, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Virksomheden (robot/logistisk automation) skal i 2019: blive produkt- og markedsmoden, sikre produktions- og skaleringsfordele - og tiltrække nye investorer (soft- og hardfunding), Odense – SPRINGBOARD®

  • 12 Mar 2019
  • 13:30 - 16:30
  • Invest in Odense, kl 13:30 til 16:30 pa Centerbygningen - Forskerparken 10, 5230 Odense M.
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 4. marts 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 4. marts 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling og Kapitalfremskaffelse

Punkter til Sparring

- Strategiske partnerskaber med internationale logistik- og robotvirksomheder, herunder distributions- og OEM-aftaler

- Valg af produktionssted (DK og/eller internationalt) og sikre max. ”cost-down” til slutproduktet

- Valg af investorstrategi - kombinationer af soft- og hardfunding

- Overgangen fra projekt til egentligt virksomhed - herunder inddragelse af nye kompetencer


Branche: Automation, Robotteknologi

Udviklingsstadie: Proof of Conecpt


Virksomheden er en start-up, der udviklinger automatisk lagersystemer, som kan bruges hos flere typer af virksomheder, herunder især e-handel og logistikvirksomheder.

Virksomheden har solgt løsningen til en række e-handelsvirksomheder i DK, med henblik på beta-test og senere generel implementering i de pågældende virksomheder.

Potentialet er betydeligt. Lagerhoteller vil vokse med 7,3% årligt frem mod 2026, hvor markedsværdien potentielt vil være næsten fordoblet til US$ 1,39 mia. Indenfor e-handel er tendensen den samme og her forventes markedet at vokse med 7,4% til en værdi US$ 1.63 mia. i 2026.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Produktion

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Merværdi

Ved at automatisere indenfor 3PL og e-handel eliminerer man forskellige udfordringer; eksempelvis afhængighed af medarbejder tilgængelighed og pålidelighed, og opnår derved forbedret konkurrenceevne og mulighed for større indtjening.

Virksomhedens løsning er modulær og kan tilpasses og skaleres efter kundernes logistikbehov, hvilket giver reducerede tilbagebetalingstider (SMV segmentet fra 0,9 til 2,4 år), og lavere initial investeringer for den enkelte virksomhed.

Behov for Produktivitet

Lager- og logistikmedarbejdere går i gennemsnit 70% af arbejdstiden og bruger kun 17% af tiden på at plukke fra hylderne. Det resterende tidsforbrug bruges på genopfyldning, pakning, modtagelse mm. Medarbejdernes gang fylder relativt meget i forhold til de værdiskabende aktiviteter som pluk, pakning og andet (jf. figur 1).

For mange mindre og mellemstore e-handelsvirksomheder betyder det lavere produktivitet. Sammenholdt med risiko for fejl og længere tid fra ordre til levering, reducerer det en ringere indtjening og konkurrencekraft.

Virksomheder med stort Varespænd

Forskellige varegrupper gør at mange fravælger automatisering og håndterer lageret manuelt. De færreste produkter passer ned i en standardkasse og kan derfor ikke automatiseres i dag.

eStore håndterer forskellige pallestørrelser og kan derfor tilpasses til forskellige varegrupper og kundens sortiment. Kasser med samme bredde og længde stables på systemet. Det er banebrydende og tænke i diversitet på lageret, og ingen kendte løsninger har hidtil løst problemet. Sammen med e-handlerne finder vi de tre pallette- og kasse størrelser som det giver bedst mening at producere. På sigt skal kunderne have mulighed for at tilpasse kasserne til deres behov.

Fleksibilitet

Muligheden for at kombinere manuelle plukke og pakke processer, sideløbende med en hel/delvis automatisering, er ofte en nødvendighed i forbindelse med skalering af lager- og logistikfunktionen. For mindre eller mellemstore e-handelsvirksomheder vil det være helt afgørende at denne proces foregår så økonomisk smidigt som muligt.

Pris

Alternative ASRS løsninger og systemer udgør en betydelig og ofte uoverkommelig investering for mindre- og mellemstore e-handelsvirksomheder. Samtidig vil det ikke være muligt for dette kundesegment at frigøre arbejdskraft og kompetencer til implementering af ofte komplekse automationsløsninger, uden betydelige indtjeningstab på kort sigt.

Tidsforbrug

Systemet flytter varerne frem til pakkebordet, hvor medarbejderne kan stå og ekspedere ordrerne. Ved paternostre skal medarbejderne gå fra automat til automat og samle ordrerne. Plukketiden optimeres fra 17% til 87% med eStore eller med 15% i forhold til paternostre.

Ledelse

CEO er projektets overordnede SCRUM-master og har som udgangspunkt rollen der skal gøre projektet muligt i forhold til samarbejdsaftaler med integratorer, projektsalg og investorer.

Founder har drevet processen med etablering af virksomheden og stået for udviklingen samt kundekontakten i over to år. Founder prioriterer opgaverne ud fra kunder og investor perspektivet i projektet, og deltager i samleprocessen og testen (hos kunden).

CTO er ansvarlig for udviklingen af eStore, og har bl.a. erfaring fra projekter indenfor logistiksystemer og udvikling af salgsbare systemer.

En af partnerne står for ledelse af elektronikudviklingen drevet projektet internt.

En af investorerne står for mekanikudvikling og produktion i Polen.

Spørgsmål til panelet

- Initiativer som parallelt med teknologiudviklingen (mekanik og elektronik) kan medvirke til at optimere løsninger, herunder sikre maksimal `costdown` i den færdige løsning

- Strategiske partnerskaber med internationale logistik- og robotvirksomheder, herunder distributions- og OEM-aftaler

- Hvordan vælges produktionssted – lokalt (DK) eller internationalt?

- Valg af investorstrategi, herunder relevante kombinationer af soft- og hardfund

- Overgangen fra projekt til virksomhed- herunder inddragelse af nye kompetencer


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software