, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Medicovirksomhed med ambition om at løse behandlingsrelaterede dermatologiske udfordringer for diabetikere globalt - etableret af pårørende med brancheerfaring. KBH – SPRINGBOARD®

  • 17 Jun 2019
  • 10:00 - 13:00
  • Zacco, kl 10:00 til 13:00 pa Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
  • 9

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 5. juni 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 5. juni 2019

Registration is closed


Bemærk: Dette SPRINGBOARD® er det første af to af hinanden uafhængige SPRINGBOARDs som afholdes hos Zacco samme dag. 
Der serveres frokost/sandwich efter dette SPRINGBOARD®.

Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring på følgende områder for at kunne realisere deres potentiale og gå fra idé til globalt marked.

- Er der tro på produktet, udviklingsplanen og virksomhedens forventninger til markedet og potentiale?

- Hvilken forretningsmodel er den mest optimale for virksomheden?

- Hvordan sikres kapital til udviklingen de næste 1½-2 år?

- Hvordan beskyttes produktet bedst muligt og anses det for realistisk at beskytte produktet som planlagt?

- Hvorledes løses udfordringerne i relation til produktion og logistik?

- Hvilket kompetencer skal der suppleres med nu og i fremtidige stadier?


Branche: Medtech

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har udviklet medicinsk udstyr, der nedsætter dermatologiske bivirkninger oplevet af insulinpumpebrugere. Produktet skal videreudvikles specifikt til målgruppen der hovedsageligt består af yngre diabetikere. Stifterne er pårørende og produktet er udviklet på baggrund af personlige oplevelser og erfaringer med behandling af type 1 diabetes.

Kliniske studier har påvist, at 90 % af insulinpumpebrugere plages af alt fra rødmen og kløe, til voldsomme allergiske reaktioner, infektioner og hudfortykkelse, der kan påvirke behandlingen.

Virksomheden forventer at gå direkte efter et globalt marked – et marked i stor vækst– hvor der i dag ingen løsninger er for patienterne. Virksomheden mener det er realistisk på sigt at nå omkring 25% af alle patienter, med en årlig betalingsvillighed omkring 2500kr/patient. Dette giver en potentiel omsætning på cirka 600 millioner kr.

Begge stiftere er farmaceuter med mere end 10 års erfaring inden for dermatologi, sårheling, samt udvikling og markedsføring af medicinsk udstyr. Derudover er der suppleret med et medicinsk advisory board bestående af ledende forskere i dermatologi og diabetes.

Virksomhedens mål er at have et færdigt produkt på markedet i 2020.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Investor Pitch

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Logistik

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Patenter/IPR

Prissætning

Produktion

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idégrundlag

Baggrunden og ideen til virksomhedens første produkt er baseret på erfaringer fra den ene stifters søn, der lider af type 1 diabetes. Han er velbehandlet og bruger insulinpumpe, men lider ofte af hudirritation ved indstikssted for insulinpumpen eller ved kontinuerlig glukosemåling (CGM) sensor. Det er han ikke alene om da kliniske studier har påvist at 90 % af insulinpumpebrugere plages af dette. Det er alt fra rødmen og kløe, til voldsomme allergiske reaktioner, infektioner og hudfortykkelse der kan påvirke behandlingen. Derudover giver irritation samt ardannelse, en negativ æstetisk fremtoning, der tydeliggør behandlingen og påvirker patienterne psykisk.

En fuldstændig mangel på behandlingsmuligheder eller fokus på sund hud fra insulinpumpefirmaerne, var medvirkende til stiftelsen af firmaet og starten på produktudviklingen af et stykke medicinsk udstyr til behandling og opretholdelse af sund hud hos insulinpumpebrugere.

Forretningsmodel

Forretningsmodellen er bygget på en velkendt konstruktion i medicoindustrien, hvor vi forventer at være legal manufacturer af produktet, men distribuere gennem partnerskaber med pumpeudviklere eller distributører. Der er også planer for andre modeller, hvis den primære plan viser sig umulig.

Firmaets kunder er som udgangspunkt patienter og behandlere, hvor der globalt er over 1 million insulinpumpebrugere, i et hastigt voksende marked. Der er som sådan ingen nuværende konkurrenter eller lignende produkter, men det forventes at der efter markedsføring kan komme konkurrence fra pumpeproducenter eller andre firmaer inden for området.

Vækstpotentiale og mål

Det er vores mål at have et produkt klar på markedet indenfor 2 år. Potentialet i markedet er meget stort, men afhænger af markedsandele og hvor mange patienter, der vil bruge produktet kontinuerligt samt om der kan opnås refusion (reimbursement) i det enkelte land. Virksomheden mener det er realistisk på sigt at nå omkring 25% af alle patienter, med en årlig betalingsvillighed omkring 2500kr/patient. Dette giver en potentiel omsætning på cirka 600 millioner kr.

Team

Begge stiftere er farmaceuter med mere end 10 års erfaring inden for dermatologi, sårheling, samt udvikling og markedsføring af medicinsk udstyr. Derudover er der suppleret med et medicinsk advisory board bestående af ledende forskere i dermatologi og diabetes, og derigennem aftaler med Herlev Hospital om udførelse af klinisk ”proof of concept” studie. Der er for nuværende ingen bestyrelse, men virksomheden søger aktivt oprettelse af dette.

Finansiering

Der er ikke modtaget ekstern finansiering, men dette er nødvendigt for at færdigudvikle produktet. Alle udgifter er for nuværende afholdt af stifterne af virksomheden.

Status

Der er foretaget indledende undersøgelser, samt undersøgt patenteringsmuligheder og ”freedom to operate”. Der har været forhandlinger med eksterne serviceydelser og der er lavet en fuldstændig plan for at tage produktet fra det nuværende idestadie til markedet.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring på følgende områder for at kunne realisere deres potentiale og gå fra idé til globalt marked.

- Er der tro på produktet, udviklingsplanen og virksomhedens forventninger til markedet og potentiale?

- Hvilken forretningsmodel er den mest optimale for virksomheden?

- Hvordan sikres kapital til udviklingen de næste 1½-2 år?

- Hvordan beskyttes produktet bedst muligt og anses det for realistisk at beskytte produktet som planlagt?

- Hvorledes løses udfordringerne i relation til produktion og logistik?

- Hvilket kompetencer skal der suppleres med nu og i fremtidige stadier?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software