, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Unikt trivselskoncept der øger den mentale sundhed for børn skal forretningsudvikles. Kreative og simple værktøjer til brug i hjemmet og blandt professionelle, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 29 Jan 2019
  • 13:30 - 16:30
  • VIA University College, kl 13:30 til 16:30 pa Campus C - Ceresbyen 24, 8000 Aarhus
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 20. januar 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 20. januar 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Koncept

- Målgruppe

- Go-to-market

- Prismodel

- Strategiske samarbejder

- Funding og finansiering


Branche: Film, lyd, bog og musikudgivelser (digital indholdsproduktion), Oplevelsesøkonomi (kultur/turisme/forlystelser/sport)

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet og er i markedet med et unikt koncept, der styrker børns mentale sundhed. Mindfulnessøvelser og musik er de gennemgående elementer i lavpraktiske produkter, der skaber rolige børn og forebygger stress. Målgruppen er BTC, BTB og BTG (skoler og daginstitutioner). Tilbagemeldingerne fra kunderne er meget positive. Produkterne sælges fysisk og online og planen er at implementere en abonnementsløsning snarest.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

B2G

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Forskning & Udvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Idégrundlag

At øge børns trivsel med ro, afslapning og musik som virkemidler er grundlaget for virksomheden. Konceptet løser et tiltagende samfundsproblem: Stressede børn, uro i skoleklasser og daginstitutioner, udvikling af psykisk sygdom i en tidlig alder. Konceptet modarbejder ovenstående ved hjælp af mindfulness redskaber der fremmer koncentration og fordybelse. Der er lagt vægt på, at produkterne og ydelserne er nemme at implementere. Erfaringerne viser, at konceptet er med til at øge indlæringen og reducere stress i hverdagen. Konceptet inddrager samtidig dansk kulturformidling, idet dansk musik indgår i de fleste produkter og ydelser.

Produkt / ydelser

Virksomhedens produktportefølje består af 2 fysiske produkter i bogform og som app. Derudover leverer virksomheden ydelser bestående i workshops og forløb på skoler, i daginstitutioner og på biblioteker. Det unikke er sammensætningen af velkendte elementer som danske sange, mindfulnessøvelser, remser, aktiviteter, illustrationer og mandala tegninger til farvelægning. Alt er nemt at tilgå og kan implementeres i skoleklasser, daginstitutioner og private hjem uden forkundskaber. Forløbene på skolerne og i daginstitutionerne igangsættes, hvorefter lærere og pædagoger efterfølgende er selvkørende i bruges af konceptet. De fremtidige online abonnementsprodukter vil løbende få nyt indhold til både børn og voksne. Der vil blive opbygges et online diskussionsforum/klub, også som abonnementstilbud.

Problemer der løses blandt børn og voksne:

- Stressreduktion – > afslapningsøvelser med mindfulness og musik

- Opnåelse af en bedre trivsel – med fokus på indre ro

- Øget kulturformidling – ved at lytte til musik fra den danske sangskat

- Mere læringsparate og nærværende elever gennem en bedre koncentration

- Redskaber til forældre og professionelle der er nemme at bruge

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden tjener penge på salg af bøger, der sælges fysisk gennem onlinebutikker og til skoler. Derudover findes der en app med næsten samme indhold. Salget af forløb til skoler og dagtilbud af konceptet er stigende og målet er, at få alle kunder over på en abonnementsløsning, hvor der konstant tilføres nyt indhold. Pædagoger og lærere skal kunne undervise og formidle konceptet vha. en certificering lavet af virksomheden.

Kunder

Private (forældre/bedsteforældre) og kommuner (biblioteker, skoler og dagtilbud) der henvender sig til børn fra 3-10 år.

Virksomheden er stadig en start-up der har lavet 30 mindre pilotprojekter i samarbejde med eksperter på området. Der er ca. 100 institutioner og skoler, som allerede gør brug af konceptet. Der er ca. 1500 familier som gør brug af konceptet, og mere end 100 biblioteker har købt den fysiske bog til udlån.

Virksomheden har pt. indgået en aftale med en kommune, som vil implementere konceptet som pilotprojekt i alle kommunens institutioner over en 2 årig periode. Dette gøres i samarbejde med Aarhus Universitet og andre eksperter. Projektet er baseret på fondsmidler, som endnu ikke er bekræftet. Hvis projektet gennemføres vil det få en stor betydning for virksomhedens videre udvikling, og som resultat heraf gøres skalerbar inden for meget kort tid pga. den reference og den accept konceptet vil få. Det nuværende koncept kan tilpasses andre målgrupper som f.eks. ældre børn/unge, børn med specielle behov, voksne og demente. Med mindre modifikationer kan konceptet nemt gøres internationalt.

Markedet

Virksomheden henvender sig til en stor målgruppe (børn ml 3-10år) med et stort potentiale. Der findes 98 kommuner i Danmark. Der fødes 60.000 børn årligt, der er ca. 2500 skoler og ca. 2000 børnehaver. Internationalt er det forholdsvist de samme forhold og det giver virksomheden et stort vækstpotentiale.

Konkurrenter

Der findes ikke et lignende koncept på markedet, som opfylder mange behov samtidig. Børns trivsel er tidens trend. Det er et stigende samfundsproblem, som truer vores velfærd og rigtig mange forsøger at tilbyde den perfekte løsning.

Der findes mange bøger, apps, trivselstilbud og efteruddannelser, men da børns behov er individuelle, er det en udfordring at finde den rette metode. Det er et marked, hvor resultaterne ikke er direkte målbare, men virksomheden er på nuværende tidspunkt i dialog med Aarhus Universitet om et muligt samarbejde, hvilket vil øge konceptets evidens potentiale betydeligt.

Vækstpotentiale/mål

Det overordnede mål er at gøre virksomheden til et stærk brand, som er kendt for at have fokus på menneskers trivsel og velvære. Der er et stort vækstpotentiale til andre målgrupper i samfundet. Det kan være børn med specielle behov, børn i mellem- og udskolingen, voksne, demente og erhvervslivet. Produkterne kan med mindre modificeringer og research lanceres i de nordiske lande. Det konceptet dækker er der behov for hos alle mennesker. Målet er at produktudvikle med flere udgivelser, lave modulopbyggede uddannelsesforløb, komme på skoleskemaet i skolen og blive politisk accepteret.

Ledelse

Founder/Direktør – med erhvervserfaring i salg og ledelseserfaring gennem 25 år. Er også uddannet musiker og har arbejdet med børn og meditation i mange år

Projektleder med stor erfaring inden for uddannelsesområdet og kreativt orienteret

Team

Udvikling – dækket internt

Digital markedsføring – internt (praktikant)

Offline salg – internt (praktikant)

Produktion – internt og freelancere

Markedsføring og grafik – ekstern partner

Digital udvikling – ekstern leverandør

Bestyrelse

Pt. ingen bestyrelse, men der er behov for sparring omkring nuværende og fremtidig strategi.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har modtaget en mindre investering fra Aarhus Kommune og VækstCenter Midt. Virksomheden er pt. i gang med at søge fondsmidler. Virksomheden har endnu ikke vist overskud.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Der bliver hele tiden idéudviklet og optimeret på konceptet på baggrund fra erfaringer fra eksisterende brugere. Der er 3-4 nye produkter i opstartsfasen til flere segmenter. Virksomheden er langt på udvikling af produkter, men er stadig en lille virksomhed set i forhold til omsætning og markedsandel. Virksomheden har min. 1500 kunder, hvor de fleste ikke kendes pga. online salg. Der er søgt fondsmidler, hvor svar afventes. Markedet vokser konstant og interessen øges omkring børns trivsel.

Spørgsmål til panelet

Koncept

Målgruppe

- Ekspansionsmuligheder udover andre målgrupper.

- Der findes rigtig mange andre målgrupper.

- Hvad kunne andre produkter og målgrupper være udover dem, der er beskrevet

Go-to-market

- Accept af konceptet politisk

- Salg til kommuner, skoler og daginstitutioner, og blive en del af årsbudgettet.

- Eksport til norden offentlig, BTB, BTC, BTG

- Opsætning af franchise og ambassadører

Prismodel

- Abonnementsløsninger.

- Online produkter kan sælges via abonnementsløsninger.

- Hvordan og vil kunden betale? I givet fald til hvilken pris

- Prissætning

Strategiske samarbejder

- Samarbejde med konkurrenter.

- Skal virksomheden samarbejde med andre aktører på markedet eller markedsføre sig på de kompetencer der findes i virksomheden?

Funding og finansiering

- Skal der fundes, finansieres – eller skal der investorer med?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software