, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SaaS-platform (spin-out) klar til voksende marked for digital skiltning i DK og Tyskland. Hvordan optimeres go-to-market-planen med markedsføring, salg, samarbejder?, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 20 Mar 2019
  • 13:30 - 16:30
  • Innova Advokatfirma, kl 13:30 til 16:30 pa Mindet 2, 8000 Aarhus
  • 0

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 12. marts 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 12. marts 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Strategi for vækst og salg i Danmark og Tyskland

- Balance mellem B2C og B2B - og segmentering

- Salgsstrategi - strategiske samarbejder eller konkurrenter?

- Kapitalfremskaffelse?


Branche: Software/SaaS, IKT - informations- og kommunikationsteknologi

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet en SaaS-platform til administration af digital skiltning, infoskærme, dashboards m.m. - der sælges som abonnement til kunder, der har fokus på både B2C og B2B markedet. Platformen kan ligeledes opsættes som White Label, så B2B kunder kan skabe deres egen forretning baseret på dette software.

Virksomheden står overfor en væsentlig vækstopgave og mulighed – men er i tvivl om, hvordan strategien skal tilrettelægges. Og hvordan den eksisterende IT-virksomhed ikke lider under denne vækststrategi. Pt. 200 licenser i drift.


Kompetencer

B2B

Digitalisering

Distributionskanaler

Forretningsudvikling

Kommunikation

Konceptudvikling

Licensering

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Salg

______________________________________________

Virksomheden består af et hold af udviklere og programmører, og har gennem en årrække udviklet og forfinet et software til administration af digitale skiltningsløsninger, infoskærme, dashboards m.m.

Forretningsmodel:

Forretningen ligger i abonnementsfakturering af kunder for brug af den udviklede software til styring af digitale skilte, infoskærme og pyloner.

Fleksibiliteten, innovationsniveauet og brugervenligheden i softwaren er unik i forhold til konkurrenters, ligesom prisen er lavere end konkurrenternes.

Kunder:

- I forhold til B2C kunder uden kendskab til digital skiltning leverer Virksomhedens en platform til formidling af info og salg, der er mere effektiv end konventionel skiltning.

Digitale skilte kan gøres levende med animationer og video.

Udskiftning af budskaber sker fra egen computer, og samme budskab kan formidles på flere skærme også på fjernplaceringer.

- For B2C kunder der har digital skiltning i forvejen, leverer Virksomhedens et softwaren der er meget mere fleksibelt end deres nuværende, og det eneste produkt der kan lave animationer uden at kunden skal ty til 3. parts software eller fremmed arbejdskraft.

- For B2B kunder der ønsker at udvide deres produktportefølje med digital skiltning, kan softwaren være platformen de baserer deres løsning på.

- For B2B kunder der allerede sælger digital skiltning, kan softwaren levere en løsning der er mere fleksibel end i dag, og vi kan varetage udviklingen af systemet, mens de blot skal sørge for at sælge til deres kunder og opsøge nye kunder.

Virksomhedens B2B kunder kan style udseendet af kontrolpanelet således at deres kunder ser vores B2B-kunders logo og farvetema.

Da softwarens navn ikke er synlig, kan B2B kunder sælge produktet til dén pris de ønsker, og kan derfor frit konkurrere med andre udbydere, også selvom disse også bruger vores løsning.

Virksomhedens B2C kunder er virksomheder i alle størrelser der har en lokation, hvor der er et publikum.

Dvs. butikker, hoteller og centre, fabrikshaller, kantiner, restauranter, klinikker, receptioner, kontorer osv.

Virksomhedens B2B kunder er typisk reklamehuse, skiltevirksomheder, udbydere af digital skiltning.

Også IT-virksomheder der ”er kommet til” at sælge en løsning for digital skiltning.

Markedet:

Digital skiltning er i hastig fremgang, i takt med at hardwaren bliver billigere, pga. den teknologiske udvikling samt øget konkurrence.

Markedet er domineret af udbydere med hardwaremæssig tilgang til markedet.

Disse udbydere baserer så deres løsning på et udvalgt software.

Digital skiltning kan potentielt bruges alle steder, hvor der i dag hænger et statisk metal/papskilt uafhængig af branche.

Konkurrenter:

I Danmark er der blot en håndfuld udbydere, hvoraf især én er dominerende.

Den største aktør har samtidig det mindst innovative software, mens en håndfuld mindre aktører, herunder virksomheden forsøger at vinde markedsandele med væsentlig mere innovative løsninger.

Der findes en del udenlandske aktører, dog er tendensen i Danmark at kunderne foretrækker lokalt udviklede løsninger.

Vækstpotentiale:

Softwaren har et kæmpe potentiale, dels pga. den store vækst i branchen, men også takket være kvaliteten af produktet i sig selv.

Det er realistisk at kunne nå et to cifret millionoverskud over 5 år.

Softwaren er komplet udviklet, og salget er allerede startet, teknologien der skal bære systemet (serverne) er skalerbare, så de nemt kan følge med en stigende kundemængde.

Ledelse og team:

Teamet består pt. af:

1 Chefudvikler/sælger (75/25)

1 programmør/serveropratør (75/25)

0,25 supporter

I takt med flere licenser vil der blive brug for mere supporterkapacitet.

Der anslås at der skal 1 heltidssupporter til pr. 2.500 licenser.

Økonomi/finansiering:

Udviklingen af softwaren finansieres pt. af midler fra den daglige drift af andre indtjeningskilder, hvorfor der især på salgssiden er begrænset kapacitet. Der er på nuværende tidspunkt ikke råd til at ansætte yderligere kræfter, og ejeren, der fungerer som chefudvikler og sælger er afhængig af at skabe løbende indtjening der igen investeres i udviklingen af softwaren.

Status:

Softwaren er sat i drift, og sælges i dag som et slutprodukt og der er ca. 200 licenser i drift.

Softwaren videreudvikles hele tiden, der tilføres nye funktioner til slutbrugere, fejlrettes, og der udvikles funktioner til intern brug, som overvågning, automatiske fejlrettelser, supportfunktioner der nedbringer arbejdsbyrden for supportere.

Spørgsmål til panelet

I Danmark er softwaren indtil videre primært solgt til B2C-fokuserede kunder, men over det seneste halve år er der kommet en håndfuld B2B-fokuserede kunder til, som dog endnu ikke for alvor er slået igennem.

Spørgsmål 1:

Hvilket segment satses på.

Skal der satses på slutbrugere, med den strategi at blive et kendt navn på markedet, for herefter at satse mere på et reseller program?

Skal man gå all in på et reseller program, og er man i så fald tvunget til at forblive på dén sti?

Kan man sælge til begge, uden at blive anset alt for meget som en konkurrent til de B2B kunder man gerne vil levere til?

Spørgsmål 2:

Nu, hvor produktet er fuldt udviklet, hvordan får man så solgt det bedst muligt?

Skal man satse på en investor, der muliggør oprettelse af et kraftigt salgsapparat, eller skal man fortsætte den nuværende stil, hvor man løbende tjener til udviklingen af produktet/salget, og dermed bevare 100% ejerskab?

Spørgsmål 3:

Er der en grund til at ville mætte det hjemlige marked inden man satser på udlandet?

Virksomheden ligger tæt på den tyske grænse, og flere medarbejdere taler tysk. Sammenholdt med størrelsen på det tyske marked kan det være fristende at tage springet, og måske endda satse på Tyskland før Danmark. Men er det nu klogt?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software