, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Eget udviklet legetøj med produktion i Danmark og stort globalt salgspotentiale. Klar til en international skalering, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 03 Sep 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Beierholm , kl 14:00 til 17:00 pa Tangen 9, 8200 Aarhus N
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 20. august 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 20. august 2019

Registration is closed


Punkter til sparring

1.Skalering og internationalisering af salg via. opbygning af distributørnetværk og onlinesalg.

2.Styrkelse og opbygning af brand / kendskabsgrad, med hovedfokus på digital tilstedeværelse og digitalmarkedsføring.


Branche: Andet (legetøj)

Udviklingsstadie: Proof of Business


Innovativt dansk udviklet og produceret legetøj, med et meget stort globalt salgspotentiale.

Vores produkter skaber rammerne for leg og kreativitet via et gennemarbejdet og skarpt koncept. Et koncept med et stærkt fundament og uanet muligheder.

Proof of business, klar til skalering af forretningen og brandet.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Marketing & Branding

Salg


______________________________________________

Sammenfatning

På baggrund af vores erfaring fra legetøjsbranchen med generel ledelse, produktudvikling, produktion samt salg og marketing mener vi, at der er basis for at udvikle kvalitetslegetøj, der kan afsættes på markedet, hvor de øvrige aktører ikke laver tilsvarende produkter. Målet er at skabe en global legetøjsvirksomhed, som dels udvikler og markedsfører egne produkter og dels leverer services f.eks. design-manufacturing til promotion markedet.

Forretningssystemet er yderst fleksibelt og er designet således, at der er særligt fokus på strategi og konceptudvikling, integreret design til produktion og egentlig produktion. Salg og marketing foregår i eget regi eller i tæt samarbejde med større aftagere. Strukturen i vores forretningssystem er opbygget således, at vi har hastighed og agilitet og er ultra-skalerbare på alle parametre.

Produktudvikling (Research & Development) foregår in-house, og arbejdet spænder fra idé til færdige produkter. Produktudviklingen er en af virksomhedens spidskompetencer. Selve produktionen er outsourcet. Produkterne er konceptmæssigt et konstruktionslegetøj, hvilket medfører nærmest uendelige muligheder udviklings- og produktionsmæssigt.

Legetøjsmarkedet udgør globalt ca. 100 mia. USD i forbrugerpriser, og på de markeder som virksomheden vil fokusere på indledningsvis (Europa), udgør markedet ca. 30 mia. USD. Dette betyder, at markedet er af en sådan størrelse, at der er plads til en nicheomsætning for en virksomhed som denne.

Vores fokus er specialhandel, dvs. kæder og butikker, som kun handler med legetøj, eller hvor størstedelen af sortimentet er legetøj. Med tiden vil vores fokus selvfølgelig også inkludere hypermarkeder.

Målsætningen er at nå en omsætning på 2 mio. kr. indenfor et år og en omsætning på 20 mio. kr. indenfor 3 år. Lykkes det at få bred distribution, kan omsætningen øges betydeligt udover de 20 mio. kr.

Virksomheden er stiftet i 2014 som et aktieselskab. Efter at hovedinvestoren trak sin støtte i foråret 2016, er alle aktiver mv. handlet over i et nyt anpartsselskab 2016. Herefter har stifteren finansieret driften.

Stifteren været ansat sammenlagt seks år på LEGO indenfor produktudvikling og projektledelse.

Endvidere har han en baggrund som direktør en virksomhed der beskæftiger sig med underleverandørarbejde indenfor sprøjtestøbning og vakuumformning. Herudover er han iværksætter med opstart af flere virksomheder. Samlet har han kompetencer og erfaringer inden for virksomhedsopstart, drift, produktion, virksomhedsledelse samt produktudvikling.

Produkterne er af høj kvalitet, der er af samme kvalitet som LEGO og Playmobil.

Produktudvikling er en af virksomhedens spidskompetencer, og der foretages løbende produktudvikling. Produktudviklingen foretages af stifteren og eksterne efter behov.

Ansatte og distributører:

Egen sælger i Norden. Er ansvarlig for salget i Norden. Sælgeren over 15 års salgserfaring indenfor legetøj på det nordiske marked.

Distributører – vi har indgået aftaler på følgende markeder: Tyskland & Schweiz.

Vores mål for 2019 og 2020 er at finde distributører i 2-3 nye lande.

Strategi

Salg og marketing foregår i eget regi eller i tæt samarbejde med større aftagere på de markeder, hvor vi er aktive.

Produktudvikling (research and development) foregår in-house, hvor arbejdet spænder fra idé til færdige produkter. For at sikre at produkterne, temaerne og emballagedesignet mv. rammer plet hos børnene, benytter vi os af fokusgrupper. ”Design for manufacturing” er en integreret del af vores produktudvikling, som sikrer os en optimal og effektiv proces.

Markedsføringsplan og –strategi

1) Business to consumer (B2C)

Produkterne er primært rettet mod drenge i aldersgruppen 5-12 år. I opstartsfasen vil markedsføringen primært henvende sig til forældre og bedsteforældre, som er dem, der køber legetøj til deres børn og børnebørn. I takt med at kendskabsgraden til virksomheden øges, vil markedsføringen/kommunikationen også henvende sig direkte til vores målgruppe.

2) Digitale platforme

På vores hjemmeside tilbyder vi salg af vores komplette sortiment til slutbrugeren (B2C). Hjemmesiden bruges ligeledes til markedsføring af vores produkter og af virksomheden.

Facebook og Youtube bliver brugt til markedsføring / kommunikation med målgruppens forældre / bedsteforældre. Målet er at udvide platformene med Instagram. I skrivende stund har vi ca. 2000 følgere på Facebook.

3) Business to businesss (B2B)

Legetøjskæder og butikker:

Vores fokus er specialhandel, dvs. kæder og butikker som kun handler med legetøj, eller hvor størstedelen af deres sortiment er legetøj. Med tiden vil fokus selvfølgelig også inkludere hypermarkeder.

Institutioner:

Institutionsmarkedet er yderst interessant. På salgssiden har vi et produktsortiment, som passer godt til institutioner, både hvad angår beskaffenheden af vores store emner, og de kreative muligheder man har med vores byggesystem og elementer.

Taylor Made produkter (Private Label):

I takt med at de største legetøjsproducenter bliver større, og den traditionelle legetøjshandel er presset fra den voksende internethandel og et stagnerende legetøjsmarked, søger legetøjskæderne efter måder, som de kan differentiere sig på. Her kan vi tilbyde dem at udvikle private label produkter i en kvalitet, som de ikke kan få andre steder. Produkterne vil tage udgangspunkt i vores eksisterende elementer.

Co-promotion:

Co-promotion er et vigtigt forretningsområde for os. Ved at indgå i co-promotion samarbejde får vi adgang til kundens distribution, og vi får markedsført og solgt vores produkter ofte i større mængder. Eksempler på sådanne aftaler kunne være inden for sportsverdenen, tankstationer, restauranter, forlystelsesparker, turisme etc.

Licens produkter (IP):

Udvikling af produkter på licens (f.eks. film) har gennem de sidste mange år taget en større del af markedet. Vores konstruktionssystem giver mange muligheder i denne retning, og i takt med en øget kendskabsgrad til virksomheden kan vi få mulighed for at indgå aftaler med nationale og internationale samarbejdspartnere. I lighed med co-promotion vil dette give mulighed for nye og bredere distributionskanaler.

Spørgsmål til panelet

Hvordan får vi skaleret virksomheden rigtigt?

Hvordan får vi styrket vores brand og øget vores kendskabsgrad kosteffektivt og hurtigt?

Hvordan får i positioneret os rigtigt, så vi får indgået aftaler med Key Accounts?

Hvordan får vi styrket vore onlinesalg?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software