, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

3D nano-printer disrupter microchip R&D med styrket innovation og reduktion af tid og omkostninger. Understøtter megatrends til miniaturisering og intelligens. KBH – SPRINGBOARD®

  • 11 Apr 2019
  • 14:00 - 17:00
  • TechStation, kl 14:00 til 17:00 pa Ryvangs Allé 81-83, 2900 Hellerup
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 4. april 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 4. april 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Skal virksomheden etablere egne direkte salgskanaler, sælge via distributører med etablerede kunderelationer eller andre løsninger?

- Hvordan opnår virksomheden tidligt åbne samarbejder med store globale spillere, om muligt langsigtede relationer som ”lærende” kunder?

- Hvilke andre spillere kan virksomheden etablere partnerskaber med? Eksempelvis leverandør af forbrugsvarer (gasser)?

- Hvilke kilder til finansiering er bedst for virksomheden de kommende 3-18 måneder?


Branche: Energi, Hardware, Telekommunikation, Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Proof of Business


Microchips er i de fleste moderne produkter. R&D af microchips er en milliard industri, begrænset af langsom og dyr testproduktion. Virksomheder efterspørger mindre og mere intelligente microchips og lignende – og langt hurtigere levering af prototyper uden store omkostninger.

Virksomheden vil tilbyde 3D-printning af microchips i nano-resolution. Ved at forsimple R&D processerne til udvikling af af microchips mv. forøges innovationen, tiden reduceres 20x og omkostningerne ligeså. Forbedring af supply chain til R&D af små og smarte produkter skaber og frigør markante værdier.

Første prototype er ved at være færdiggjort samtidig med, at der tages kontakt til kunder for at sælge dem adgang til at købe et tidligt produkt. Teamet kommer fra 5 europæiske lande og er etableret på baggrund af tech transfer fra primært DTU. Founders har kompetencer fra teknikudvikling, forretningsudvikling, salg, 3D printer-industrien, startups og fundraising.

Virksomheden har potentiale til en international og årlig omsætning over USD 100 mio. inden for 5-10 år med indtægter fra både HaaS, salg af 3D nano-printere, forbrugsmaterialer og services.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Partnerskaber

Prissætning

Produktion

______________________________________________

Visionen er at 3D printe prototyper i nano-scala med 450+ forskellige materialer (1 nm er 1/1.000 af 1/1.000 millimeter).

Første applikation er prototyper af microchips, der er i næsten alle små og intelligente produkter i vo-res liv, og hvor markedets forventning til udviklingshastighed løbende øges. R&D processen til en ny microchip tager 1-3 år fra ideen til første prototype og koster tocifrede million dollar beløb. Begræns-ningerne starter med behov for store computer-simuleringer udført af dyre teams og tilsvarende soft-ware licenser (1 licens koster DKK 1-2 millioner per år). Første prototyper til at teste fysisk produceres i clean rooms (kaldes “tape-out”) med dyrt personale og 15-20 dyre maskiner og tager typisk 12 uger fra produktion start til shipping. Som følge af tid og omkostninger gennemgår nye løsninger flere gate reviews, hvorved udviklingen spores i retning af sikre løsninger fremfor mere radikal innovation.

Ved hjælp af kendt og ny forskning udvikler virksomheden 3D nano-printere, der kan producere proto-typer til en brøkdel af tiden (1/20 bare for produktionen) og omkostningen. Dette frigør et stort poten-tiale til udviklingen, og som en repræsentant fra en førende chip-udvikler udtrykte, så vil man kunne skabe helt nyt løsninger, der ikke er mulige i dag.

Teamet kommer fra 5 europæiske lande og etableres på baggrund af tech transfer fra primært DTU. Founders har kompetencer til og erfaringer fra både teknikudvikling, forretningsudvikling, salg, 3D prin-ter-industrien, startups og fundraising.

Virksomheden har potentiale til en international og årlig omsætning over USD 100 millioner inden for 5-10 år med indtægter fra både HaaS, salg af 3D nano-printere, forbrugsmaterialer og services.

Founder teamet dækker vigtigste områder de første 6-12 måneder, hvor den søger partnerskaber med både kunder, konkurrenter og leverandører, deltagelse i soft money projekter og investeringer fra pro-fessionelle investorer med erfaring fra og netværk i tilhørende industrier.

Videre søger virksomheden at etablere advisory board og en professionel bestyrelse.

Spørgsmål til panelet

- Skal virksomheden etablere egne direkte salgskanaler, sælge via distributører med etablerede kunderelationer eller andre løsninger?

- Hvordan opnår virksomheden tidligt åbne samarbejder med store globale spillere, om muligt langsigtede relationer som ”lærende” kunder?

- Hvilke andre spillere kan virksomheden etablere partnerskaber med? Eksempelvis leverandør af forbrugsvarer (gasser)?

- Hvilke kilder til finansiering er bedst for virksomheden de kommende 3-18 måneder?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software