, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

’Born Global’ uddannelses & certificerings platform bygger bro mellem virksomhedsstrategi og digital transformation, KBH - SPRINGBOARD®

  • 03 May 2019
  • 13:00 - 16:00
  • ISS, kl 13:00 til 16:00 pa Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 26. april 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 26. april 2019

Registration is closed


Fokus: kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Hvor henter private og offentlige virksomheder værktøjer til digitalisering?

- Hvad er kritisk for at opnå Proof of Business?

- Hvilke partnere og aktiviteter er nødvendige for international skalering?

- Hvordan finansieres den ønskede internationale skalering?


Brancher: Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder), Serviceydelser/konsulent/rådgiver, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Business


Der er behov for opdaterede værktøjer, så topledelse, medarbejdere, IT og forretning kan arbejde bedre sammen om, at løse digitaliseringens udfordringer!

Nuværende metoder til digital omstilling er enten 20 – 30 år gamle, eller baseret på projektmetoder udviklet specifikt til IT uden tanke på strategien.

Virksomheden er et kompetencecenter, som med en IT og uddannelses platform udfylder et gab i markedet, der skabes af verdensmål, globalisering og digitalisering.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Digitalisering

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

It & Systemudvikling

Konceptudvikling

Licensering

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Udfordring:

Både private- og offentlige virksomheder udfordres i at kunne udføre den digitale omstilling, hurtigere, billigere og med højere succesrate

Baggrund:

De grundlæggende metoder til at omsætte strategi til handling er baseret på metoder fra 1980’erne og 90’erne – der mangler en opdateret værktøjskasse til den digitale tidsalder

Uniqueness:

Ifølge undersøgelser af markedet, findes der pt. ingen tilgængelige, integrerede platforme, der kan binde en organisations strategiske, taktiske og operationelle niveauer sammen, og samtidig bygge broen mellem IT og forretning. Ligeledes findes der ikke en platform, der kan binde de mange anerkendte ledelses- og projektmodeller sammen i en samlet transformationsplatform.

Denne virksomheds platform fungerer “plug’n’play” med almindeligt anvendte metoder og IT-baserede projektværktøjer.

Business potentiale:

IT har brug for bedre forretningsforståelse og ansvarlige for forretningen har brug for at komme tilbage i førersædet og arbejde tættere sammen med IT. Der er således et uddannelsesbehov begge steder. Derudover findes der kun få værktøjer, til styring af det forretningsmæssige indhold i (digitale) omstillinger

Kunderne vil være:

IT: Projektledere, Forandringsledere, Scrum Mastere, Teamledere

Forretning: Ledelse, Forandringsledere, Product Ownere og øvrige forretningsspecialister

Markedet:

Markedet er globalt og dækker både private- og offentlige virksomheder

Metoder:

Uddannelser: Der findes få operationelle uddannelser til facilitering af en (digital) omstilling

IT: Der findes kun få strukturerede IT-værktøjer til håndtering af forandringsinitiativer og deres sammenhænge på tværs af organisationer

Konkurrenter:

Store konsulenthuse har udviklet egne metoder. Metoderne er ofte ikke offentligt tilgængelige og videregives sjældent til organisationernes (kundernes) eget interne brug.

Denne virksomheds metode vil lære organisationerne (kundene) selv, at oparbejde relevante forandringskompetencer, og virksomheden tilbyder en sammenhængende platform, der nemt kan integreres i et bestående miljø.

Forretningsmodel:

Virksomheden er et kompetencecenter, der distribuerer uddannelser (klasseundervisning og/eller online) via partnere. IT-værktøjet distribueres via en cloudløsning.

Virksomheden forestår selv kvalitetsstyring og videreudvikling af både metoder og værktøjer

- Indtægter fra bogsalg

- Gebyrer for kurser (online, tilstedeværelse), (Certificering, Standard Kurser, Specialtilpassede kurser) (Betaling per kursus eller abonnement)

- IT-værktøj på abonnement (per bruger eller hel organisation)

- Coaching (Abonnement, dagspris)

Hidtil:

Alle produkter er udviklet og har passeret proof of concept stadie – proof of business skal nu igangsættes:

-Lærebog om metoden er udgivet i 2. udgave til salg på international online platform

-Certificeringsuddannelse og uddannelse i agil forretningsanalyse udbydes i Danmark

via anerkendt uddannelsesinstitution og interesseorganisationer samt globalt via international kursusudbyder. Alle services er konceptualiseret, og kan målrettes forskellige brancher med eksempler og cases.

Konkrete uddannelser:

- Foundation certificering i digital transformation (Advanced certificering under udvikling)

- Forretningsanalyse for agile projekter

- Digitalisering for revisorer

- Få styr på den digitale omstilling på tværs af virksomhedens siloer (workshop) - udbydes bl.a. i samarbejde med et internationalt konsulentnetværk

- Cloud baseret online værktøj er globalt tilgængeligt til at holde styr på transformations- data og afhængigheder. Platformen konsoliderer forandringsinitiativer på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Værktøjet indeholder rapporter til kvalitetskontrol før, under og efter en transformation.

Positionering af virksomhedens transformationsplatform:


Spørgsmål til panelet

1.Hvor modent er markedet for platforme til digital omstilling? Hvorledes fungerer markedet og hvordan skal vi positionere os for hurtigst og nemmest at komme i kontakt med potentielle kunder?

2.Hvad er kritisk for at opnå et effektivt Proof of Business? Hvad vil være ideelle storytelling og hvorledes etableres samarbejdet? Er nogle services mere salgbare end andre?

3.Hvilke aktiviteter skal prioriteres først for at etablere en international skalering? Hvilke kompetencer mangler? Hvem skal hjælpe/være partnere?

4.Hvordan finansieres skaleringen? Herunder adgang til offentlige og private kilder.

5.Er der et realistisk exit scenarie?CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software