, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Nyt genbrugs-byggemateriale med mere end 60% CO2 besparelse skal på det danske marked, KBH – SPRINGBOARD®

  • 05 Mar 2019
  • 14:00 - 17:00
  • BLOXHUB, kl 14:00 til 17:00 pa Bryghusgade 8, 1473 København K
  • 14

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: Bæredygtighed

Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring på vores plan for at komme på markedet med den nye teknologi.

Derudover ønskes sparring på:

- Forretningsplan og risici i business casen

- Partnerskaber med udvalgte aktører

- Ejerskab og muligheder for joint venture

- Patentering


Branche: Miljø, Klima

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Vi har fået kendskab til en ny teknologi der gør betonproduktion væsentligt mere miljøvenligt. Vi vil bringe det til det danske marked med et af vores egne byggerier som demonstrationsprojekt.

Vi arbejder med at minimere CO2-udledningen i byggerierne og har omfattende erfaring med produktudvikling, som er realiseret i adskillige bæredygtige byggerier, mens nye og større byggerier på vej.

Teknologien er allerede testet med gode resultater og er parat til fuldskalaforsøg. Teknologien kan få et massivt impact på fremtidens betonløsninger og reducere CO2 udledningen markant.

Virksomheden deltager i Realdania’s program ”Innovation til marked”, hvor et ekspertpanel har indstillet virksomheden til strategisk sparring hos CONNECT Denmark.


Kompetencer

B2B

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Konceptudvikling

Markedsanalyse

Partnerskaber

Patenter/IPR

Produktion

______________________________________________

Beton står for 5% af verdens CO2 udledning.

Genbrugstilslag med tilslag af knust beton, som det er set anvendt i dag, kan give en CO2-besparelse på ca. 11% ift. almindelig beton, hvis genbrugstilslaget anvendes samme sted som det rives ned. Med den nye teknologi som vi har fået kendskab til, kan en besparelse på omkring 60% opnås, hvilket betyder at vi står med en mulighed der i høj grad kan påvirke CO2-udledningen fra byggebranchen.

Færdigblandet beton er et velkonsolideret marked hvor to virksomheder har 80% af bruttofortjenesten og der er begrænset fokus på grøn omstilling. Disse virksomheder kan være potentielle konkurrenter men også mulige samarbejdspartnere da produktionen derved hurtigere kan skaleres.

Vores virksomhed har ekspertise som leverandør af upcyclede materialer, og har leveret produkter ind til flere større projekter i Danmark. Det første skridt mod markedet er at demonstrere brugen af produktet i et af de projekter, som vi allerede udvikler andre upcyclede produkter i. Vi har en demonstreret betalingsvillighed fra vores kunder, da vi allerede i designprocessen kan være med til at præge agendaen for byggeriet og tegne vores nye innovationer ind.

Spørgsmål til panelet

Hvorledes kan vi bringe teknologien til markederne når vi allerede har mulige afsætningskanaler – dvs. salget er ikke den største udfordring men nærmere leveringshastighed, m.m.

Hvilke partnerskaber skal indgås og hvordan bør de forskellige ansvarsområder vægtes mhp. risikospredning på tværs af aktørerne?

Kan man arbejde med nye og innovative modeller for ejerskab og evt. joint venture med tilhørende co-investments?

Skal der evt. indarbejdes en patentering eller er det bedre for miljø og marked hvis teknologien gøres uafhængig?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software