, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Profit with Purpose. Scouting af talent til erhvervslivet baseret på bæredygtig online brugerdrevet innovation. Global SaaS. KBH – SPRINGBOARD®

  • 09 May 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Dansk Retursystem, kl 14:00 til 17:00 pa Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 1. maj 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 1. maj 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling, digitalisering, bæredygtighed


Punkter til sparring

Forretningsmodel

-Hvilke produkter skal vi fokusere på

-Prismodel(ler), abonnementsmodeller og prispunkt(er)

Salg, brugergenerering og go2market strategi:

-Forslag til digitalisering af salg

-Growth hacking

Finansiering

-Hvilken type finansiering – hvordan og hvornår?

-Hvordan går vi fra start-up til scale-up?


Branche: Internet, Software/SaaS, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Concept


”Talent acquisition” er under et enormt pres, og yngre generationer søger i høj grad arbejde, der kombinerer forretning med formål - særligt hvis fokus er på bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Platformen giver virksomheder mulighed for at publicere bæredygtige problemstillinger/cases, som talenter i teams fra hele verden kan byde ind med løsninger på. Processen understøttes af innovationsdesign, video-toolboxes, mentoring og værktøjer stillet til rådighed på platformen.

Det enkelte talent får sin egen profil-side, hvor endorsements fra team-medlemmer, mentorer og case-virksomheder fremgår samt hvor adfærd på platformen, ifm. den kommunikation og det samarbejde der finder sted omkring cases, omsættes til soft skill badges. Sidstnævnte med hjælp fra antropologer, data-scientists og AI.

Platformen leverer og vedligeholder kandidatlister til virksomheder, der ønsker at opbygge talent pipelines (med afsæt i customized søge-agenter). Såfremt virksomhederne ønsker kandidaterne rangordnet, på baggrund af %match, samt ønsker adgang til performance-data (endorsements og soft skill badges), så kræver det et abonnement. NB soft skills er øverst blandt “Top trends that will shape the recruiting industry in the future” (source: Statista 2019).Kompetencer

B2B

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

HR

Internationalisering

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomhedens produkt er en online innovations- og rekrutteringsplatform, der forbinder virksomheder med talent på tværs af landegrænser, med det formål at skabe bæredygtige løsninger og talent pipelines.

Vision: At skabe en global bevægelse, der ved hjælp af ”crowd innovation”, fremmer et mere bæredygtigt liv på jorden.

Mission: At bringe en mangfoldighed af talenter og virksomheder fra hele verden sammen for at skabe bæredygtige og applikérbare løsninger, der fremmer FN’s verdensmål.

Problem: Der er massiv konkurrence om talenter verden over, og internationale undersøgelser viser dels at fremtidens arbejdsstyrke kræver, at virksomhederne ikke kun arbejder for profit, men også i en større sags tjeneste.

I en undersøgelse foretaget af Kantar Futures svarer hele 62 procent af de adspurgte millenials, at de vil være kendt for at gøre en positiv forskel i verden, og konsulentvirksomheden Korn Ferry estimerer i undersøgelsen Future of Work, at der i 2030 på verdensplan vil mangle 85 millioner talenter.

Produkter/Services og forretningsmodel

Fase 1) Offline innovation events: Licensering af platformen til offline innovation events så som case competitions og hackathons. Betaling pr. event, dog med mulighed for abonnementsmodel hvis 4+ årlige events.

Fase 2) Online crowd innovation: Virksomheder kan publicere bæredygtige problemstillinger på www.sustainbase.com (soft launch april 2019). Gratis hvis ’public, mod betaling hvis ’private’ (betaling pr. case). Virksomheder kan i tillæg, på abonnementsbasis, overtage egen profil-side, og herigennem markedsføre bæredygtige tiltag over for skaren af formålsdrevne talenter.

Fase 3) Talent rekruttering og scouting: Virksomheder kan oprette hhv. traditionelle jobopslag (betaling pr. opslag) samt modtage målrettede kandidatlister (på abonnementsbasis). ETA 2. halvår 2019.

Salg/Marketing strategi

Offline innovation events: Direkte salg. Begrænset marketing (SoMe).

Online crowd Innovation: Direkte salg + partnerskaber + PR

Talent rekrutterng & scouting: Direkte og online salg + PR & Marketing

Konkurrenter

De konkurrenter der har ”talents” som primær målgruppe, fokuserer overvejende på den klassiske rekrutteringsmetode, dvs. regulære jobopslag – ikke på at levere kandidatpipelines. Virksomheder og recruitere er pga. presset på ”talent acquisition”, tvunget til at finde, og gerne interagere, med potentielle jobkandidater inden der er egentlige åbne positioner. Kan konkurrenterne relativt nemt forsøge sig med også at levere kandidatlister? Det korte svar må være ja. Dette vil imidlertid ikke være talenter, der er valideret – valideret på deres hard og soft skills med afsæt i team samarbejde.

Spørgsmål til panelet

- Hvilke produkter skal vi fokusere på? ”Talent acquisition” har langt det største potentiale, men vi er her afhængige af kritisk masse af talenter samt adfærdsdata - på den korte og mellemlange bane er der andre, om end mindre, potentielle indtægtsstrømme

- Freemium vs Premium, månedlig vs årligt abonnement, ”Three Pronged Pricing”osv. – hvordan sammensætter vi vores pakker & priser?

- I dag foregår meget af vores salg på analog vis, i DK, via netværk – men hvordan når vi bredere og billigere/mere omkostningseffektivt ud til vores kunder?

- I dag består team’et af stifteren (pt. ulønnet), 3 ½ udviklere i Makedonien (tilknyttet et bureau) samt praktikanter og frivillige – hvordan finansierer vi etableringen af det team og den platform, der skal tage os til næste fase?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software