, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Banebrydende måleteknik vil revolutionere fremstillingen af ”tykke væsker” - global værdiskabelse i mia. størrelse, KBH - SPRINGBOARD®

  • 14 May 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Atradius Denmark, kl 14:00 til 17:00 pa Sluseholmen 8A, 2450 København SV
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 13. maj 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 13. maj 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring til at ”springe over dødens gab”- løbe den kommercielle udvikling op i fart. Der opleves meget lange salgs-forløb. Herudover ønskes feedback på investor-pitch i forbindelse med igangværende kapitalrejsning.

- Hvordan styrkes salgsarbejdet – for teknisk specialiseret produkt, som kræver dyb kundeinvolvering og nye rutiner?

- Kan salgsprocessen forkortes?

- Servitization – virksomheden ønsker at udvikle en abonnementbaseret forretningsmodel – hvad vil det kræve?

- Sparring på investor-pitch – hvad kan forbedres før nye investorkontakter?


Branche: Digitalisering (af eksisterende virksomheder), Industri/produktion, Maskiner og maskinindustri, Kemi, Automation, Robotteknologi, Droner,

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Ved fremstilling af maling, hudcreme, flydende sæbe, etc. bruges der ofte mere tid på at kontrollere og korrigere hver produktionsbatch, end der bruges på selve fremstillingen. Batches må tilbageholdes, indtil man ved om kvaliteten er i orden.

Virksomhedens nyskabende måleteknologi, som nu er klar til salg, gør det muligt at udføre online målinger, der sikrer at disse industrier kan styre produktionsprocessen markant bedre og dermed tjene flere penge. Instrumentet måler væskens ”reologi” – om den er ”tyk på den rigtige måde”. I dag kan dette kun måles ved laboratorietest.

Hvis alene farve/lak-industrien implementerer de proces-forbedringer, som produktet muliggør, vil værdiskabelsen globalt (besparelse) overstige kr. 5 mia. årligt – potentialet for salg af måleinstrumentet er derfor stort.

Der udføres pt. fabriks- og pilot-test med tre internationale virksomheder indenfor de tre mål-brancher – maling, vaskemidler, hudpleje Virksomheden forventer de første salg og installationer i 2019, 150 stk. i 2023 og på længere sigt 500-1000 årligt.

Virksomheden er stiftet af en fysiker og en erfaren forretningsudvikler i 2014, og er baseret på en opfindelse fra DTU. Målsætningen er at revolutionere brugen af reologi-data i fremstillingsvirksomheder over hele verden ved brug af en unik robust og let-anvendelig ”reologi-sensor”.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

Digitalisering

Forretningsmodeller

Markedskendskab Europa

Prissætning

Præsentationsteknik

Salg

______________________________________________

Virksomhed og idé

Virksomheden er stiftet af opfinderen (fysiker) og en erfaren forretningsudvikler (kemiingeniør) i 2014, og er baseret på en opfindelse fra DTU, som virksomheden har eksklusive rettigheder til.

Virksomheden har sat sig for at revolutionere brugen af reologi-data i fremstillingsvirksomheder over hele Verden ved brug af en unik robust og let-anvendelig ”reologi-sensor”.

Problem – og løsning (produkt)

Malinger, vaskemidler, cremer - "tykke væsker" skal være tykke på den rigtige måde (= rigtig REOLOGI) for at fungere rigtigt, for at være stabile og for at møde forbrugernes forventninger. Produkterne er komplekse væsker og egenskaberne kan i dag kun måles på et laboratorieinstrument – efter de er lavet. Resultatet er hyppig om-processering, spild og en uforudsigelig forsyningskæde. På en enkelt maling-produktionslinje kan omkostningerne ved tabt kapacitet, om-proces og spild overstige kr. 2 mio. om året.

”Reologi-sensoren” fra virksomheden er det første instrument, som kan måle kompleks reologi i produktionsprocessen. Det gør det muligt for fabrikanten at kontrollere processen og holde den på rette spor, reducere behovet for om-processering og spare ressourcer, samtidig med at man får ny indsigt i processen.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden vil til en start sælge instrumenter direkte til internationale fremstillingsvirksomheder inden for maling (farve/lak), sæber/vaskemidler og hudpleje. Først fokuseres på EU, senere på Nordamerika og så resten af Verden.

Hvis farve/lak-industrien implementerer de proces-forbedringer, som produktet muliggør, globalt vil værdiskabelsen (besparelse) overstige kr. 5 mia. årligt – potentialet for salg af måleinstrumentet er derfor stort.

Der findes ingen direkte konkurrenter – bekræftet af mange kunder ved international maling-messe i marts’19. Alternativet er manuelle, tidskrævende laboratoriemetoder.

Vækstpotentiale/mål

Salgsprocessen er tidskrævende, men kan potentielt føre til salg af mange (5-100+) instrumenter pr. kunde.

Virksomheden forventer første salg og installationer i 2019 og en installeret base, som runder 300 i 2023 – på lang sigt 500-1000 instrumenter årligt.

Ledelse og team

Virksomhedens stiftere udgør den daglige ledelse. CEO er samtidig den kommercielle drivkraft, mens fysiker (opfinderen) er CTO.

Pt. er der yderligere 4 fuldtidsansatte – instrumentudvikler (maskiningeniør), softwareudvikler plus 2 ”application specialists”, som understøtter salgsprocessen med laboratorie- og fabriksforsøg med fokus på kundernes udfordringer.

Bestyrelse

4-personers bestyrelse, som pt. repræsenterer 3 hovedinvestorer (BA’er) og har branchekendskab til industrielle instrumenter og farve/lak-fremstilling, samt dyb erfaring med startups.

Økonomi/finansiering

Siden starten i 2015 har virksomheden rejst ca. kr. 15 mio. som equity (10,3 mio.), lån og fondsmidler.

I 2019 skal rejses yderligere kr. 7-10 mio. for at sikre finansiering frem til break-even i 2021 (omsætning 15.-20 mio. i 2021).

Udviklingsstadie

”Pre-revenue” – der udføres pt. fabriks- og pilot-test med tre internationale virksomheder indenfor de tre mål-brancher – maling, vaskemidler, hudpleje.

En af disse har bedt om et tilbud på op til fire instrumenter.

Produktet er CE-mærket og færdigudviklet – dog arbejdes på software-opgraderinger, som bliver nødvendige ved første salg. Aktiv pipeline på 11-12 virksomheder, samt mange leads fra messe i marts.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring til at ”springe over dødens gab”- løbe den kommercielle udvikling op i fart. Der opleves meget lange salgs-forløb. Herudover ønskes feedback på investor-pitch i forbindelse med igangværende kapitalrejsning.

- Hvordan styrkes salgsarbejdet – for teknisk specialiseret produkt, som kræver dyb kundeinvolvering og nye rutiner?

- Kan salgsprocessen forkortes?

- Servitization – virksomheden ønsker at udvikle en abonnementsbaseret forretningsmodel – hvad vil det kræve?

- Sparring på investor-pitch – hvad kan forbedres før nye investorkontakter?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software