, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Startup og firstmover disrupter hesteindustrien - en industri der allerede udgør kr. 8,6 milliarder årligt - Datadrevet hesteavl. Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 21 Jun 2019
  • 09:00 - 12:00
  • Via University College, kl 09:00 til 12:00 pa Campus Aarhus C - Ceresbyen 24, 8000 Aarhus
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 12. juni 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 12. juni 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til Sparring

- Disruption af branche - dos and don’ts

- Lancerings & Go-to-Market strategi

- Kapitalrejsning/finansiering

- Internationalisering


Branche: Internet, App, Software/SaaS, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Den unge virksomheden består af et yderst ambitiøst og stærkt sammensat team med brancheindsigt og adgang til vigtige ressourcer i forhold til at opnå succes.

Virksomheden digitaliserer og udbyder services i forbindelse med hesteavl, så hesteavlerne kan koncentrere sig om at dyrke deres hobby og minimere besværet med at matche avlsheste, udfylde kontrakter og øvrigt papirarbejde.

Virksomheden bliver bygget på en netværksmodel, som dækker udbud og efterspørgsel på avlsgodkendte hingste. Der arbejdes og testes forskellig forretningsmodeller, og det overvejes bl.a. at gøre hingsteejere til partnere i virksomheden og dermed den den digitale platform. 

Virksomheden udfordrer status quo, hvor avlernes fokus på hestens egenskaber fremmes, når de matcher hingst med hoppe. Ikke alene har virksomheden ambitioner om at skabe arbejdspladser direkte gennem dennes aktiviteter, men også indirekte ved at styrke hesteindustrien, der som bekendt har behov for en digital opgradering.

Deres er et brænde ønske om at få sparring på konceptet og de strategiske overvejelser, således at det store potentiale kan indfries. 


Kompetencer

Bestyrelsesarbejde

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

Ledelse

Markedskendskab Europa

Præsentationsteknik

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Hvilket problem løser virksomheden?

Virksomheden er sat i verden for at løse et tosidet problem; 1) for det første kan hingsteejere ikke overskue at opretholde en digital tilstedeværelse for sig selv og deres hingste. Det skyldes manglende kompetencer inden for digitale virkemidler, men i særdeleshed også en meget intensiv og kaotisk konkurrence på sociale medier. Hoppeejere, der gerne vil ifole deres hoppe, kæmper derfor en kamp med at finde den ”rigtige” hingst: Hvilken hingst skal man bruge? Hvor opholder hingsten sig i år? Og hvem er egentlig hingsteholder? Det på de vilkår, at hoppeejerne gang på gang føler sig dårligt informeret og usikker som hesteavler.

2) For det andet er hingsteejerne, hver sæson, travlt optaget med at besvare henvendelser og fremsende vilkår og betingelser til hoppeejerne. Den analoge proces med at sende dokumenter frem og tilbage gør, at hingsteejer helt bevidst udelader at svare på ”useriøse” henvendelser fra hoppeejerne. Hoppeejernes holdning er så, at de kigger andetsteds, hvilket selvfølgelig er træls, men også for hingsteejer, der går glip af salg fordi papirarbejdet dikterer.

Skalerbarhed

Danmark er et godt sted at starte, da antallet af heste per indbygger er det højeste af alle lande i Europa. Det anslås, at hestebranchen i Danmark omsætter for 8,6 milliarder kr. årligt, men ift. størrelsen på øvrige heste- og rytteraktiviteter i verden, er Danmark pludselig meget lille.

Efter opstart i det danske, forventer virksomheden at rykke ud over egne landegrænser, f.eks. Tyskland eller Storbritannien, som er store hestenationer. Norge og Sverige er også attraktive markeder, der til forveksling minder om Danmark. Hestebranchen er en voksende industri, og virksomheden vil nå ud til resten af Europa, hvor det anslåede antal heste overstiger 5.7 millioner.

Målet er, at alle hesteavlere skal have adgang til virksomhedens avlsredskab, uanset hvor i verden man befinder sig. Virksomheden har ambitioner om, at rykke ind på ovenstående markeder inden for de næste 3-5 år - eller så hurtigt som det er muligt.

Forretningsmodellen

Forretningsmodellen tager udgangspunkt i en konstant indtægtsstrøm i form af abonnementer. Skal virksomheden formidle et salg mellem hingste- og hoppeejer, skal begge parter have en betalingsaftale med virksomheden. I pipeline tilføres yderligere værdi til abonnenter gennem produktudvikling i form af standardisering, forsikringsaftaler, digitale værktøjer m.m.

Udviklingsstadie

Virksomheden har gennemført interviews for at bekræfte problemstillingen, fremstillet prototyper, præsenteret dem for målgruppen, indsamlet feedback til implementering, udviklet MVP, deltaget som sponsor til lokale- og nationale arrangementer. Herved er samtlige partnerskaber med hingsteejere afledt og organisk trafik drives til vores webbaserede MVP med kun få SEO-mæssige justeringer. Dertil har virksomheden fornyligt opnået at få tildelt Mikrolegat af Fonden fra Entreprenørskab, samt landet en større samarbejdsaftale med en international aktør inden for dressurheste.

Teamet

Virksomheden består af fire Co-Foundere herunder; CEO og domæneekspert, CTO med 10 års erfaring inden for webudvikling, CMO og forretningsudvikler/sælger, COO og grafisk talent.

Spørgsmål til panelet

- Hvordan lancerer virksomheden optimalt på det danske marked bedst?

- Hvordan optimeres udbyttet af det stærke team, og hvordan udvælges de rigtige fokusområder?

- Hvordan "disrupter" man en branche og får det bedste ud af det? Hvordan skal der arbejdes med salg og value proposition  i forhold til de forskellige interessenter? 

Hvilke samarbejdspartnere skal der være fokus på? Og hvordan skabes der incitament for digitalisering hos intressenter?  

- Hvilket serviceniveau er forventet fra start? og hvordan lærer man målgruppen at bruge et platformen og de mange nye muligheder? 

- Hvornår og hvordan skal virksomheden arbejde med internationalisering?

- Hvordan indtager virksomheden internationale markeder bedst?

- Hvad skal virksomheden lægge vægt på under en evt. Pitch-præsentation af konceptet i forhold til potentielle investorer? 

- Hvordan gør virksomheden sig attraktiv i forhold til at få en investor med ombord? og hvor tidligt skal der foretages målerettede aktivitet for finde finansiering til vækst? 


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software