, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Insekter som bæredygtig værktøj til upcycling af dårligt udnyttede resurser – Fremtidens proteinkilde, Randers – SPRINGBOARD®

  • 02 Jul 2019
  • 13:00 - 16:00
  • Vækstfonden, kl 13:00 til 16:00 pa Tronholmen 3, 8960 Randers
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 23. juni 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 23. juni 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Hvordan sikrer vi vores produkt

- Salgsstrategier

- Fundraising / Investor til første fase af virksomhedens vækst

- Vækst plan efter første fase

- Hjælp til at finde manglende kompetencer samt at samle et advisory board. 


Branche: Miljø, Klima, Fødevarer, Industri/produktion, Agro, Agroindustri, Biotech, Forskning

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden har fokus på at være med til at skabe en bæredygtig fremtid. Med en videnskabelig baggrund som fundament, arbejder virksomheden med at få insekter ind i en foder/fødevare produktionscyklus, da der her er kæmpe spild af resurser. Insekterne skal benyttes som proteinkilde i dyrefoder, hvor stigende priser på fiskemel og manglende alternativer til høj kvalitets protein er mangelfuld.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Ledelse

Logistik

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Patenter/IPR

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Ofte ryger restprodukter, så som mask fra bryggerier, rester fra bagerier, affald osv. Direkte til forbrænding. Dette er en dårlig udnyttelse af ellers værdifulde resurser. Virksomheden benytter disse kilder som foder til insekter af typen Sort Soldaterflue, som effektivt omsætter restprodukterne til en værdifuld animask proteinkilde, som der er stigende mangel på i landbruget.

Virksomhedens mål er at nå 10.000-20.000 kg produceret insekt om måneden inden udgangen af 2019, som vil blive solgt til kæledyrfoder producenter. Dette er et godt go-to marked, da det ikke sætter store krav til processering af insekterne. Den største producent af ingredienser til dyrefoder i Danmark, leverer årligt 900.000 tons ingrediens, hvor insekter potentielt kan udgøre ¼ af dette. Yderligt er der fiske/kyllinge/svine industrier der kan aftage endnu større mængder. På sigt er målet at en lokation skal producere 10.000 ton årligt.

Virksomheden er startet af to nyuddannede ingeniører inden for bioteknologi fra Aalborg. Yderligt er der en ansat i produktionen og en til at hjælpe med fundraising. Perisfært er der tilknyttet væksthuse, universiteter, teknologisk institut, og erfarne producenter af dyr og insekter.

Hidtil finansiering har dels været privat, men den største del er kommet igennem projekter fundet af innovationsstyrrelsen. Denne finansering har givet os muligheden for at opnå de fornødne kompentencer inden for insekt industrialisering der skal til for at tage skridtet videre og starte en stor produktion

Spørgsmål til panelet

- Hvordan sikre vi vores produkt

Virksomheden har før modtaget kritik ifht hvordan den vil sikre sit produkt og gøre sig unikt. Dette kan være svært ved produktion af dyr, og derfor vil dette være interessant for virksomheden at blive klogere på.

- Salgsstrategier

Skal virksomheden prøve at holde sig til en stor aftager, hvor der muligvis kan blive et stærkt sammenarbejde, eller er det bedre at lede bredt efter flere mindre aftagere. Hvor er det bedst at satse og lægge sin energi.

- Fundraising / Investor til første fase af virksomheden

Virksomheden er lige nu i sidste fase af en dialog med en aftager. Vi har lokalitet på plads og er i god dialog med både banker og vækstfonde, men vi mangler en investor der vil være med. Problemet er at få det hele til at gå op på samme tid, da hvis den første ordre lander, skal det gå meget stærkt, og så er der ikke tid til at bruge ½-1 år på at finde og forhandle med en investor. Derfor ønskes gode råd og forslag på løsninger til sådan en situation.

- Vækst plan efter første fase

Første fase er lagt i støbeskeen, men med et potentiale for hurtig vækst, vil det være interessant at vende hvordan fase 2 kunne være mest effektiv. Dette kan inkludere tidsrammer, lokaliteter ind- og udlands, og generelle vækst strategier.

- Hjælp til at finde manglende kompetencer samt at samle et advisory board.

De to stifteres videnskabelige baggrund har været meget nyttig ifht selve produktionen af insekterne, og selv de perifert har mange tilknyttet med kompetencer inden for næsten alt, ville det være meget nyttigt med en på selve holdet der kunne bidrage med nogle af de manglende kompetencer. Derfor er stifterne interesserede i en ”analyse” af hvad der ville give mest at få tilknytte holdet. Dette kunne være ifht en investor, eller i opbyggelsen af et advisory board.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software