, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Global skalering af automatiseret webanalyse værktøj – Finansiering og go-to-market, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 27 May 2019
  • 13:30
  • Innova Advokatfirma, kl 13:30 til 16:30 pa Mindet 2, 8000 Aarhus C
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 15. maj 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 15. maj 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Eksekvering af international go-to-market strategi

- Digitalt drevet salg

- Fra udviklingsorganisation til markedsdreven organisation

- Skalering af en digital salgsorganisation

- Selvfinansiering som første milepæl

- Finansieringsstrategi


Branche: Software/SaaS, App, Internet

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden har udviklet en patenteret løsning, det gør det muligt for virksomheder nemt at udvikle deres online forretning via en automatisering af den fulde webanalyseproces.

Herved forstås, indsamling og analyse af data med anbefalinger til hvilke tiltag, der kan gøres for at få flere kunder fra ens website.

Dermed fjernes behovet for de kompetencer der kræves for at kunne forstå og udføre webanalyse.

Virksomheden er på markedet og har betalende kunder.


Kompetence

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Distributionskanaler

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Kommunikation

Konceptudvikling

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Idégrundlag

Ejere af mindre virksomheder har mange jern i ilden, og webanalyse er normalt ikke på toppen af deres to-do liste. Dette skyldes, at de ofte ikke har kompetencerne eller tiden til at forstå hvordan de bruger analyseværktøjerne. Derfor overdrager de ofte opgaven til et bureau.

Det nye produkt som virksomheden har udviklet, gør det muligt for virksomhedsejerne at få analysen med anbefalinger lavet automatisk uden de behøver betale et bureau dyre timer for en tilsvarende service. Produktet er patenteret og er baseret på AI (kunstig intelligens) og indeholder derfor også indsigter som bureauerne ikke selv ville kunne nå frem til.

Forretningsmodel

Produktet er en Software as a Service model, og vores primære konkurrenter er bureauer der tilbyder en konkurrerende løsning. Produktet sælges som en abonnementsløsning med månedlig afregning.

Vækstpotentiale/mål

De kunder virksomheden har lavet løsningen til, er mindre vækstvirksomheder som arbejder professionelt med at optimere deres arbejdsopgaver. Derfor outsourcer de alt hvad der ikke er deres kerneforretning, herunder webanalyse. De har mellem 2 til 50 ansatte og der findes 50 mio. af den type virksomheder globalt. Vi vil være på 250.000 sites inden år 2022. Det kan vi nå via vores Apps i e-Commerce løsningerne Shopify, Weebly & BigCommerce. De tre løsninger driver 50 mio. websites, og vores løsning ville kunne installeres på dem alle ved et enkelt klik fra deres respektive App stores.

Ledelse og team

Ledelsen består af to founders, der arbejder som CEO og CTO. Der ud over arbejder to Data Scientist og en tilknyttet CMO. De 2 founders har tidligere arbejdet sammen hos en finansiel virksomhed hvor de begge arbejdede med virksomhedens online univers. Det var frustrationerne over ikke at have analyseværktøjer som på forståeligvis kunne give indsigt i brugernes adfærd, som Virksomheden er skabt ud fra.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af en formand, der repræsentere en investor, et eksternt bestyrelsesmedlem og den ene founder. I forbindelse med kapitaludvidelsen ønsker virksomheden desuden at en repræsentant for de nye investorer indgår i bestyrelsen således at vi får et aktivt ejerskab i kredsen.

Økonomi/finansiering

Virksomheden arbejder mod to delmål; at blive selvfinansierende (1500 kunder i Q3 2019), og derefter at kunne skalere kundebasen til 10.000 kunder (Q1 2020). Det første mål kan nås uden ændringer i organisationen, hvor mål to sandsynligvis kræver nye ansættelser, og det vil vi gøre på en måde der ikke ændre på ønsket om at forblive selvfinansierende.

Status på udviklingsstadie

Vores produkt er færdigudviklet. Udviklingen foregik i tæt dialog med brugerrepræsentanter. Den nuværende rapport er således 3. generation af produktet. Den er tilgængeligt på markedet, og vi har i dag betalende kunder. Vi har et produkt roadmap for kommende udviklingsønsker, men holder tilbage på dem indtil vi når vores break-even punkt. På det tidspunkt vil vi genoverveje hvilke funktioner det giver mening at udvikler for at kunne holde på kunderne (Churn) og som ville kunne medvirke til at drive flere kunder ind, og eventuelt også øge prisen. Dog vi vil løbende gøre vores produkt tilgængeligt i flere e-commerce App stores end de tre vi pt. arbejder med.

Spørgsmål til panelet

Eksekvering af international go-to Market strategi:

- Virksomhedens marked er globalt. Den har adgang til 50 mio. potentielle kunder via e-commerce app stores.

- Hvordan skal fokus lægges så man effektivt bearbejder de potentielle kunder?

Digitalt drevet salg:

- Hvordan bygges en digital salgs- og onboarding flow op som på en skalerbar vis kan fange potentielle kunders interesse, overbevise dem om at prøve produktet og få dem til at betale for løsningen?

Fra udviklingsorganisation til markedsdreven organisation:

- Hvordan vender man fokus og kultur i en organisation så den ændre sig fra en udviklingsorganisation til en salgsorganisation?

Skalering af en digital salgsorganisation:

- Hvordan opbygges en organisation som kan understøtte digitalt salg og optimering af relevante KPIer (fx onboarding, serviceniveau, churn)?

Selvfinansiering som første milepæl:

- Vi ved, at vores produkt har stor interesse, og når folk hører om det så vil de gerne have produktet, men hvordan kommer vi effektivt ud til de kunder, der vil købe produktet således at vi kan blive selvfinansierende på den kort bane.

Finansieringsstrategi:

- Vi ønsker at følge en forretningsplan hvor første delmål er at blive selvfinansieret og derefter opbygge forretningen uden behov for tilførsel af ekstra kapital. Alternativet er en mere aggressiv strategi med mere fokus på opbyggelse af volumen i kundebasen først, for derefter etablere en rentable drift.

- Valget mellem de to afgøres af afvejelser om risikoprofil, markedsvurderinger, ejerskabsforhold og rentabilitetshensyn.

- Hvad tænker panelet bør være det rigtige fokus?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software