, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Sortering og genindvinding af materialer fra affald, Syddanmark - Bestyrelsessøgning/Bestyrelsesformand

  • 05 Jul 2019
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 i Syddanmark
  • 24

Bestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen

______________________________________________

Bestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen

Resume

Virksomheden har med sine ca. 30 medarbejdere succes - og ønsker at bibeholde den solide vækst i årene fremover. Med udgangspunkt i en spændende branche indenfor sortering og genindvinding af materialer fra affald, har virksomheden en række produkter, som hver især har vækstpotentiale. Samlet set giver det et utal af muligheder, som skal udnyttes samtidig med at virksomheden forbliver sund. Derfor ønsker ejeren at indsætte en bestyrelsesformand, som kan sikre retning og struktur for ejerkredsen.

Virksomheden er et ApS og har hjemsted i Sydjylland.


Bestyrelsen

Ejeren ønsker at indsætte en bestyrelsesformand, som kan sikre retning og struktur for ejerkredsen og direktionen. Der er ønske om at bestyrelsesformanden fastlægger strategien i samarbejde med ledelsen og direktionen. Endvidere at bestyrelsesformanden strukturerer bestyrelsesarbejdet og sikrer en fortsat udvikling af dette. Bestyrelsesformanden skal lede bestyrelsen og virksomheden med behørig hensyntagen til ejerens og direktionens ideer, ønsker og behov.


Bestyrelsesformandens kvalifikationer

Vi forestiller os, at bestyrelsesformanden kan nikke genkendende til de flest af følgende punkter:

- Har erfaring fra en teknisk produktionsvirksomhed, og gerne fra en projektorienteret virksomhed

- Har forståelse for at balancer i en mindre koncern med flere selskaber og ejerstrukturer – både i ind- og udland

- Har erfaring med at udvikle en virksomhed fra et niveau til det næste

- Har teknisk indsigt og forståelse

Vi forestiller os en person som:

- Har fødderne solidt placeret i den jyske muld

- Bevarer overblikket og kan udstikke retning uden selv at involvere sig i detaljen

- Udviser en fasthed som skaber respekt og samarbejde

- Har empati og forstår hvordan mennesker motiveres


Arbejdets omfang.

Vi forventer, at bestyrelsesformanden deltager i 4-6 årlige bestyrelsesmøder

og herudover har en løbende dialog og sparring med den administrerende direktør.

Honorar - aftales individuelt.


Ansøgningsfrist - 5. juli 2019

Ansøgning

Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.

Ved ansøgning om bestyrelsesposten skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til online profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til Kim Winther/CONNECT Denmark

mail: kim@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software