, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

”Byggeri i højden” – ny patenteret metode forbedrer totaløkonomi og arbejdsmiljø markant, KBH – SPRINGBOARD®

  • 07 May 2019
  • 14:00 - 17:00
  • BLOXHUB, kl 14:00 til 17:00 pa Bryghusgade 8, 1473 København K.
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 25. april 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 25. april 2018

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Skaleringsmodeller

Eksport og internationalisering

Lean værdikæde – logistik, lager osv.

Salgs- og partnerkanaler

Digitalisering – muligheder for at synliggøre USP´er samt metode via APP, modeller eller lign.?

Til dette SPRINGBOARD® søges specifikt et panel med kompetencer indenfor byggeri, eksport, salg og distributionsforståelse samt generel forståelse for SMART / LEAN forretningsmodel.


Branche: Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden besidder bl.a. et unikt patenteret vinduesbeslag/procesbeskrivelse, der optimerer proces, byggetid og arbejdsmiljø markant og giver betydelige økonomiske besparelser.

Produktet, som mere er en metode, gør at vinduer kan monteres nemt og tidligt i byggefasen.

Formålet er at ændre den proces hvorpå man sætter vinduer i bygninger i dag. Samtidigt tilgodeser metoden en række arbejdsmiljøkrav og byggetekniske problemstillinger.

Virksomheden deltager i Realdania’s program ”Innovation til marked”, hvor et ekspertpanel har indstillet virksomheden til strategisk sparring hos CONNECT Denmark.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

In-, og Outsourcing

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Juridiske forhold

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Central- og Østeuropa

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Mellemøsten

Markedskendskab Skandinavien

Online marketing

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Patenter/IPR

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Der er tale om et unikt patenteret vinduesbeslag, der optimerer proces, byggetid og arbejdsmiljø markant

Virksomheden henvender sig overvejende til arkitekter, entreprenører, bygherre og developere. Potentialet er spændende og menes absolut at være internationalt på alle etagebyggerier – overvejende nybyg. Vi er ikke bekendt med andre der har tilsvarende omfangsrige løsning.

Virksomheden har en ambition om at have minimum 7 projekter i 2019 og en omsætning på ca. 1 mio. DKK. Denne omsætning forventes at stige markant de efterfølgende år, således vi minimum omsætter for 5 mio. i 2020 og 10 mio. 2021

Ejerkredsen af virksomheden består af erfarne mennesker - designer / konstruktør, meget erfarne arkitekter samt forretningsfolk / konsulenter med ledelsesmæssig baggrund i byggebranchen. Der forventes en sælger ansat i marts 2019. Virksomheden søger løbende sparring og input fra netværk i branchen.

Økonomien i virksomheden er fornuftig – det er solid ejerkreds, der umiddelbart ser sig i stand til at finansiere en god opstart af virksomheden, og sikre en sund drift og et positivt cashflow.

Produktet er udviklet i version 1, og allerede leveret og implementeret med succes i et stort projekt med 95 lejligheder. Efterfølgende er der sket evaluering med implementering af inputs. Der er fundet solid leverandør i Litauen, der er tidligere samarbejdspartner med flere i ejerkredsen. Version 2 af produktet er langt. Udover dette er der en række naturlige produktudviklingsmuligheder i virksomheden, alle med samme innovative tilgang til optimering og forbedring i byggebranchen.

Spørgsmål til panelet

- Skaleringsmodeller & muligheder

Hvordan skaleres virksomheden smartest og mest hensigtsmæssigt – muligheder og risici?

- Eksport og internationalisering

Hvordan gribes eksport og internationalisering bedst an? Hvad er smartest? Skal virksomheden have egne sælgere eller distributører mv.? Hvilke markeder kunne være mest hensigtsmæssige

- Sparring vedr. lean værdikæde – logistik, lager osv.

Hvordan sikre virksomheden bedst en lean værdikæde, der kræver et minimum af lager, smart logistik?

- Hvordan kan virksomheden bruge digitalisering smart og hensigtsmæssigt i en ”go-to-market strategi”?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software