, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Klima, Miljø og bæredygtighed. #SMV #Verdensmål #SDG, KBH - PITCH-Springboard

  • 26 Jun 2019
  • 12:30 - 17:00
  • Deloitte, kl 12:30 til 17:00 pa Weidekampsgade 6, 2300 København S
  • 8

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 14. juni 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 14. juni 2019

Registration is closed


Klima, miljø, bæredygtighed fylder mere og mere i små og mellemstore virksomheders dagligdag, forretningsmodeller og vækstmuligheder.

Har du interesse i små og mellemstore virksomheders udvikling - skal du deltage i dette arrangement.

Har du ligeledes interesse i hvordan FN’s verdensmål kan bruges som katalysator til at drive denne udvikling, er det endnu mere relevant at du deltager.

Dette Pitch-SPRINGBOARD er specifikt målrettet SMV segmentet (10-100 medarbejdere) der har produkter, løsninger, services og teknologier der kan matche konkrete verdensmål, og har forretningsmæssige/markedsmæssige løsninger indenfor dette felt.

Virksomhederne vil være på markedet, eller meget tæt på, med deres produkter, og skal anses for relativt ’modne’ virksomheder.

Formålet med Pitch-SPRINGBOARD er at give sparring til virksomhedernes foreløbige planer, så de efterfølgende kan arbejde med deres strategi og forretningsmodel baseret på input fra panelet. Senere vil udvalgte virksomheder få mulighed for at deltage i dedikerede SPRINGBOARD® med fokus på netop deres forretning og blandt andet deres eksportmuligheder.

Pitch-SPRINGBOARD er en del af et program for deltagende SMV virksomheder:

Virksomhederne indgår i et nyt program hvor Pitch-SPRINGBOARD skal give sparring og input til virksomhedernes løsninger og nye forretningsmodeller. Læs mere om programmet her:

https://ehhs.dk/sdg-business-booster

Hvilken type virksomheder:

De deltagende virksomheder er under udvælgelse , og vi forventer en overvægt af ’grønne’ løsninger indenfor miljø, klima, teknologi og bæredygtighed, fordelt på an lang række forskellige brancher, og som adresserer en lang række kunder typer og segmenter (Både B2G, B2B og B2C).

Læs mere om FN´s 17 verdensmål her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Paneldeltagere:

Vi søger paneldeltagere der matcher SMV segmentet, men gerne som også har erfaringer indenfor bæredygtighed bredt forstået, i særdeleshed bæredygtig økonomisk udvikling og vækst.

Pitch-SPRINGBOARD er en serie af én times sparrings sessioner, hvor et panel vil møde 3 forskellige virksomheder. Materialet fra virksomhederne vil være af mindre omfang.

Dette arrangement gennemføres i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og SDG Business Booster.

______________________________________________


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software