, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Banebrydende medicinsk udstyr der forhindrer hovedparten af urinvejsinfektioner, som er den største kilde til infektioner på hospitaler. KBH – SPRINGBOARD®

  • 05 Sep 2019
  • 14:00 - 17:00
  • EY, kl 14:00 til 17:00 pa Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg
  • 12

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring på følgende områder for at kunne realisere deres unikke produktpotentiale og gå fra idé til globalt marked.

Hvilken forretningsmodel er den mest optimale for produktet?
- Skal en udlicenserings strategi fastholdes?
- Skal virksomheden overveje at skaffe finansiering til selv at gå på markedet?

Hvilken finansieringsform er bedst?
- Hvordan sikres kapital til udviklingen de næste 2-3 år?

Virksomheden mangler kapacitet til forretningsudvikling og produktudvikling. Hvordan skaffes kapaciteten bedst?

Kommercialisering samarbejde med store spillere fylder stadig mere. Hvordan optimeres processen bedst?

Hvilke kompetencer skal der suppleres med nu og i fremtidige stadier – herunder eventuelt bestyrelse?


Branche: Medtech

Udvikliingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden, som er veletableret inden for teknologiudvikling af avancerede materialer til medico-markedet via internationale samarbejder, har udviklet et banebrydende medicinsk udstyr, der kan forhindre hovedparten af urinvejsinfektioner, som er langt den største kilde til infektioner på hospitaler.

Kliniske studier har vist, at der i dag ikke findes løsninger til at forhindre urinvejsinfektioner, som udgør 40% af alle hospitalsinfektioner. Virksomheden anslår konservativt at kunne forhindre mindst halvdelen af urinvejsinfektionerne.

Produktet skal videreudvikles specifikt til målgruppen der hovedsageligt består af patienter på intensive care units.

Virksomheden forventer at gå direkte efter et globalt marked – et marked i stor vækst– hvor der i dag ingen løsninger er for patienterne. Virksomheden mener det er realistisk på sigt at nå omkring 25% af alle patienter, med en årlig betalingsvillighed omkring 14.000 $/afdeling. Dette giver en potentiel fortjeneste på over en milliard kr.

Begge stiftere har en forskningsbaggrund med 25 års erfaring inden for materialevidenskab samt udvikling af medicinsk udstyr. Derudover er der suppleret med et advisory board bestående af ledende forskere i infektioner.

Virksomhedens mål er at have et færdigt produkt på markedet i 2021.


Kompetencer

B2B

Bestyrelsesarbejde

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Organisationsudvikling

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idégrundlag/produkt

De nuværende coatninger til at forhindre infektioner på kateterne/medicinske devices udgør et stort problem, dels fordi de ikke virker og dels fordi myndighederne varsler et forbud mod dem.

Kliniske studier har vist at der i dag ikke findes løsninger til at forhindre urinvejsinfektioner, som udgør 40% af hospitalsinfektionerne.

Virksomheden har løst problemet ved at indbygge et antimikrobielt depot i medicinske devices. Derfor kan man i fremtiden adressere i første omgang 40% af alle hospitalsinfektioner, som i dag koster mel-lem US$28 milliarder og 45 milliarder alene i USA. To millioner patienter er påvirket.

Produktet skal videreudvikles specifikt til målgruppen der hovedsageligt består af patienter på intensive care units.

Forretningsmodel

Planen er at udlicensere produktet så markedsadgangen sker hurtigst muligt. Indledende vil fokus være på patienter på intensiv-afdelinger.

Vækstpotentiale/mål

Det er planen at sælge 2,2 millioner enheder i 2026

Ledelse og team

Teamet er internationalt sammensat, men mangler kompetencer inden for salg. De kan være relevante inden for special-segmenter. Desuden er de relevante for opbygning af samarbejder med pharma-industrien, som lever de aktive komponenter (drugs).

Bestyrelse

Virksomheden har ikke en bestyrelse. Timing og sammensætning er et vigtigt diskussionsemne.

Økonomi/finansiering

Driften er sikret de næste to år. Det er væsentligt at tage stilling til opskalering og forberede finansie-ring af de næste faser i virksomhedens udvikling.

Status på udviklingsstadie

Prototype er udviklet og testet præklinisk. Klinisk testning er planlagt ved årsskiftet. Dialog med store spillere er indledt. Finansiering og strategi er et diskussionsemne.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring på følgende områder for at kunne realisere deres unikke produktpotentiale og gå fra idé til globalt marked.

Hvilken forretningsmodel er den mest optimale for produktet?
- Skal en udlicenserings strategi fastholdes?
- Skal virksomheden overveje at skaffe finansiering til selv at gå på markedet?

Hvilken finansieringsform er bedst?
- Hvordan sikres kapital til udviklingen de næste 2-3 år?

Virksomheden mangler kapacitet til forretningsudvikling og produktudvikling. Hvordan skaffes kapaciteten bedst?

Kommercialisering samarbejde med store spillere fylder stadig mere. Hvordan optimeres processen bedst?

Hvilke kompetencer skal der suppleres med nu og i fremtidige stadier – herunder eventuelt bestyrelse?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software