, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ny ”Marin Biotech & IT”-accelerator/investeringsfond skal have sparring på forretningsmodel, go-to-market og advisory board. Odense – SPRINGBOARD®

  • 15 May 2019
  • 13:30 - 16:30
  • Syddansk Universitet, kl 13:30 til 16:30 pa Campus Kollegiet - Campusvej 1 - 14. sal, mødelokale ”Rainbow” - 5230 Odense
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 12. maj 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 12. maj 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden ønsker at panelet diskuterer:

- Struktur og strategi for inkubator- og acceleratorprogram, samt etablering af vidensnetværk med forskningsinstitutter, industrier og investorer

- Go-to-market (GTM) strategi

- Forretningsmodel

- Etablering af investeringsfond


Branche: Biotech, Andet: Investeringsfond

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept


Marin Biotech & IT Startup accelerator og investeringsfond vil være med til at skabe løsninger på globale udfordringer, og skabe et epicenter for Maritim, IT og Marin Biotech innovation med fokus på startups, industri(er), videnspartnere og investorer. Vi vil kommercialisere eksisterende forskning og optimere Time-to-Market for startups, samt sikre Danmark en central plads på et marked på mere end DKK 450 mia. og 10 % vækst/år.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2C

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Ledelse

Markedsanalyse

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Mellemøsten

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Det fremvoksende og meget lukrative marked for marine biomasse og blue biotech til lægemidler, kosmetik, foder, fødevareingredienser m.m. er langt fra udnyttet. I dag kommer kun 5% af det, der høstes på planeten, fra havet. Videnskabsfolk og industri anerkender det store potentiale, men tilkendegiver også at der mangler specialiserede kompetencer til kommercialisering af eksisterende og tilknyttet forskning. Dette vil virksomheden ændre på.

Markedspotentialet for marin bioteknologi er af Commonwealth Secretariat og EU opgjort med en værdisætning på over DKK 450 mia. med en årlig værditilvækst på 10%.

Marin bioteknologi er ikke defineret af sit anvendelsesområde, men udelukkende fra oprindelsen af de anvendte ressourcer. Marin bioteknologi kan anvendes inden for fx industrielle enzymer, tilsætningsstoffer, farvestoffer lægemidler, funktionelle fødevarer (fx. vitaminer i kildevand), dyrkning af grøntsager og planter i havet, genetablering af økosystemer, fiskeopdræt, kosmetik og landbrugsprodukter. Marin bioteknologi har potentialet til at løse mange globale udfordringer; klima, miljø og fødevarer.

Der er dog lille kendskab til havets mange uudnyttede ressourcer, og det er fx ikke nærliggende for Chr. Hansen at kigge under vandet, når de skal finde nye naturlige farvestoffer. Den eksisterende forskning skal anvendes bedre og bredere, og de forskellige industrier skal kende til de mange kommercielle muligheder som havet tilbyder.

Virksomhedens produkter:

Innovationsklynge - Virksomheden tilbyder et netværk af industrielle og finansielle partnere, specialister og iværksættere til brug for læring, inspiration, gensidig sparring og erfaringsbaseret vidensdeling. Havnen i Svendborg danner de ideelle rammer for et blue biotech vidensnetværk, da det ny SIMAC vil bygge en ny bygning på 10.000 m2 til brug for undervisning og maritim innovation, med tilhørende erhvervspark.

Innovationsklyngen vil fungere som Step 1 i vores Go-to-Market strategi, da virksomheden rekrutterer et netværk af industri partnere, kommercielle partnere, forskere og iværksættere, som der derefter skal trækkes på i blue biotech iværksætterkonkurrencen (dommere, mentorer mm.)

Blue biotech iværksætterkonkurrencen - Virksomheden vil 2-4 gange om året afholde en 4-dages blue biotech iværksætterkonkurrence i Svendborg, hvor én eller flere industripartnere formulerer en challenge til iværksættere fra alle baggrunde. Man kan møde op som team, eller danne et team til kick-off. En pengepræmie fra vores kommercielle og industrielle partnere vil være på højkant. 4. dagen afsluttes med drinks og DJ.

Virksomhedens iværksætterkonkurrence er en måde at sikre et flow af projekter/startups til acceleratoren. Blue biotech iværksætterkonkurrencen er Step 2 i virksomhedens Go-to-Market strategi. Etablering af startup inkubator og accelerator er Step 3, og Investeringsfond er Step 4.

Startup Inkubator - Startups kan opbygge et solidt fundament for deres forretning gennem virksomhedens Startup Academy. Over 3 måneder går startups igennem vores Inkubator-program med succeskriterier som bl.a.: Proof-of-Concept og Proof-of Idea faserne, som afsluttes med en DEMO-dag. Startups vil blive klædt på til at teste deres antagelser.

Accelerator - Startups bliver indlogeret i virksomhedens vækstprogram med fokus på Proof-of-Business, markedsintroduktion og international Proof-of-Scale. Startups bliver tilknyttet et netværk af specialister, som sikrer en stærk alignment mellem produkt og marked, samt løbende sparring med specialister og potentielle investorer eller salgskanaler.

Investeringsfond - Virksomheden tilbyder et proaktivt funding netværk som kan understøtte iværksættere, opkøbe eller investere. Dette letter iværksætternes adgang til finansiering, da fonden har været med til at udvælge de idéer og teams som skal tilknyttes vækstprogrammet.


Forretningsmodel - Virksomheden vil tjene penge på:

- medlemskab af blue biotech vidensnetværket, der dog er gratis det første halve år efter etablering,

- blue biotech iværksætterkonkurrencen i form tilmeldingsgebyrer for investorer, industrielle og kommercielle virksomheder,

- kontorplads inkl. adgang til netværk og sparring,

- accelerator-programmet for selvbetalere,

- ejerandele fra startups som har gennemført vækstprogrammet


Kunder - Vi er i den tidligere startfase af GTM og har derfor endnu ikke betalende kunder, men den specificerede målgruppe er:

- Industri Partnere: ser muligheder i at flytte udvikling “ud af huset”, samt har mulighed for at sende interne såvel som eksterne (iværksættere der “banker på”) forretningsidéer til modning hos virksomheden.

- Videns Partnere: ser mulighed for at få kommercialiseret viden som universitetet ikke tør kaste interne ressourcer efter, fx ved stor usikkerhed om markedspotentialet, ved introduktion af en helt ny teknologi.

- Iværksættere: ser mulighed for at få accelereret udvikling af deres virksomhed og blive sat i forbindelse med de rette ressourcer.

- Investorer + kommercielle partnere: ser fordel i at være de første til at tage kontakt til potentielle nye unicorns og kunder, samt at blive opdateret om nyeste forskning, teknologier og markedstrends.


Konkurrenter - Der er i øjeblikket ingen direkte konkurrenter til virksomheden i Nordeuropa, men der eksisterer maritime "tør-teknologiske" inkubatorer, og generelle startup inkubatorer f.eks. Maritime Startup Hub, Force Technology, SDU RIO, SDU Cortex, Accelerace, DTU Skylab og SIMAC.

Vækstpotentiale/mål - Vækstpotentialet og skalerbarheden er stor(t) for de forskellige produkter, da de vil kunne markedsføres internationalt og tiltrække forretningsidéer, iværksættere, industrielle og kommercielle partnere, samt forskere til Sydfyn.

Vores konkrete mål er:

- at skabe min. 1.000 nye arbejdspladser på 10 år,

- at sikre vores investorer et gns. årligt afkast over 5-7 år på 20 % for de startups der har gennemført vores vækstprogram,

- at have skabt samlet værdi i form af startups og virksomhedens aktiver for min. DKK 1 mia. på 10 år,

- at have 5 startups tilknyttet enten inkubator, accelerator eller vækstprogram efter 1 år, 10 efter 2 år, 20 efter 3 år, 40 efter 4 år, 70 efter 5 år.

Ledelse og team - Virksomhedens CEO har en fortid som forretnings- og produktudvikler i store danske virksomheder, samt stifter af virksomhed indenfor welfare tech. Uddannet Cand.merc. i Management of Innovation & Business Development fra CBS.

Virksomhedens CCO har en fortid som marketingchef i robotindustrien, GTM strateg og konsulent i det københavnske startupmiljø. Har været med til at skabe 36 virksomheder over 10 år. Uddannet Cand.Negot. i International Business, Marketing og Kommunikation fra SDU, Digital Marketing fra Google Business Academy (The Open university), igangværende eMBA fra Smartly Institute.

Virksomheden er derudover i gang med at opbygge et Advisory Board som løbende bliver opdateret med personer af faglig og kommerciel karakter.

- Økonomi/finansiering

Der er ikke behov for ekstern finansiering af kontorfaciliteterne. Ekstern finansiering er kun nødvendig til investeringsfonden. Se vedhæftede Business Case for antagelser + driftsbudget 2020-2025.

- Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Teamet er pt. i gang med at rekruttere specialister (forskere o.lign.) til vidensnetværket, samt industrielle finansielle partnere. Invitationerne til vidensnetværket bliver sendt ud i uge 16. Vores primære fokus er på etablering af vidensnetværk, samt dato og program for første møde. Vi er i dialog med 5 studerende der skal have hjælp til kommercialisering af en ny tang-dyrkningsteknologi. De vil få forløbet til en symbolsk pris mod optioner i deres virksomhed eller lign., eftersom de er vores første projekt og deres midler er små.

Spørgsmål til panelet

1)Virksomhedens inkubator- og acceleratorprogram

2)Strategi for etablering af vidensnetværk med forskningsinstitutter, industri(er) og investorer

3)GTM-strategi

4)Forretningsmodel

5)Etablering af investeringsfond

Ad 1) Er indholdet i hhv. inkubator- og acceleratorprogram det rigtige - mangler der noget og/eller er der noget som er overflødigt?

Ad 2) Hvordan tilgås investorer og andre potentielle finansielle partnere bedst mhp. på inkludering i hhv. vidensnetværk og investeringsfond?

Hvordan tilgås industrielle partnere bedst ift. inkludering i vidensnetværk og accelerator-forløb?

Hvordan tilgås videnspartnere (fx universiteterne) bedst ift. rekruttering af projekter til inkubator og accelerator, samt rekruttering af specialister til vidensnetværk?

Ad 3) Bør vores G2M-strategi justeres?

Ad 4) Er vores prissætning på passende niveau (alle produkter)?

Ad 5) Andre bud på hvordan vi får tiltrukket kapital til vores investeringsfond, og er der noget vi skal have særligt fokus på i den forbindelse?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software