, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ung skalerbar ”Food”tech virksomhed indenfor dataopsamling og produktionsoptimering med Proof of Business søger sparring på go-to-market og investorstrategi, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 07 May 2019
  • 13:30 - 16:30
  • Atea Danmark, kl 13:30 til 16:30 pa Tangen 4, 8200 Aarhus N
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 28. april 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 28. april 2019

Registration is closed


Fokus: digitalisering, forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Go-to-market strategi

- Segmentering

- Kanaler

- Strategiske partnerskaber

Investorstrategi


Branche: Software/SaaS, Fødevarer

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har udviklet en softwareløsning, der giver (fødevare)produktionsvirksomheder et værktøj til at tage de rigtige beslutninger ift. optimering, effektivisering og motivation af medarbejdere. Løsningen baserer sig på dataopsamling og registrering med henblik på at skabe et validt og værdifuldt beslutningsgrundlag.

Softwaren findes i en version 1 – og der er proof of business, idet første kunde er implementeret. Man er i dialog med andre potentielle kunder både i DK og udlandet.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

It & Systemudvikling

Konceptudvikling

Licensering

Markedskendskab Central- og Østeuropa

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Partnerskaber

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Idé

Virksomhedens løsning klarer udfordringen omkring dataopsamling (kendt som stopregistreringer i branchen) og skaber et værdifuldt beslutningsgrundlag hos produktionsvirksomheder ift. optimering.

Løsningen synliggør tabt produktionstid, som kan konverteres til fremtidigt potentiale. Med den tilhørende app har medarbejderen på gulvet en simpel og hurtig løsning ved hånden, når de skal lave registreringer ved produktionslinjen. De får direkte feedback på deres præstation når et produktnummer afsluttes. Dette er en faktor til motivation og involvering af medarbejdere, hvilket er et af de vigtigste punkter, hvor løsningen adskiller sig fra konkurrenterne. Det bagvedliggende websystem giver ledere og afdelinger mulighed for at analysere på produktionslinjernes præstation og optimere produktionen og kapacitetsudnyttelsen på den baggrund. I websystemet kan der vises forskellige visuelle og tekniske rapporter. Det giver et overblik over de stop der har været, hvilke produktnumre der har kørt og hvordan produktionens benchmarks har været i forhold til normen. Samt lave efterkalkuler på varenumre.

Målgruppen er produktionsvirksomheder, hvor der er medarbejdere på gulvet og en vis grad af ensartet/linje produktion. Det er særdeles oplagt til fødevareindustrien.

Virksomhedens idé bygger på fordelene ved at mennesker er med i registrering af data. Det giver mulighed for digitalisering af nuværende papirgange og dobbeltregistreringer kan undgås. Det sikrer vidensdeling og realtime data i hele organisationen.

Løsningen er også karakteriseret ved meget hurtig implementering, væsentligt lavere udgifter til hardware og installation, nemmere oplæring og mindre personafhængighed - ift. tilsvarende løsninger. I praksis kan løsningen være implementeret helt ned til 2-3 uger og oplæring af medarbejderen på gulvet kan klares på under 2 timer.

Udviklingstadie

Første kunde er implementeret december 2018. Virksomheden er i analyse- og projekteringsfasen ift. implementering hos en stor dansk mejerikunde på flere lokationer. Og desuden i dialog med flere andre potentielle kunder i Danmark og udlandet.

Virksomhedens første version af softwaren er færdig, og der er proof of business. Virksomheden ser nogle muligheder for videreudvikling af løsningen på baggrund af dialog/ønsker fra kunder/potentielle kunder.

Forretningsmodel og potentiale

Forretningsmodellen bygger på, at kunden har implementeringsomkostninger og løbende abonnement for efterfølgende at kunne opsamle data og få visualiseret disse. Det er delvist en SaaS model.

Implementeringsindtægter: Kan variere afhængig af antal og kompleksitet på produktionslinjer, kundens behov for ekstra uddannelse, research/afklaring, testperiode m.v. Implementeringen dækker over software licens, og implementeringsarbejde både onsite og offsite (vurderet til gennemsnitligt at tage 40-100 mandetimer pr. implementering).

Løbende indtægter: Er afhængig af antal produktionslinjer, koncernrabat og kan være påvirket af salgskommission til strategisk samarbejdspartner eller konsulent. Salgskommission til eksterne parter er et variabelt one time fee for implementering/salget og et %-fee af løbende indtægter.

Eksempel: En ny kunde med havde inden implementering af løsningen en produktionseffektivitet på 64%. Med dataopsamling og afledte tiltag og forbedringer øges det tal til 67%. Løsningen er tilbagebetalt efter 3-4 mdr. inkl. implementeringsudgifter.

Virksomhedens forventede omsætning i 2021 er 4.000.000 kr. uden større strategiske samarbejdsaftaler til at løfte salget yderligere.

Potentialet er meget større, hvis samarbejde om salg kan laves og markedet udvides til flere lande.

Konkurrenter

Virksomhedens har diverse konkurrenter. Flere af de konkurrerende løsninger er dog baseret kun på tekniske stop, og berører ikke aspekter som løn og medarbejdere, hvilket ofte er en udfordring for nordeuropæiske producenter, da deres omkostning pr. arbejdstime er væsentlig højere end i andre dele af verden.

Teamet

Teamet består af tre primære personer og 2 eksterne programmører.

Person 1 er ansvarlig for optimering hos kunderne og har arbejdet over 20 år med opstilling og optimering af produktionslinjer. Erfaringen er fra Arla i Danmark, samt adskillige internationale projekter i Arla regi og freelance. Person 1 er essentiel pga. hans viden og daglige gang hos kunderne, hvor han hører hvad behovet er i markedet.

Person 2 er ansvarlig for softwareudviklingen, hvor han med over 15 år som projektleder i IT-branchen anvender sin erfaring til kravspecifikation og bedst mulig videreudvikling af systemet.

Person 3 er ansvarlig for implementering. Person 3 er uddannet indenfor webudvikling og har siddet som projektleder i IT-virksomheder de seneste 7 år. Derudover er han ansvarlig for drift, oplæring af kunderne og support.

Programmør 1 er projektets hovedprogrammør og teknisk arkitekt. Han står for alt den bagvedliggende teknik. Han er universitetsuddannet, og har 10+ års erfaring med forskellige udviklingsprojekter.

Programmør 2 er projektets app programmør. 15+ års erfaring med softwareudvikling, og hovedudvikler bag af flere danske mobil-apps med samlet millioner af brugere.

Økonomi og finansiering

Virksomheden er hidtil finansieret af de to stiftere. Der er brugt mellem 1.200 - 1.500 interne timer på projektet, samt et beløb på udvikling af softwaren.

Spørgsmål til panelet

Go-to-market strategi

Segmentering
- Hvilket marked mener panelet at virksomheden skal fokusere på?
- På effektivisering/optimering eller på digitalisering/dokumentation – eller i kombination?

Kanaler
- Hvordan skal virksomheden afsætte produktet – salgskanaler?
- Selv sælge, konsulenter, strategiske partnerskaber?

Strategiske partnerskaber

Investorstrategi

Hvordan kan virksomheden tydeliggøre sin kommunikation og fokus overfor en evt. investor?

Og hvordan ser panelet en investorstrategi ift. vækst og salgskanaler?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software