, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Design og salg af unikke enzym løsninger til fødevareproduktioner i hele verden, KBH - SPRINGBOARD®

  • 22 May 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Vækstfonden, kl 14:00 til 17:00 pa Strandvejen 104, 2900 Hellerup
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 17. maj 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 17. maj 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til Sparring

1.Hvordan fremskaffer virksomheden bedst kapital til at gennemføre konkrete vækstfremmende projekter? Investor? Finansiering? Konsekvenser ved de forskellige valg.

2.Hvordan ansættes virksomhedens værdi hvis vi skal have en investor ombord?

3.Salgs- og vækststrategi: Hvilke forretningsområder og projekter skal prioriteres? Skal vi fokusere ift. markeder, projekttyper eller kundetyper?


Branche: Biotech, Handel, Serviceydelser/konsulent/rådgiver, Forskning

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden blev etableret for 4 år omsætter i dag for 9. mio. kr. og har med succes etableret en overskudsgivende forretning fra første år. Planen er at øge omsætningen med minimum en faktor 5 de næste 5 år.

Virksomheden beskæftiger sig med salg af enzymer til primært fødevareindustrien i Europa samt med udvikling af processer der kan optimere udnyttelse- og værdi af rest-råstoffer og/eller nye fødevarekilder med globalt sigte.

Virksomhedens kompetencer ift. produkter, løsninger og markedet er meget stærke, og tilførsel af kapital ville give muligheden for en hurtigere og større vækst.


Kompetencer

B2B

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

______________________________________________

Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse – hvilket problem løser i?

- Enzym løsninger til firmaer med behov for teknisk- og innovativ assistance, men som ikke har potentiale til at få support fra de globale enzymproducenter. Virksomheden køber enzymer fra kvalitetsproducenter over hele verden, kan lave unikke blends, tilbyde fleksible forpakninger, lave forsøg i eget laboratorium på kunders råvarer og derved give en rådgivning der er unikt tilpasset kundernes behov.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

- Virksomhedens primære forretningsmodel er avancen ved køb og videresalg af enzymer. Derudover nogen indtægt ved rådgivning samt institutionel finansiering i forbindelse med udviklingsprojekter. Kunderne er i hele Europa og er primært indenfor enzymmarkedet til fødevarer. Konkurrenterne er i princippet alle andre enzymvirksomheder. Hos kunder med stort behov for support er konkurrencen begrænset, da ingen andre firmaer tilbyder en support og/eller fleksibilitet magen til virksomhedens. Den største trussel er hos de kunder, der med tid tilegner sig enzym tekniske kompetencer. Her oplever virksomheden et pres på priserne og i enkelte tilfælde tab af kunder.

Vækstpotentiale/mål

- Virksomheden har konkrete projekter der tegner til en salgsvækst fra i dag ca. 9 mio. DKK/år til 60 mio. DKK om 5 år og et resultat før skat på 6 mio. DKK.

Ledelse og team

- Den daglige ledelse varetages af firmaets to stiftere og 90% ejere i firmaet (45% hver). De sidste 10% af firmaet ejes af en passiv investor. Firmet har 5 ansatte og opererer i øvrigt gennem et netværk af konsulenter og agenter med de rette tekniske, sproglige og geografiske kompetencer.

Bestyrelse

- Virksomheden overvejer at tilknytte et advisory board. Kandidater kunne evt. være et ønskeligt udkomme af Springboard’et. Advisory board tænkes at medvirke til prioritering af de mange projekter virksomheden er involveret i samt til at fremskaffe kapital og/eller nødvendige kompetencer til disse.

Økonomi/finansiering

- Virksomheden er finansieret af stifterne samt af det overskud forretningen har genereret over årene. Indeværende regnskabsår (1. juli 2018 til 30. juni 2019) forventes gå i nul grundet investeringer i nyt laboratorium samt tab af en relativt stor kunde. Nye kunder er kommet til og der forventes et overskud på omkring 1.0 mio. i det kommende regnskabsår (2019/20).

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

- Virksomheden er involveret i flere lovende projekter med globale afsætningsmuligheder. Alle projekter udvikles i samarbejde med konkrete kunder/prospekter i såvel eksisterende- som nye markeder inkl. markeder udenfor Europa. Virksomheden mangler finansiering til at realisere projekterne på bedste og/eller hurtigste vis.

Spørgsmål til panelet

Hvordan fremskaffer virksomheden bedst muligt kapital?
a.Business Angels
b.Vækstfonden
c.Andre eksterne finansieringskilder
- I positivt fald: Hvilke?
d.Egen finansiering
- Inkl. evt. interne omprioriteringer og besparelser

Hvad er virksomhedens værdi?
a.Virksomheden er såvel et handels- som et biotech firma. Den har haft en støt tilvækst i antal kunder, men en svingende indtjening.

Hvilke forretningsområder og projekter skal prioriteres?
a.Virksomheden er involveret i flere lovende forretningsmuligheder/projekter, hvor første salg er fra nogle måneder til flere år ude i fremtiden. Nogle projekter er konkrete med rettet mod et kendt eksisterende marked typisk med en lav indtjening. Andre er risikofyldte projekter med unikke, globale perspektiver og stor indtjening.
- Hvordan skal disse muligheder prioriteres?
- Skal noget vælges helt fra?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software