, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

En ny og markedsparat løsning til digital og automatiseret udveksling af produktdata på BtB markedet. World wide potentiale. KBH – SPRINGBOARD®

  • 03 Sep 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Holst Advokater, kl 14:00 til 17:00 pa Indiavej 1 - 2. sal, 2100 København Ø
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 23. august 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 23. august 2019

Registration is closed


Fokus: kapitalfremskaffelse, springboard

Punkter til sparring

1)Go to market strategi – Skal vi gå alene eller lave samarbejdsaftaler?

2)Hvordan får vi flere testkunder på?

3)Hvorledes griber vi bedst salgsprocessen an?

4)Fundingstrategi og hvem skal vi gå med? Forventeligt kapital tilførelse i efteråret 2019.

5)Organisation - hvordan opbygger vi bedst organisationen?


Brancher: Digitalisering (af eksisterende virksomheder)

Udviklingsstadier: Proof of Concept


Afgørende for virksomheders fremtidig vækst bliver digitalisering og effektivisering af deres samhandel i alle led.

Et område af stor betydning, som endnu ikke er blevet digitaliseret, er udveksling af billioner af produktdata imellem producenter, grossister, forhandlere og detail/webshops. Det findes der ikke en enkel og optimeret løsning på i dag. Hver gang virksomhederne indgår aftale om at forhandle en anden virksomheds produkter, skal der udveksles produktinformationer imellem disse to virksomheder.

Det er produktinformationer, som typisk rummer tekstbeskrivelser, tekniske specifikationer, associerede produkter, lagerstatus, forsendelse, indpakning, størrelser, priser, billeder, tegninger, film men også alle andre typer af informationer. Udvekslingen af produktinformationer sker i alle led på BtB markedet. Alle har deres egne lukkede systemer. Det gør udvekslingen ineffektiv, omkostningstung og fejlbehæftet.

Virksomheden har udviklet en digital og automatiseret cloud baseret platform, der præcist løser dette kæmpe problem.

Virksomhedens målsætning er at blive den førende portal på verdensplan, til at forestå udveksling af produktdata.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Investor Pitch

Ledelse

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

Idégrundlag/produkt/ydelse

Hver gang virksomheder indgår aftale om at forhandle en anden virksomheds produkter, skal der udveksles produktinformationer imellem disse to virksomheder. Det er produktinformationer, som typisk rummer tekstbeskrivelser, tekniske specifikationer, associerede produkter, lagerstatus, forsendelse, indpakning, størrelser, priser, billeder, tegninger, film men også alle andre typer af informationer, der knytter sig til hvert enkelt produkt. Udvekslingen af produktinformationer sker i alle led på BtB markedet:

Producent > Grossist > Forhandler > Detail/Webshop

Hvert led investerer i dyre IT-systemer, der kan holde styr på ens egne produktinformationer, men man kan stadig ikke uhindret og automatisk udveksle informationer med andre samhandelspartnernes IT-systemer. Så selve udvekslingen af produktinformationer sker typisk ved at man sender filer til hinan-den, konvertere data eller up- og downloader fra hinandens portaler. Hver gang skal mennesker invol-veres med at håndtere disse processer, hvilket er dyrt og besværligt og med stor risiko for fejl.

Eksempel: En producent har 500 forhandlere. Han har nye informationer til et af sine 1000 produkter. Enten skal han udsende informationen til alle sine 500 forhandlere, som så hver især skal lægge dem ind i deres system, eller også har producenten måske en leverandørportal, som han up-loader data til. Her kan alle 500 forhandlere så skal logge sig på og downloade data. Og hvis hver enkelt forhandler har 1000 leverandører med hver 1000 produkter med ugentlige opdateringer, så kan man regne ud hvor mange ressourcer der går tabt i alle led ved at disse processer ikke er ordentligt digitaliseret.

Fremtidens løsning er en horisontal platform

I en verden hvor mere og mere handel sker on-line og hvor fyldestgørende og korrekte produktdata er afgørende for et salg i hvert led fra producent til forbruger, bliver horisontale cloud baserede platfor-me afgørende for hurtig og effektiv samhandel. Tradeshift har vist vejen indenfor for ordreafgivelse og betaling. Virksomheden her vil vise vejen indenfor udveksling af produktdata ved at digitalisere, effekti-visere og automatisere udvekslingen af produktdata imellem handelspartnere uanset deres egne IT-systemer.

Value propositions

Omkostningsbesparelse

- En reduktion af mandetimer til manuel håndtering af produktdata. Vi estimerer 30-50%.

- En del mindre og mellemstore virksomheder vil kunne spare store summer på at udlade at investerer i egne PIM systemer, men vil kunne ”nøjes” med at bruge PDL som deres eget cloud baserede PIM system.

- Færre fejl i data og bedre data vil medføre færre fejlbestillinger og færre omkostninger der følger deraf (ordrebehandling, forsendelse, returnering)

Øget omsætning:

Når produktdata altid er opdaterede og fyldestgørende vil det alt andet lige medføre flere køb. 81% af potentielle on-line køb misses i dag pga. ufyldestgørende produktinformation.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Forretningsmodellen er et abonnement, som hver enkelt virksomheder betaler for at bruge. Prisen afhænger af mængden af data der overføres, antal samhandelspartnere og antal brugere.

Kunderne er alle virksomheder i alle brancher der køber eller sælger produkter til andre virksomheder, og hvor der skal følge produktinformationer med.

Markedet defineres som et delmarked af systemer og løsninger der kan håndtere ”master data management” (MDM). Dette marked anslås af det engelske analysehus ”Information Difference Ltd” til kr. 10,7 mia. i 2018 ekskl. konsulenttimer. Heraf udgør produktdata ca. 1/3 svarende til 3,6 mia. kr, og det vokser ca. 9% om året.

Af konkurrenter findes der "stand alone" løsninger, der kan håndtere produktdata internt i virksomheder (PIM), og som kan udveksle data med andre virksomheder, der bruger samme system. Men ingen fokuserer så specifikt på problemfri udveksling af produktdata uanset IT-system. Der findes branche specifikke løsninger som f.eks. VVS kataloget og Byggebasen i DK. Men de er afgrænsede nationalt og branchespecifikt og kan ikke håndtere udveksling af data så omfangsrigt og enkelt.

Der findes andre systemer der har opdaget behovet i markedet, og som kommer tæt på vores løsning. "Shotfarm" i USA og "Actualog" i Rusland nærmer sig men de har primært fokus på deres hjemmemarkeder. Det giver rigelig plads til os samtidig med, at vi alle kan bidrage til at synliggøre nødvendigheden og værdien af vores services.

Vækstpotentiale/mål

Det er vores målsætning af blive den førende portal på verdensplan, til at forestå udveksling af produktdata.

Ledelse og team

Vi er 2 erfarende founders som komplementerer hinanden godt. Én har i igennem mange arbejdet som IT udvikler og IT ansvarlig i nogle af de største virksomheder. Det var igennem det arbejde, at han så behovet for at udvikle fælles løsning som alle samhandlende nemt kan koble sig på. Og den anden har sin ekspertise på den forretningsmæssige del dækkende administration, salg, marketing og økonomi. Begge har tidligere været med i ”start up´s”, og været ansat som direktører og mellemledere i mindre og mellemstore virksomheder.

Bestyrelse

Vi får behov for at sammensætte en professionel bestyrelse og evt. advisoryboard, som kan bistå med at skalere virksomheden optimalt.

Økonomi/finansiering

Vi har indtil dato selv finansieret udviklingen af vores løsning samt de første spæde ”go to market” tiltag. Der er investeret ca 2 mio. kr til dato. Selskabet ejes pt. ligeligt af de to founders. Selskabet har en mindre positiv likviditet.

Status på udviklingsstadie

Løsningen er færdig og klar til at blive taget i brug. Der vil dog løbende skulle udvikles og laves tilpasninger i takt med at kunderne kommer på. Vi har indgået aftale med den første rigtige testkunde (En mellemstor byggemarkedskæde) samt 2 af deres leverandører.

Vi forventer, at lave flere test hen over sommeren og at påbegynde den egentlige markedsføring og indsalg i efteråret 2019.

Spørgsmål til panelet

1)Go to market strategi – Skal vi gå alene eller lave samarbejdsaftaler?

Vi vil gerne høre andres synspunkter på om de synes vi skal forsøge at gå alene på markedet eller forsøge at gå i samarbejde med andre. Større producenter af ERP, PIM løsninger vil kunne se en strategisk fordel at knytte vores service til deres, og vi kunne måske hurtigere komme ud i verden i samarbejde med nogle store spillere. Portaler som Tradeshift, der også tænker den horisontale platform som afgørende for den fremtidige verdenshandel, kunne også være en samarbejdsmulighed.

2)Hvordan får vi flere testkunder på?

Vi har lidt svært ved at få flere testkunder på. Vi mangler netværk, hvor personlige kontakter kan være en nøgle for at få testet noget mere. Hvordan får vi hurtigere udbygget vores netværk?

3)Hvorledes griber vi bedst salgsprocessen an?

I forlængelse af pkt 1. Går vi alene i gang med salgsarbejdet via egne salgsfolk, vores ambassadører og uvildige IT-rådgivere eller skal vi hurtigt indgå et strategisk samarbejde med en eller flere store spillere? Ambassadører er tænkt som IT rådgivere, der kan anbefale og vejlede virksomheder til at bruge vores service mod en provisionsbetaling.

4)Fundingstrategi og hvem skal vi gå med? Vi forventer at skulle have fremmed kapital i efteråret 2019.

Hvordan kan vi bedst sikre at kapitalgrundlaget er til stede og at vi vi får de rette investorer med og i hvilket tempo? Skal vi vækste langsomt eller hurtigt?

5)Organisation - hvordan opbygger vi bedst organisationen

I forlængelse af den vækststrategi vi lægger op til, skal organisationen udvides. Der skal knyttes arbejdskraft der kan sikre den teknologiske fortsatte udvikling og arbejdskraft der kan sikre vækst i salget. Hvilke anbefalinger kan vi få?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software