, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Cirkulær virksomhed vil gøre op med BRUG-OG-SMID-VÆK-KULTUREN. #LED belysning #Nybyggeri. #Bæredygtighed, KBH – SPRINGBOARD®

  • 11 Apr 2019
  • 14:00 - 17:00
  • BLOXHUB, kl 14:00 til 17:00 pa Bryghusgade 8, 1473 København K.
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 1. april 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 1. april 2019

Registration is closed


Fokus: bæredygtighed, forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Med hvem og hvordan kan virksomheden opbygge et netværk af strategiske samarbejdspartnere?

- Hvordan skal virksomheden designe værdikæde og forretningsmodel i forhold til at kunne matche udbud og efterspørgsel.

- Hvilke markeder bør virksomheden fokusere på fremover?


Branche: Energi, Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Proof of Business


I dag er størstedelen af alle lysarmaturer der installeres i nybyggeri designet med en begrænset levetid for lyskilden, så hele armaturet efterfølgende skal smides ud.

Virksomheden er i dag veletableret på det danske marked indenfor renovering med en hurtigt vækstende forretning hvor eksisterende lysarmaturer opgraderes til den nyeste LED teknologi og lysstyring uden ændringer af armatur, lofter og øvrige konstruktioner.

Udover de oplagte miljømæssige og økonomiske fordele genbrugsløsningen medfører, opnås en ekstra CO2 besparelse og en lang levetid på lyskilde og armatur.

Den succes virksomheden har opnået i renoveringsmarkedet ønskes nu udvidet med en forretningsmodel målrettet nybyggeri med ”indsamling”, teknologiopgradering og salg af armaturer til større nye bæredygtige byggerier – i første omgang i Danmark og senere formodentligt Tyskland og/eller Skandinavien.


Kompetence

B2B

B2G

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Logistik

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Partnerskaber

______________________________________________

Virksomheden er en bæredygtig virksomhed i rivende udvikling med et unikt cirkulært koncept til LED belysning. Konceptet er baseret på, at der er nogen grund til at kassere gamle velfungerende lamper, hvis man i stedet kan forny dem og få noget der er bedre.

Virksomhedens mål er at gøre op med den traditionelle brug-og-smid-væk-kultur, der er udtalt i belysningsbranchen. Hvert år kasseres millioner af velfungerende belysningsarmaturer med forældet elektronik.

At forny er både nemmere, bedre for miljøet og ofte billigere end at købe nyt. Derfor producerer virksomheden modulære LED-løsninger, der tager udgangspunkt i eksisterende armaturer, men som tilbyder al den funktionalitet, lyskvalitet og energibesparende teknologi, man forventer af moderne LED.

Virksomheden skaber løsninger med bedre lyskvalitet, lavere energiforbrug og mindre miljøpåvirkning.

Løsningerne er designet efter cirkulære principper så alle dele kan skilles ad så man undgår at skulle smide hele armaturet ud ved opgradering.

Kunderne i dag er især det offentlige samt større virksomheder og boligforeninger. Størstedelen af alle projekter sælges i dag som mindre fagentrepriser.

Virksomheden er på kort tid vokset fra 1 til 12 ansatte og har i dag en professionel og aktiv bestyrelse.

Virksomheden har selv været i stand til at finansiere udviklingen af virksomheden hidtil og har ambitiøse planer for fremtiden. Der ses et stort potentiale i markedet for nybyggeri og derudover er der en række synergieffekter i forhold til renoveringsmarkedet, hvor virksomheden i dag har et succesfuldt koncept.

Spørgsmål til panelet

Med hvem og hvordan kan virksomheden opbygge et netværk af strategiske samarbejdspartnere?

- Hvordan skal virksomheden positionere sig i markedet?

- Hvem er de vigtigste aktører at positionere sig overfor? (arkitekter, bygherrer etc.)

- Hvordan kommer virksomheden i betragtning til relevante projekter?

Hvordan skal virksomheden designe værdikæden i forhold til at kunne matche udbud og efterspørgsel?

- Hvordan skal virksomheden sikre leveringssikkerhed?

- I hvor høj grad skal virksomheden være lagerførende?

- Hvilke dele af værdikæden skal virksomheden selv kontrollere?

Hvilke markeder bør virksomheden fokusere på fremover?

- På længere sigt, hvilke markeder bør være de meste interessante for virksomheden at fokusere på?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software