, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

”Usynlige” solceller sammensmelter solpaneler med byggeri og arkitektur, KBH - SPRINGBOARD®

  • 22 Jan 2019
  • 13:00 - 16:00
  • BLOXHUB, kl 13:00 til 16:00 pa BLOX - Bryghusgade 8, 1473 København K
  • 9

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 11. januar 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 11. januar 2019

Registration is closedFokus: kapitalrejsning, forretningsudvikling, bæredygtighed

Punkter til sparring

- Finansiering/investering i ny dansk solcelleproduktion – hvilken type finansiering og hvad skal der til for at finansiere en unik ny teknologi produceret på en eksisterende dansk fabrik og dermed skabe mange nye danske arbejdspladser.

- Forretningsmodel: egenproduktion, salg og distribution? Licenser?

- Professionel bestyrelse, som er sammensat med henblik på at kunne kvalificere vores specifikke strategiske udfordringer på det globale marked vil være værdifuld. Input til bestyrelsesrekruttering samt kompetencekrav ift. såvel kapitalrejsning

- Strategisk partnerskab, for eksempel med en eller flere facade/tagproducenter, til bl.a. belyse snitfladerne mellem solcellerne og byggeteknikkens krav, således at det nye produkt kan indgå i deres eksisterende produktsortiment og markedsføres og sælges gennem deres salgskanaler.


Branche: Energi, Miljø, Industri/produktion, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Business


Dette SPRINGBOARD® handler om en banebrydende ny patenteret solcelleteknologi udviklet i Danmark som produceres i Danmark.

Virksomheden har udviklet ”usynlige” solceller – dvs. farvede solcellemoduler der farvemæssigt matcher skifer, tegl og andre tagmaterialer, hvilket giver en unik mulighed for at bygningsintegrerede modulerne i designet af såvel nybyggeri som bestående byggeri.

Solceller baseret på denne nye teknologi:

- Udvider markant anvendelsesmulighederne for solceller.

- Skaber en unik mulighed for et æstetisk design uden at gå på kompromis med arkitekturen.

- Har en meget høj effektivitet: 85% - 105%

- Kan produceres og sælges til konkurrencedygtige priser

Firmaet har udviklet et komposit materiale til at producere farvede solcellemoduler således at selve solcellerne ikke er synlige, og samtid har en virkningsgrad der er mellem 85%-105%.

Modulet kan fremstilles i stort set alle farver, således at de kan tilpasses farven – eller farverne - på de øvrige bygningselementer.

Virksomheden deltager i Realdania’s program ”Innovation til marked”, hvor et ekspertpanel har indstillet virksomheden til strategisk sparring hos CONNECT Denmark.


Kompetencer

Design

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Licensering

Markedskendskab Central- og Østeuropa

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Produktion

Strategi


______________________________________________

Solenergi spiller en stadig større rolle for at imødekomme fremtidens behov for energi og bæredygtighed.

Solcelle teknologien er det hurtigste voksende marked indenfor vedvarende energi globalt, i dag produceres der mere energi fra solceller end fra Gas, Kul eller vind.

Hidtil har der været to faktorer der har hindret udbredelsen og anvendelsen af solceller:

1)Høj pris (prisen for solceller er faldet med en faktor 10 siden 2007 og er konkurrence dygtig i dag)

2)Æstetikken - grundet deres meget karakteristiske blåsorte firkantede overflade, hvor man har kunnet se cellerne nærmest som et skakbræt.

Der har således været arkitekter og bygherrer der har valgt solcellemoduler fra på grund af en bygnings design, fordi det ikke var muligt at lave en fornuftig designmæssig integrering af solcellemoduler i en givet bygning. Med dette nye produkt er det lykkedes at udvikle et solcellemodul der optisk kan tilpasses stort set alle farvemæssige mulige kombinationer, og som samtidig bibeholder en virkningsgrad på mellem 85%-105% sammenlignet med ydelsen på et standard sort reference-modul.

Markedet for farvede solceller er dog ikke kun bygningsintegrerede solcellemoduler, men også reklameskilte hvor det nu er muligt frit at designe overfladen på modulerne. Yderligere kan de farvede moduler også med fordel benyttes ved solcelleparker i det åbne land, i de tilfælde hvor man ikke ønsker en blåsort solcelle-park. Her kan man tilpasse farven på modulerne så de optisk passer bedre ind i landskabet.

Der findes ikke et tilsvarende produkt på markedet!

Konkurrenter på markedet for farvede solceller; I dag eksisterer farvede glas samt avanceret systemer der filtrere lysfrekvenser med halvleder teknologi.: Disse løsninger er forbundet med betydeligt energi tab, og findes kun i et meget begrænset farve udvalg samt er meget dyre løsninger.

Virksomheden har i de sidste år brugt en del ressourcer på at udvikle et mere bæredygtigt produkt sortimentet for virksomheden og derfor kørt på lavt blus. Virksomheden har derfor behov for kapital til markedsføring for at kunne løfte produktets potentiale, ikke alene i Danmark men på global plan, det nye produkt har et meget stort potentiale i sin eksisterende form og vil kunne erstatte eksisterende solcelle moduler, hvor man ønsker æstetik med. Men har til lige uanede muligheder på for fremtidige innovative simuleringer af 3D produkter, som eksempelvis 3D simulering af tegl, således at teglet visuelt ser ud som det ændrer skygger ved forskelige vinkler.

Solcelle modulerne kan produceres enten i ved egen produktion eller sælges på licens, til strategiske partnere.

Grund produktet er færdigudviklet, men der er der stadig behov for at videre udvikling.

Produktet er patenteret i Danmark. Derudover er der indsendt en PCT ansøgning.

Firmaets grundlægger har mere end 25 år akkumuleret viden omkring solcellemarkedet. Derfor har selskabet også et lokalt og globalt netværk, indenfor industrien.

Der ejes en fuld produktionsklar dansk fabrik med en årlig kapacitet på 50 MGW - svarende til en kapacitet til produktion af 185.000m2 solceller.

Virksomheden har alle de nødvendige kompetencer og nøglepersoner på plads i forbindelse med produktionen, vi producerer i dag, men slet ikke i det ønskede niveau.

Virksomheden økonomi, virksomheden har grundlæggende drift indtægter fra salg af standard produkter, som dog er meget beskeden i forhold til fabrikkens kapacitet. Virksomheden har været hårdt påvirket af det lave salg, grundet ugunstig konkurrence vilkår primært far Asien, politiske nedprioritering af solceller og ikke mindst virksomhedens satsning forskning og innovation, for at sikre en fremadrettet bæredygtig produktion. Virksomheden satsning på forskning og innovation, har værre en stor succes, som er udmundet, i 3 patenter som det med de fornødne kræfter kan revolutionere måden at integrere grøn energi i vor hverdag, helt uden arkitektoniske gener. Dette vil sikre virksomheden produktionen i Danmark, og skabe mange innovative arbejdspladser der kan bibringes med videre udvikling af de nye produkter.

Virksomheden strategi til bringe de nye løsninger til markedet:

Strategien er at indgå kommercielle aftaler med internationale partnere/kunder, der kan bringe produktet ud på det internationale marked. Produktet kan enten sælges i form af licenser, eller via produktion direkte fra fabrikken. Det overordnede ansvar for salg og marketing ligger primært hos partnerne.

Firmaet tilbyder sine partnere et Indgående ekspert viden.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden har behov for professionel sparring mhp. at etablere det nødvendige økonomiske fundament til at føre strategien ud i livet.

Hvordan kan vi, markedsføre produktet globalt og indgå kommercielle aftaler med internationale partnere.

Kan en professionel bestyrelse, med internationalt kendskab, være med til at forme strategien.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software