licensering

Markedskendskab Europa

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Projektledelse

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Virksomheden ejer IPR og know-how omkring en avanceret proces til at omdanne organiske affalds- og sidestrømme til et råolie lignende produkt.

Selve processen har i princippet været kendt i over 50 år, men har ikke været omkostningseffektiv.

Virksomheden og det team der står bag den har udviklet helt nye koncepter til at gøre processen både langt mere energieffektiv og robust.

Samtidig har virksomheden udviklet innovative løsninger til at reducere CAPEX og samtidig gøre processen skalerbar.

Herved opnås en positiv økonomisk værdi for kunden samtidig med at der løses en række miljømæssige udfordringer som ikke elle kun vanskeligt kan løses med eksisterende teknologier.

Teknologien omdanner biomasse til en såkaldt biocrude, som på mange måder minder om råolie.

Biomasse kan være alt fra træ/halm til spildevandsslam, men i Europa, skønnes der at være de bedste markedsfordele i håndteringen af besværlige affaldsstrømme som spildevandsslam.

Teknologien løser samtidig problemer omkring medicinrester, mikroplastik og patogener.

Virksomheden har et designkoncept, hvor den centrale del af anlægget kan bygges ind i en 40 fods container, som samtidig udgør den multiplicerbare byggeklods i et skalerbart design.

I Europa er slutbrugene spildevands- og affaldshåndterings anlæg, hvor en enhed vil kunne udnytte slam fra op til 100.000 personer (PE). Der er således et teoretisk marked for 2000 anlæg, hvortil kommer et lignede volumen fra industrikilder.

Konkurrenterne på dette marked er især eksisterende anlæg/udbydere til biogas omdannelse eller tørring of forbrænding. Disse har dog en langt dårligere energieffektivitet, og residualstrømmene har store miljøproblemer.

Det er målsætningen at første demoanlæg skal sælges og overgå til kommerciel afprøvning allerede mod udgangen af 2019, og at der derefter skal sælges 10 anlæg over de næste to år

Virksomheden er formelt etableret i 2015, men har indtil september 2018 været kørt ved siden af founders faste job som forsker. Fra oktober er den faste stilling opsagt og der er nu fuldt fokus på at kommercialisere det nye koncept. Founder har mere en 25 års erfaring med ledelse i industri og på universiteter.

Lige nu er der udover founder kun 2-3 videnspartnere og to freelancere tilknyttet virksomheden. Virksomheden overvejer at etablere en egentlig bestyrelse i løbet af 2019.

Founder har skabt fungerende pilotanlæg, men mangler at bygge den første prototype i det nye skalerbare design. Det er en udfordring at en sådan koster DKK 3 millioner at bygge. Virksomheden har ud over adgangen til pilotanlægget, som befinder dig på Aarhus Universitet, et flerårigt samarbejde med en virksomhed i Indien, hvor der også er etableret et netværk af underleverandører.

Der er dog udfordringer på grund af en noget anden virksomhedskultur.

Herudover er der interesse fra en række virksomheder, hvor især en italiensk partner synes at være lovende.

Et nyt varmegenvindingskoncept samt en ny pumpe/trykaflaster er udviklet og det ventes demonstreret inden for de næste måneder, hvilket vil bane vejen for et egentligt demonstrationsanlæg.

Indtil nu finansieres virksomheden gennem egne midler, konsulent indtægter og udviklings investeringer betalt af den indiske partner.

Den producerede biocrude vil i første omgang blive afsat af virksomhedens kunder som heavy fuel eller bitumen erstatning.

Senere når der er etableret mange anlæg kan opgradering til diesel eller jet fuel komme på tale via samarbejde med raffinaderier.

Spørgsmål til panelet

Koncept – standardisering/multiplicering

- Fee back på business koncept omkring et standardiseret, container størrelses produkt, hvor skalering sker gennem multiplicering (flere enheder af standard størrelse)

Kundesegmentering – og markedsprioritering

- Hvor langt op i kunde hirakiet skal virksomheden sælge ind

- Fokusering af markedsføringsindsats - hvilke markeder først når nu Danmark er mindre relevant

Etablering og udrulning

- Hvordan sikres en tilstrækkelig hurtig etablering og udrulning i et marked der bevæger sig hastigt og hvor alternative men langt mindre attraktive løsninger vil kunne sætte sig på markedet

Ledelsesstøtte / Organisering af virksomhed

- Organisering af virksomhed

- Behov for at styrke markedsføring og ledelse?

Finansiering/kapitalrejsning

- Finansiering omkring første anlæg med tilhørende udviklings og dokumentations indsatsCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software