, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Markedsledende fremstillingsvirksomhed ønsker sparring for at tage next step mod teknologisk opgradering for fastholdelse af produktion i Danmark. KBH – SPRINGBOARD®

  • 29 Aug 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Atradius Denmark, kl 14:00 til 17:00 pa Sluseholmen 8A, 2450 København SV
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 19. august 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 19. august 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring og input på, hvordan der bedst opnås en bæredygtig teknologisk opgradering, der er understøttet af økonomisk optimering. Herunder om maskinparken kan sammensættes mere arbejdseffektivt og mindre løntungt? Der skal tages stilling til kapital- og kompetencebehov.

Virksomheden har i dag en betalt maskinpark, der består af ældre maskiner fra 80’erne. Ca. 40% af maskinerne er semiautomatiseret. Maskiner opereres af ufaglærte medarbejdere.

1.Hvordan opnås en bæredygtig teknologisk opgradering, der er understøttet af økonomisk optimering?

2.Skal virksomheden indfører LEAN?

3.Organisationens tilpasning til nyt teknologisk niveau.

4.Afsætning af fri maskinkapacitet via innovation eller via salg til andre virksomheder?

Virksomheden har fokus på FNs verdensmål og ønsker en bæredygtig teknologisk udvikling.


Branche: Industri/produktion

Udviklingsstadie: Proof of Marketshare


Virksomheden er markedsledende (anslået 50 %) inden for fremstilling af automatiske vinduesåbnere til hobbydrivhuse.

Vinduesåbneren afsættes B2B og sælges i hele verden. 75 % af produktionen går til eksport. Produktet er baseret på en bæredygtig cylinder, der automatisk styrer åbneren uden el.

Virksomheden, der er grundlagt i 1981, har 25 ansatte, produktionen i Danmark og er en bevist aktør i det lokale erhvervsliv. Virksomheden har en god økonomi og kan planlægge udvikling for egne midler.

Der er udarbejdet en langsigtet strategi for, hvordan produktionen skal fastholdes i Danmark. Strategien er dog udfordret på det teknologiske niveau.

Virksomheden søger derfor sparring, der kan være med til at danne grundlag for stillingtagen til bæredygtige teknologiske løsninger, optimering af produktionen, inddragelse af FNs verdensmål hvor der samtidig er en højere økonomisk produktivitet for øje.


Kompetencer

Automatisering

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Organisationsudvikling

Produktion

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Virksomheden fremstiller automatiske vinduesåbner til hobbydrivhus. Den automatiske åbner er baseret på en bæredygtig cylinder, der styre åbneren uden el. Produktionen ligger i Danmark.

Virksomheden er markedsleder og vinduesåbneren sælges i hele verden. 75 % af produktionen går til eksport.

Vinduesåbner er et nicheprodukt og der findes omkring 5 konkurrenter på verdensplan, her af 3 i Kina, der fremstiller kopier af virksomhedens åbner. Produktet er derfor prisfølsomt.

Produktet afsættes B2B.

Verdensmarked for vinduesåbner afhænger af salget af drivhuse og virksomheden anslår at have ca. 50% af markedsandelene.

I 2016 har virksomheden fået nye ejer. Der er nu fokus på strategi og udvikling, men ledelsen mangler teknisk kompetence. Denne kompetence findes heller ikke hos medarbejderne, hvor flertallet er ufaglærte.

Virksomheden arbejder med bæredygtighed og verdensmål.

Virksomheden har en god økonomi og kan planlægge udvikling for egen midler.

Spørgsmål til panelet

1.Virksomheden har i dag en betalt maskinpark. Den består af ældre maskiner fra 80’erne. Ca. 40% af maskinerne er semiautomatiseret. Maskiner opereres af ufaglærte medarbejder.

Udfordring, Hvornår skal virksomheden tage det næste teknologiskskridt, kan maskinparken sammensættes mere arbejdseffektivt og mindre løntungt? Der skal tages stilling til kapital- og kompetencebehov.

2.Hvilke andre grundlæggende processer skal være på plads inden dette teknologiskeskridt, skal virksomheden f.eks. indfører LEAN?

3.Ved indføring af nye teknologier vil der højst sandsynligt bliver frigivet kapacitet til produktion af andre produkter. Hvilken afsætningsstrategi skal virksomheden bruge for denne ekstra kapacitet, skal der udviklings nye produkter i forhold til teknologien eller skal vi sælge kapacitet til andre virksomheder og skabe synergi med andre virksomheder?

4.Hvordan sammensættes organisationen til teknologiskudvikling af maskinparken og hvordan sammensættes kompetencerne økonomisk optimalt?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software