, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Unikt stikkontakt koncept - intelligent wifi baseret styring af EL. Betjening via touch samt app på smartphone, KBH – SPRINGBOARD®

  • 18 Jun 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Waterland Private Equity ApS, kl 14:00 til 17:00 pa Neroport - Kay Fiskers Plads 9 West Tower - 7th floor, 2300 København S
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 7. juni 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 7. juni 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring deres til forretningsstrategi og hvordan de kommer til næste stadie - herunder:

- Salg & marketing

- Samarbejdspartnere/kompetencer

- Kapitalfremskaffelse

- Produktudvikling og produktion

- Ekspansion til andre EU-lande


Branche: Energi, Hardware, Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har udviklet et koncept af 5 hver især unikke intelligente wifi baserede stikkontakter til styring af EL, som er nemme at installere og med en brugervenlig app til smartphone/ tablet.

Virksomheden er stiftet i 2013 og stifter har over 30 års erfaring inden for elektronisk design og produktion og er uddannet indenfor hardware, software og mekanik.

Det unikke i MP-enhederne er, at de passer ind i Fuga rammen på eksisterende stikkontakter. Dertil kommer de mange funktioner som tilbydes i appen. Nogle modeller har integreret sensorer og virker samtidig som kontakt.

I februar 2019 indgik virksomheden aftale med stor dansk distributør om levering til to kæder af byggevarehuse. Herudover salg gennem EL-grossister. Der estimeres et salgspotentiale på 15 mio. kontakter som direkte kan udskiftes. Dertil kommer nybyg, hvor hele bygningen udstyres med MP kontakter. Der forventes en omsætning på mindst 20 mio. over en femårig periode.

MP indsættes direkte og erstatter den manuelle Fuga afbryder. Dette gør MP unik til det danske marked. Modulerne er nemme at tilslutte og kan lovligt installeres uden brug af autoriserede elektrikere. Ingen ekstra bokse, kabeltræk eller kompliceret konfiguration - blot WiFi forbindelse.

Der er seks hovedfunktioner i MP enhederne:

- Tænd/sluk via WiFi

- Tænd/sluk via touch

- Timere

- Autolys

- Nattelys

- Alarm


Kompetencer

B2B

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Markedskendskab Skandinavien

Partnerskaber

Produktion

Salg

______________________________________________

Gennem de seneste 3 år har firmaet arbejdet med udvikling af intelligente stikkontakter, som er nem at installere og en brugervenlig app til smartphone og tablet.

Konceptet består af 5 modeller, der hver især er unikke. Det unikke i MP-enhederne er, at de pas-ser ind i Fuga rammen på eksisterende stikkontakter. Dertil kommer de mange funktioner som til-bydes i appen. Nogle modeller har integreret sensorer og samtidig virke som kontakt.


MP benytter velkendt WiFi teknologi, som vi kender fra Smartphone når man søger efter et net-værk. Hver enhed har egen WiFi modul og skal blot kende til bygningens Router.

Installationen er gjort nem og må lovligt installeres af alle.

Med MP er det nemt over distance at tænde/slukke for varme og lys. MP virke, uden konfigurati-on, også fra udlandet og ikke kun indenfor bygningen.

Indenfor sommerhus udlejning, skal varmen tændes i huset før lejer ankommer. Ofte sørger udlej-ningsselskabet for dette, som tænder 1-2 døgn før lejer ankommer. Med MP monteret kan var-men tændes 2-3 timer før ankomst og sikre et varmt hus ved ankomst og slukkes umiddelbart ef-ter lejer forlader huset.

Et andet problem er, vi er glemsomme. Huskede vi at slukke for strygejernet eller krøllejernet. Vi sidder på arbejdspladsen og tænker. Måske køre man tilbage og tjekker. Med MP-appen kan man se status på kontakten og ændre denne fra distance.

Vi anskaffer flere elektroniske apparater der tilsluttes sættes på standby via fjernbetjeninger. Ap-paraterne forbruger standby strøm, som for en familie på fire, årligt forbruger standby, svarende til ca. kr. 1.000,-. Med MP kan dette undgås og give brugeren en besparelse.

Produktet henvender sig til ”hr. og fru Danmark”, idet enhver kan og må installere dem. Også det professionelle marked har interesse i dette. F.eks. kontormiljøer, hvor Pc’er og printere står tændt hele dagen også i weekenden.

Det forventes at MP-enhederne kan købes i byggevarehuse og gennem EL-grossister.

Markedet er modent til denne type stikkontakter, argumenterne er tilstede. For over 25 år siden blev Fuga stikkontakter fra LK introduceret. I 2019 er der kun en leverandør på banen som tilbyder elektroniske stikkontakter, det er LK (Schneider).

Schneiders IHC-system er kompliceret og dyrt. Brugeren må ikke selv installere og kræver autori-seret elektriker. Elektrikeren skal tilmed være IHC-certificeret. En standard installationspris, star-ter omkring kr. 10.000,-.

LK’s produkter, som alle er manuelt betjent, kan ses i nedenstående tabel. Prisniveauet for MP er sammenlignet med LK enheder. For få kr. mere, kan kunden få en intelligent stikkontakt/afbryder med eller uden sensor.

Tabel med priser for standard LK-produkter som kan købes fra webshops.


Siden 1993 hvor Fuga introduceres, estimeres det at være solgt mere end 25 mio. kontakter.

Der er ca. 1.2 mio. parcel- & rækkehuse i Danmark. En bygning på 100m2 har minimum 20 stk. 230V udtag og afbrydere. Der er bygningsregler for antal udtag/kontakter der minimum skal være pr. m2. Et udtag pr. fjerde m2 gulvareal, dog max. 8.

Der estimeres et salgs potentiale på 15 mio. kontakter som direkte kan udskiftes. Dertil kommer installation for nybyg, hvor hele bygningen er udstyret med MP kontakter. Gns. pris er salgspris til grossist.

Tabellen viser estimeret omsætning over en 5-årig periode.


Med 68.000 enheder betyder det, at der er ca. 17.000 kunder, som køber i snit 4 MP-enheder hver, over 5 år. Hvilket er ca. 5% af husejere i Danmark. Der forventes en omsætning på ca. 20 mio. over en femårig periode.

Virksomheden har p.t intet team, idet ejer og stifter selv har forestået al udvikling samt finansie-ring. Det er derfor ønskeligt at der etableres en professionel bestyrelse og eventuelt team, som kan bringe virksomheden frem til at være den førende indenfor intelligent styring af EL.

Det er på sigt muligt at benytte eksisterende teknologi i andre stikkontakter i Europa. Det er nær-liggende at Sverige kunne blive næste skridt i udviklingen. Sverige har som i Danmark ikke noget alternativ ud over Schneider enheder.

Status på MP-produkterne er som følgende

MP har være i test siden april 2018 hos udvalgte brugere.

Alle enheder er udviklet og ”golden” version af elektronik (print) er klar.

I februar 2019 indgår firmaet aftale med stor dansk distributør om levering til to kæder af bygge-varehuse. Distributør indvilliger i at betale kr. 100.000,- up-front for 25 MP enheder af hver mo-del.

MP har gennemløbet en SAFE-test (EN 60669-1, 2) med ændringer og punkt godkendelse.

Enhederne er sikre at installere.

Firmaet har afventet udfald af SAFE-testen, der ved positiv godkendelse, starter processen med plastfremstilling. 3D tegninger skal rentegnes og optimeres samt producerer støbeform.

Der søges samarbejdspartner samt invester hvor det ved dynamisk vækst, estimeres et kapitalbe-hov på minimum kr. 500.000,- . Firmaet er indstillet på at afgive anparter for kapitalindskud.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden ønsker sparring deres til forretningsstrategi og hvordan de kommer til næste stadie - herunder:

- Salg & marketing

- Samarbejdspartnere/kompetencer

- Kapitalfremskaffelse

- Produktudvikling og produktion

- Ekspansion til andre EU-lande


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software