, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ung it-virksomhed i healthcare branchen – med fokus på ernæringsløsninger til hospitaler og kommuner. Skalebar platform og med internationale ambitioner, KBH – SPRINGBOARD®

  • 10 Apr 2019
  • 14:00 - 17:00
  • inQvation ApS, kl 14:00 til 17:00 pa Erik Husfeldts Vej 7, 2630 Taastrup
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 4. april 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 4. april 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden har etableret de første kunder og søger nu sparring i forbindelse med skalering og vækst – både i Danmark og internationalt.

1.Hvor og hvordan skaffer virksomheden kapital til udvikling og skalering i de næste 2 år?

2.Hvordan sikrer virksomheden de rette udviklingsressourcer til fortsat vækst?

3.Hvordan etablerer virksomheden samarbejde med de rette partnere - i Danmark og internationalt?

Læs en uddybning af punkterne til sparring efter login.


Branche: Software/SaaS, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har udviklet en it-platform som hjælper hospitaler og kommuner med at undgå at hospitalspatienter, plejehjemsbeboere og borgere, der modtager madservice, bliver under- og fejlernærede. Det forbedrer borgernes helbredstilstand og reducerer kostbare hospitalsindlæggelser.

Løsningen er udviklet i samarbejde med forskere fra et stort hospital og videreudviklet i samarbejde med flere hospitaler og kommuner - og der er forskningsmæssig evidens for løsningens effekt.

Løsningen effektiviserer arbejdsgange på hospitaler og plejehjem – og kan samtidig føre til markant reduceret madspild.

Virksomheden forventer at kunne sælge sin løsning til ca. 20 % af de danske kommuner og 30 % af de danske hospitaler. På det Nordeuropæiske marked er forventningen at virksomhedens løsning kan opnå ca. 5-8 % markedsdækning.

Løsningen har potentielt også et stort marked ud over Nordeuropa som f.eks. USA, men det ligger pt. udenfor de strategiske overvejelser.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2G

Finansiering & Kapitalrejsning

Investor Pitch

Markedskendskab Skandinavien

Partnerskaber

______________________________________________


Produktet:

- En digital ernæringsløsning til hospitaler og kommuner med ansvar for borgere og hospitalspatienter med særlige ernæringsmæssige behov. Platformen kører i drift hos flere kunder og videreudvikles løbende i samarbejde med kunderne.

- Platformen består af en webbaseret back-end med administrationstilgang fra køkken og plejepersonale. Hertil kobles dedikerede front-end løsninger bestående af web og apps til patienter/borgere, pårørende og plejepersonale.


Ideen:

- Underernæring koster dyrt – både økonomisk og i form af nedsat livskvalitet.

- Underernærede ældre bliver indlagt dobbelt så ofte og er indlagt i længere tid end andre patientgrupper.

- Underernæring reducerer både effekten af hospitalsbehandling og patienternes evne til at restituere efter indlæggelse.

- Mange ældre borgere har nedsat appetit og er i fare for underernæring – det gælder også for plejehjemsbeboere og hjemmeboende, der modtager madservice.

- Offentlige storkøkkener har for det meste både viljen og kompetencen til at producere god mad men kontakten til de patienter og borgere, der skal spise maden, er mangelfuld og ofte nærmest ikke eksisterende. Det medfører overproduktion og stort madspild.

Forretningsmodellen:

Salgs- og leverancemodel: Virksomheden er i første omgang baseret på Enterprise Software salg til regioner (hospitaler) og kommuner, hvor løsningen sælges på en licensaftale med årlige betalinger. Leverancemodellen er med udgangspunkt i en SaaS arkitektur – dog kan platformen mod ekstrabetaling installeres on site, hvis det er nødvendigt.

Der er endvidere mulighed for på et senere tidspunkt at udvide forretningsmodellen med en consumer-løsning.

Marked: 53 offentlige hospitaler og 98 kommuner i Danmark. Hertil kommer at de samme udfordringer gør sig gældende i bl.a. de andre nordiske lande og i Nordeuropa, hvorved disse regioner er et naturligt next step, når virksomheden har opnået en stabil position på det danske marked.


Vækstpotentiale/mål: Virksomheden forventer at kunne sælge sin løsning til ca. 20% af de danske kommuner og 30% af de danske hospitaler. På det Nordeuropæiske marked er forventningen at virksomhedens løsning kan opnå ca. 5-8% markedsdækning. Løsningen har potentielt også et stort marked ud over Nordeuropa som f.eks. USA, men det ligger pt. udenfor de strategiske overvejelser.

Konkurrenter: På det danske marked er der pt. fire leverandører af it-løsninger til produktionsstyring i storkøkkener, hvoraf de to største sidder på ca. 80% af markedet. Disse fire leverandører er potentielt konkurrenter, selvom de pt. har et andet forretnings- og produktmæssigt fokus. Virksomheden har indgået et samarbejde med den største af disse leverandører og der er udviklet en velfungerende systemintegration mellem de to virksomheders løsninger.

Derudover vil specielt leverandører af digitale Omsorgssystemer og patient journaler som EPIC, Systematic og KMD potentielt være konkurrenter – men også mulige samarbejdspartnere. Dog har ingen af disse virksomheder pt. fokus på området.

Hertil kommer et stort antal mere eller mindre seriøse apps – som dog primært fokuserer på raske mennesker, der ønsker vægttab etc.

Organisation:

Core team:

JHE: Direktør og founder med ansvar for overordnet ledelse og salg. Har 30 års erfaring fra it-branchen som udvikler, projektleder, it-chef og salgschef – heraf de seneste 6 år indenfor Healthcare området. Har startet flere virksomheder gennem de seneste 15 år. Uddannet civiløkonom med en MBA fra Henley.

JRJ: Co-founder med ansvar for drift og produktion. 20 års erfaring fra en række it-baserede virksomheder indenfor Healthcare området. Uddannet Cand Merc fra CBS

MHN: Med ansvar for kundeimplementeringer. Uddannet antropolog fra Århus Universitet med erfaring fra forskningsansættelse på Herlev hospitaler.

CA: Teknisk chef med ansvar for it-udvikling og drift. Har mere end 20 års udviklingserfaring og har været involveret i flere startups.

Økonomi/finansiering:

Løsningen er pt. sat i drift i en stor kommune og på et hospital mens der kører pilotprojekter på 4 hospitaler (i to regioner) og i fire kommuner. Produktet har reelt nået et udviklingsstadie, hvor der kan skaleres med levering af en standardløsning til flere kunder baseret på samme platform.

Virksomheden har tidligere modtaget økonomisk støtte fra bl.a. Innovationsfonden, Markedsmodningsfonden og SDI.

Målet er nu at skalere salgs- og implementeringsindsatsen – og samtidig fortsætte den videre produktudvikling, så det eksisterende forspring ikke sættes over styr.

Spørgsmål til panelet

1: Hvordan sikrer vi finansiering til den fortsatte vækst?

Virksomheden har med de eksisterende ressourcer ikke kapacitet til at forfølge alle de salgsmuligheder, der eksisterer i markedet. Selvom en styrkelse af salgsindsatsen utvivlsomt vil generere positivt DB, har virksomhedens kunder meget lange beslutningsprocesser og dermed vil indtjeningen være tidsmæssigt forskudt. Der skal derfor skaffes yderligere likviditet, inden der kan foretages yderligere ansættelser, som skal sikre fortsat vækst.

Det skal bemærkes at virksomhedens marked er meget stabilt, langsomt reagerende og med høje entry barrierer. Virksomheden imødeser dermed ikke et scenarie med pludselig eksplosiv vækst, derimod arbejdes med at etablere en solid international nichevirksomhed med stærk og stabil indtjening baseret på årlige licenser og en lav omkostningsbase.

2: Hvordan får virksomheden etableret en velfungerende partnerkanal?

Virksomheden søger sparring ift. at udbygge den eksisterende salgsproces som pt. primært er drevet via opsøgende salg. Salgsmodellen fungerer men er tung og skalerer kun dårligt. Derfor skal der etableres mulighed for afsætning via partnere - men virksomheden kun begrænset erfaring med partnersalg.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software