, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Møbel eller hjælpemiddel, hvorfor vælge? CareWare virksomhed søger sparring på go-to-market og finansiering, Aalborg – SPRINGBOARD®

  • 20 May 2019
  • 13:30 - 16:30
  • Kvist & Jensen, kl 13:30 til 16:30 pa Danalien 1 - 1. sal, 9000 Aalborg
  • 8

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 10. maj 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 10. maj 2019

Registration is closedFokus: Kapitalfremskaffelse / Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- GTM og markedsføringsstrategi

- Internationaliseringsovervejelser

- Forretningsmodel

- Strategiske samarbejdspartnere

- Finansiering og investorer


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet og lancerer et helt nyt koncept og produkter til såvel bevægelseshæmmede ældre som unge. Konceptet understøtter en reduktion i forflytninger og giver en øget mobilitet og selvhjulpenhed.

Konceptet er baseret på komponenter, der kan udbygges i takt med behovet udvides. Konceptet henvender sig til både forbrugere/borgere, men også bevillingssystemet.

Virksomheden har afsluttet en pilot og prototype og skal i gang med Proof of Business

Der er p.t. (april 2019) ikke foretaget noget egentligt salg.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2C

B2G

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Investor Pitch

Konceptudvikling

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Idegrundlag

Ideen bag virksomheden er, at fordi man er handicappet/bevægelseshæmmet, behøver dine hjælpemidler ikke være ”grimme” og fremmede i dit hjem eller på plejecenteret.

Virksomheden har udviklet et koncept at forskellige komponenter, hvor kernen i det hele er, at hjælpemidler skal ligne møbler så meget som muligt, og antallet af forflytninger (og dermed behovet for assistance) skal minimeres og den enkeltes ”selvhjulpne” mobilitet forøges

Dermed får den handicappede/bevægelseshæmmede en mindre stigmatiserende tilværelse og omgivelser, kan agere mere (selv-) værdig og selvhjulpet og behovet for assistance fra andre (pårørende og/eller plejepersonale) er mindst mulig i forbindelse med den ønskede mobilitet.

Forretningsmodel

Virksomheden har i dag 3 forretningsben, hvoraf det ene (Koncept3) er et selvstændigt ben uden tilknytning til de øvrige og til det beskrevne forretningside og model.

For koncept 1 og 2 gælder det, at det henvender sig til samme målgruppe af ældre/handicappede/bevægelseshæmmede.

Løsningerne sælges i DK dels direkte til slutbruger (og pårørende), dels gennem bevillingssystemet via det offentlige.

Løsningerne tænkes solgt enten som direkte køb, leasing eller leje. I tilknytning til erhvervelse af selve løsningen tænkes en servicemodel ligeledes ind i forretningsmodellen.

Det er planen at etablere en stærk digital platform til direkte salg, samt etablere samarbejde med eksisterende senior webshops og udbydere.

For alle forretningsområder gælder, at virksomheden indkøber færdige elementer og komponenter, der samles og monteres i virksomhedens færdige løsninger. Der er således ingen egentlig produktion i virksomheden, alene salg, udvikling, montage og service.

Vækstpotentiale/mål

Antallet af ældre stiger voldsomt i de kommende år. I 2008 var der 1 ældre pr. 8 indbyggere i DK. I 2028 forventes det, at det er 1 ældre pr. 5 indbyggere.

Af disse ældre vil en vis procentdel have behov for assistance enten fra pårørende eller plejepersonale, hvilket skaber dels et forøget behov for assistance, samtidig med at flere ældre får forringet livskvalitet og øget afhængighed af andre.

Med et forventet antal af ældre (personer over 67) i 2018 på mere end 1 mio. og en antagelse at af disse vil 2-3% have behov for assistance og dermed udgøre et potentiale på 20.000 personer alene i Danmark.

Målet i DK er en markedsandel på 3-5% i løbet af de kommende 3-5 år.

Samme demografiske tendens er gældende for øvrige nordisk og vestlige lande.

I 2020 er det planlagt at starte eksport til de nordiske lande via forhandler og partnerkanaler. I 2021 er der planlagt med lancering af nyt koncept (Koncept 2) til introduktion på markedet.

Koncept 3 er eksisterende løsning, der sælges til selvstændigt markedssegment via forhandlerkanal og samarbejdspartnere.

Indeks

2019

2020

2021

Koncept 1

100

334

759

Koncept 2

0

0

140

Koncept 3

100

177

269

Samlet omsætning

100

290

721

EBITDA

100

414

3.010


Ledelse og team

Virksomheden består i dag af en direktør og en konceptudvikler samt et par deltidsansatte montører og administration, der alle kun modtager honorar, når der er opgaver til dem i virksomheden. Alle variable omkostninger.

Målet er, at virksomheden skal bestå af 6-7 fuldtidsansatte i 2021.

Bestyrelse

Virksomheden har i dag en bestyrelse fra ejerkredsen. Forventningen er, at der i takt med nye investorer vil ske en udbygning og udskiftning i bestyrelsen.

Virksomheden har tillige et (pro bona) advisory board bestående af fagpersoner fra såvel bevillingsmyndigheder som organisationer og andre fagligt relevante interessenter.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har et samlet kapitalbehov på 3 mio. DKK fordelt over 3 runder med hver 10% ejerandele.

1.runde på 0,5 mio til POB og opstart på markedsføringsplatform

2.runde på 1 mio til start på eksport

3.runde på 1,5 mio til introduktion af koncept 2

Status på udviklingsstadie

Koncept1 er p.t. på POC stadie og på vej ind i et POB stadie, med produktafprøvning, markedsføring og etablering af afsætningskanaler (Sociale Medier, Senior webshops samt bevillingssystemet) i DK.

Når POB i DK er gennemført startes eksport i første omgang til nordiske lande, men herefter til de øvrige vestlige lande via partnerkanaler.

Spørgsmål til panelet

GTM og markedsføringsstrategi

- Vi ønsker at trykprøve og diskutere vores nuværende GTM strategi og få hjælp til at konkretisere den digitale afsætningskanal via SoMe


Internationaliseringsovervejelser

- Vi ønsker på sigt (2020/2021) at starte eksport til Nordiske lande og senere 2021/2022 til de øvrige EU lande og UK. Sparring og input til strategi hertil ønskes (evt. på et senere Springboard).


Forretningsmodel

- Vi ønsker at drøfte vores forretningsmodel på afsætningssiden-

- Køb, Leasing, Serviceabonnement


Strategiske samarbejdspartnere

- Vi ønsker at drøfte vores strategi på og udvælgelse af strategiske samarbejdspartnere på både leverandør og afsætningssiden.


Finansiering og investorer

- Vi ønsker at drøfte såvel finansiering af ovenstående som inddragelse af Investorer (2-3 runder)


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software