, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

To iværksættervirksomheder fra Aarhus Universitet/Studentervæksthus Aarhus søger sparring på koncept, skalering og strategi maj 2019 Aarhus - PITCH-Springboard

  • 06 May 2019
  • 12:30 - 15:30
  • STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS, kl 12:30 til 15:30 pa Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus N
  • 18

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 26. april 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 26. april 2019

Registration is closedCONNECT Denmark og Studentervæksthus Aarhus inviterer dig til at deltage som del af panelet ved vores PITCH-Springboard, hvor 2 iværksættervirksomheder kommer for at få sparring på deres strategiske udfordringer og/eller deres koncept og skalering.


Du vil til arrangementet have mulighed for at arbejde hands-on med virksomhederne i samarbejde med andre medlemmer fra CONNECT Denmark.

Andre iværksættere tilknyttet Studentervæksthuset vil deltage som observatører under præsentation og sparring.

Case 1:

Gør parkering bekvem ved at matche bilister og private parkeringspladsejere. Projektet koncentrerer sig om en platform hvor både privat personer og virksomheder, kan udleje deres parkeringspladser når de ikke selv bruger dem. Resultatet er at parkering er mindre tidskrævende, men også billigere for bilisten, der ligeledes også bliver i stand til at booke sin parkering på forhånd. Parkeringspladsejeren tjener samtidig penge, på deres parkeringsplads, der ellers ville stå tom. Der er lige kommet konkurrenter på det lokale marked, og der ønskes sparring til forretningsmodellen, sammensætning af team, samt hvordan den intensiverende konkurrence håndteres. Ledelsesstøtte samt input til sammentætning af advisory board vil også være relevant.

Case 2:

En platform i færd med at blive udviklet sideløbende med at der drives en anden virksomhed. Formålet med platformen er at forbinde drone piloter fra hele landet med kunder og derved skabe mere værdi for begge parter. Det vi ønsker sparring til er forretningsudvikling inden for den digitale markedsplads, og i særdeleshed pris - og positioneringsstrategi. Status på branchen er den, at størstedelen af kontakt mellem virksomheder og piloter sker ‘mund til mund’ og gennem meget uformelle kanaler, og derfor bliver hele branchens potentiale ikke udnyttet. Hver måned uddannes 145 nye piloter, og vi mener, at platfor


PROGRAM FOR DAGEN:

12.30 - Kaffe og netværk

12.45 - Velkomst og introduktion

13.00 - Præsentation af strategi fra 2 virksomheder og efterfølgende sparring fra panelet

15.00 - Opsamling og netværk


HVAD ER ET PITCH-SPRINGBOARD?

PITCH-Springboard er et CONNECT-event for de virksomheder, som ønsker at træne deres evne til at præsentere og er parat til en mindre form for sparring på konkrete udfordringer/problemstillinger.

PITCH-Springboard er et kombineret arrangement med fokus på både PITCH-træning og forretningssparring.

I forbindelse med et PITCH-Springboard har hver case-virksomhed 10 min. til præsentation af deres strategi og strategiske udfordringer, hvorefter panelet har ca. 40 min. til at drøfte præsentation og strategien indbyrdes – faciliteret af CONNECT.

Paneldeltagerne vil forud for PITCH-Springboardet modtage en one-pager omhandlende hver virksomhed.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software