, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Moderne impact virksomhed, som designer og sælger naturlige, bionedbrydelige produkter, søger finansieringsrådgivning til væksteventyr, KBH - SPRINGBOARD®

  • 04 Feb 2020
  • 14:00 - 17:00
  • VIRKSOM, kl 14:00 til 17:00 pa Vermlandsgade 65, 2300 København S
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag d. 30. januar 2020

Registration is closedFokus: Bæredygtighed, kapital

Punkter til sparring:

1. Rådgivning om finansieringsmuligheder til skalering af vækstvirksomhed på nye markeder.

2. Investor proceskendskab.

  - Hvilken type investor/finansiering?

  - Hvordan gribes opgaven an?

  - Hvad skal vi være opmærksomme på?

3. Værdiansættelse af impact-virksomhed.

4. Investor præsentation og investor materiale.

Branche:

Mode og design, gummiprodukter

Udviklingsstadie: POB

Virksomheden:

10-årige dansk virksomhed er ”født bæredygtig”, og baseret på SDG-værdier før verdens ledere blev enige derom. Virksomheden har gennem design (og et stærkt ønske om at drive virksomhed bæredygtigt) medvirket til at ændre fokus i en hel branche. Forretningsmodellen er både sund og (på alle måder) bæredygtig, men til trods for stabil vækst gennem 10 år, er der behov for ekstern kapital til at indfri virksomhedens store potentiale.

På dette SPRINGBOARD ønskes sparring på, hvordan virksomheden kan håndtere dette uden at gå på kompromis med de stærke værdier, som den er baseret på.

Virksomheden søger paneldeltagere med indgående erfaring fra og viden om finansieringsmuligheder for positive impact-virksomheder, som kan rådgive og anbefale, hvordan de mener, firmaet skal finansiere sin vækst.

Det er desværre ikke muligt at deltage som observatør på dette SPRINGBOARD.

Kompetencer:

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Investor Pitch

Ledelse

Markedskendskab Nordamerika

Partnerskaber

 ______________________________________________

Virksomheden blev etableret for 10 år siden, og udvikler naturlige og bionedbrydelige alternativer til plastik til dem, som er allerkærest og sårbare: babyer, småbørn og hunde. Virksomheden er 100% privat finansieret og familieejet og baseret på et stærkt værdisæt, som er 100% på linje med målsætningerne for FN’s Verdensmål. Virksomheden har tæt kontakt med producenter i de 5 lande, som varerne produceres i, og gør en aktiv indsats for at sikre såvel gode arbejdsvilkår samt miljømæssig hensigtsmæssig produktion.

Siden etableringen af virksomheden i 2009 er såvel produktportefølje som distributionen af produkter vokset betragteligt, og virksomheden er nu aktiv i ca. 35 lande, hvor produkterne sælges via et mix mellem digitale og fysiske butikker – i ca. 15 lande via ekstern distributør. Virksomheden står over for et større vækstinitiativ i USA, som kan løfte den til at højere niveau.

I takt med at den globale interesse for og forståelse af vigtigheden af plastikfrie produkter er steget, er det tydeligt, at virksomhedens potentiale er væsentligt større, end hvad der på nuværende tidspunkt – og med den nuværende økonomiske ramme – kan indfries.

Virksomheden arbejder derfor med muligheden for at hente ekstern kapital. Det er dog væsentligt for ejerne, at dette ikke vil resultere i, at bæredygtigheden nedprioriteres eller at en uforholdsmæssig stor del af virksomheden skal afstås.

Virksomheden har siden starten kontinuerligt udviklet nye produkter, der alle er helt frie for fossilt materiale, men i stedet baseret på et naturligt og fornyeligt råmateriale, der er både bionedbrydeligt, og som i sin naturlige form kan bidrage til at begrænse mængden af CO2, og dermed modvirke effekterne af global opvarmning.

I sommeren 2019 har virksomheden (som de første i verden) lanceret et produkt til babyer i det omtalte naturmateriale, som ikke blot appellerer til de traditionelle forbrugere af øko-produkter, men også til en væsentligt større målgruppe. Virksomheden søger at kapitalisere derpå – bl.a. på det amerikanske marked – og har behov for sparring til, hvordan dette bør tilrettelægges og ønsker input til et implementerbart roadmap for det videre arbejde.

Væsentlige nøgletal:

Gæld Ingen

Ansatte 8

Omsætning 2019 Ca. 13 mio. DKK

Resultat 2019 Ca. 800.000 DKK

Som et led i den strategiske udvikling af virksomheden er der identificeret 3 indsatsområder, som et Springboard skal kunne assistere med:

1. Identificering af potentielle finansieringspartnere

2. Input til udarbejdelse af rammevilkår for et samarbejde med finansieringspartnere

3. Input til hvordan virksomhedens kerneværdier kan fasholdes samtidigt med ekstern finansiering sikrer virksomhedens muligheder for vækst.

Overnævnte indsatsområder er blevet identificeret ved følgende betragtninger:

1. Identificering af potentielle finansieringspartnere/ investor

Virksomhedens omsætning er gennem 10 år vokset fra 0 til +13 mio. kr. Væksten er sket gennem investering af egne midler, og der er ikke tilført ekstern kapital i virksomeden. Ejerforholdet er delt mellem ægtefællerne. Virksomhedens potentiale er stort, og mulighederne mange og der er mange markeder at vælge imellem. Virksomheden har behov for ekstern kapital for at indfri potentialet, og har et ønske om at identificere, hvilke potentielle finansieringspartnere, der efter Springboardets opfattelse kunne være interesseret i at investere i virksomheden – ihukommende både virksomhedens struktur og værdier. Det er tilsvarende væsentligt for virksomheden at få feedback på fordele og udfordringer ved de forskellige finansierings- og investeringsmuligheder, som virksomheden bør overveje.

2. Udarbejdelse af rammevilkår for et samarbejde med finansieringspartnere

Det er virksomhedens antagelse, at det sandsynligvis ikke vil være svært at få en investor interesseret i virksomheden, men det er væsentligt for det fremtidige samarbejde, at der udvikles rammevilkår for det kommende samarbejde, som virksomheden ønsker, kan strække sig ud i fremtiden. Virksomhedens erfaring med denne type af opgave er særdeles begrænset, og man ønsker følgelig input til hvilke centrale elementer, der bør fremgå heraf, samt hvilke udfordringer dette afføder.

3. Fastholdelse af kerneværdier

Det er essentielt for virksomheden, at en finansieringspartner har en indgående forståelse af de kerneværdier, som virksomheden er baseret på. Virksomheden har et stærkt ønske om at ekspandere, men dette skal finde sted uden af kompromittere værdisættet, hvoraf det bl.a. fremgå, at der kontinuerligt arbejdes for gode arbejdsvilkår i produktionsfaciliteterne, for biodiversitet samt beskyttelse af miljøet. Det er tilsvarende højest ønskværdigt for en investor ikke opgiver kerneværdierne for at optimere afkastet af investeringen.

1. Hvilken type af finansiering mener panelet passer bedst til virksomheden?

2. Hvordan kan ambitionerne om den bedst mulige kapitaludvidelse for det familieejet firma imødekommes, samtidig med at der ikke ændres ved virksomhedens værdisæt?

3. Hvilke ønsker og krav bør opstilles fra virksomheden samt forventes fra finansieringspartneren med henblik på at et eventuelt partnerskab får det bedst mulige udgangspunkt for et længerevarende engagement?

4. Hvad vil det evt. betyde for virksomheden at få en professionel bestyrelse i forhold til at få ekstern kapital ind i virksomheden

5. Bør den eksterne finansiering primært kobles på et enkelt marked eller firmaets holdingselskab?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software