, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Startup med fokus på vand- og energibesparelse, nudging og big data til hoteller, ønsker at starte salg til Holland og Tyskland, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 16 May 2019
  • 13:00 - 16:00
  • Zacco, kl 13:00 til 16:00 pa Europaplads 2 - 6. sal, 8000 Aarhus
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 2. maj 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 2. maj 2019

Registration is closedFokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Med fokus på hoteller ønsker start-up virksomheden at vækste ved internationalisering.

- Prioritering af lande: Tyskland og Holland

- Alternative distributionsstrategier for hhv. Tyskland og Holland

- Valg af distributionskanaler i Tyskland og Holland

- Professionel bestyrelse 


Branche: Energi, Miljø, Klima, Software/SaaS, Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden leverer en løsning, som sparer vand ved at nudge brugerne til at ændre deres brusebadsadfærd.

Fokus er på hotelsegmentet til en begyndelse. Hotellerne får adgang til datarapporter til optimering af driften. Der er indgået aftaler med distributører i Skandinavien. Få mindre kunder er på plads, og kontrakter med hotelkæder forventes snarest.

Virksomheden ønsker at starte salget i Holland og Tyskland og ønsker sparring til deres indtræden på de nye markeder.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Markedskendskab Europa

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Produktet består af to fysiske enheder, som installeres i brusekabinen og indsamler data og nudger brugeren til at ændre sin adfærd. Formålet er at bevidstgøre brugeren om sin brusebadsadfærd og få denne frivilligt til at reducere sin tid under bruseren gennem nudging, så der spares vand og energi. Dette giver hoteller med en bæredygtig profil et endnu grønnere image, plus en reel økonomisk besparelse. De indsamlede data og analyser er et værktøj til optimering af driften.

Produktet sælges som en fysisk enhed med gratis adgang til de mest basale data. De fleste kunder forventes at tilkøbe en udvidet datapakke med analyser, benchmarking, alarmer etc. der vil sikre virksomheden en langsigtet kontinuerlig indtægt.

Alternativt planlægges en abonnementsordning, som vil sikre en kortere payback periode og flytte udgifterne fra investeringsbudgettet til driftsbudgettet hos kunden. Finansieringen af denne model undersøges pt.

I de skandinaviske lande er der 257.000 hotelværelser og i EU 6,6 mio. hotelværelser. Virksomheden er allerede i forhandlinger med hotelkæder, som samlet har over 100.000 hotelværelser.

I base-casen forventes et salg på 16.000 enheder i 2019 og på sigt (2022) 180.000 enheder årligt. Dertil kommer dataabonnementer. Målet er at få et positivt cash flow på månedlig basis i løbet af 2019.

I en vækst case vil salget på sigt være meget højere, men kræver en hurtigere udbygning af distributionsnettet, ekstra kapital og andre segmenter adresseres (boligforeninger).

Ledelsen består af de to grundlæggere, som har henholdsvis en ingeniør / salgsbaggrund (CEO) og en økonomibaggrund (CFO). Begge har erfaring med opstart af virksomhed og forretningsudvikling. Dertil kommer en IT-ekspert og en analyse- og kommunikationsmanager.

Bestyrelsen består af de to grundlæggere plus tre eksterne: et professionelt bestyrelsesmedlem plus to investorer, hvor af den ene er medlem af CONNECT Denmark. Planen med at etablere en professionel bestyrelse er derfor startet.

Siden etablering af virksomheden for to år siden, er der rejst knap 10 mio. kr. i kapital, som er anvendt til drift og udvikling af produktet. Af disse er 4,4 mio. kr. fra private investorer, 1,9 mio. kr. i støtte fra diverse fonde og 3,5 mio. kr. i lån, hvoraf 650.000 kr. er en kassekredit. Det forventes rejst yderligere 0,5 - 1 mio. kr. i april for at nå til positivt cash flow for base casen. I en vækst case vil der være yderligere behov for kapital.

Produktet er lanceret på markedet, og der er produceret i alt 1.400 enheder, hvoraf ca. 1.000 enheder er på lager. Udover salget til B2B segmentet, er virksomhedens webshop til B2B segmentet netop lanceret. Det er relativt hurtigt og ukompliceret at skalere produktionen op til større volumen, når aftaler med større hotelkæder underskrives. Produktionen finder sted i Danmark.

Spørgsmål til panelet

1.Prioritering af landene Holland versus Tyskland. Hvilke af de to lande anbefales det at starte med eller er andre lande mere relevante?

2.Hvilke alternative distributionskanaler er relevante for de valgte markeder inkl. fordele og ulemper for hver af disse.

3.Hvilke af disse anbefales for de valgte markeder?

4.Hvad vil en realistiske tidsramme og omkostninger for etablering af de valgte kanaler være før et stabilt og rentabelt salg opnås?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software