, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

DEN NYE BØLGE: Nyt Havenergikoncept kan konkurrere med offshore vind og levere rent drikkevand. KBH – SPRINGBOARD®

  • 09 Sep 2019
  • 14:00 - 17:00
  • CONNECT Denmark, kl 14:00 til 17:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 1. september 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 1. september 2019

Registration is closed


Fokus: bæredygtighed, forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Kapitaladgang: Hvordan overbevises investorer om finansiering til de kommende 3-5 års færdigudvikling?

- Go-to-market: Hvem er kunderne, og vil de overhovedet købe noget, som de aldrig har købt før? Og er der overhovedet first-mover fordele?


Brance: Energi, Miljø, Klima

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Vi har innoveret bølgeenergisektoren før den rigtigt er kommet i gang ,og fjerner alle de sædvanlige risici med store anlæg liggende på overfladen.

Simpel bølgeenergi der producerer rent drikkevand og strøm placeret på bunden af havet!

Det er enkelt og sikkert, og kan skaleres. Samtidigt er det ideelt til at koble sammen med vindmølleparker eller som enkeltstående drikkevands- og energiløsning i områder langt væk fra infrastruktur.

Løsningen kan:

- Tilfredsstille stor del af verdens stigende behov for vedvarende elektrisk energi og ferskvand. Imødekommer behov for mere energi samtidig med nye ambitiøse CO2 reduktionsmål

- Anvendes i kystnære havområder i det meste af verden.

- Skalerbar og simpel serieproduktion og effektiv kostøkonomi

- Sikker; kan besejles henover, usynlig over vand, positive miljøeffekter

- Kan sælges som: Turnkey, OEM eller Licens

- Beskyttet af patent i verdens mest potentielle lande.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomhedens koncept kan tilfredsstille en stor del af verdens behov for elektricitet og ferskvand. Anvendes i kystnære havområder i det meste af verden. Løsningen er skalérbar og kan leveres som enkelceller eller cluster (7kW til 2MW). Produktet er simpelt at producere og kan produceres decentralt og i alle lande. Cellerne er placeret beskyttet på havbunden så fartøjer kan passere henover og cellerne er usynlige over havoverfladen.

Go-to-market ferskvand er opdelt i tre mulige modeller: turnkey, OEM eller licens. Kunderne kan fx være forsyningsvirksomheder. Markedet er fx ferskvand til husholdning, industri eller landbrug. Der er ikke noget klart billede af konkurrencesituationen.

Go-to-market elektricitet er tilsvarende opdelt i tre mulige modeller: turnkey, OEM eller licens. Kunder er fx energiselskaber, virksomheder eller private. Markedet kan være eksisterende elnet eller off-grid forsyning. Konkurrencen er i høj grad fastsat af prisen på offshore vind, ved off-grid vil afregningsprisen være betydelig højere.

Konceptet er beskyttet af patenter i verdens mest potentielle lande, der dækker størstedelen af verdens befolkning i kystnære områder: USA, Canada, Mexico, Brasilien, Kina, Japan, Indien, Australia og udvalgte lande i Europa.

Virksomheden har gennemført nødvendige simuleringer, tankforsøg og offshore test. I løbet 2019 forventes opstart på offshore demonstration. I løbet af 2020 forventes første salg af celler til produktion af ferskvand. I løbet 2022 forventes første salg af mindre cluster til produktion af elektrisk energi.

Ledelsen består af stifterne, der selv har kompetencer indenfor offshore, startups, ledelse, økonomi, teknik og operation.

Selskabet har behov for ekstern funding indtil forventet positiv resultat i 2022, kapitalbehov ca. 20 mio. kr. over tre år (2+6+12).

Spørgsmål til panelet

Hvordan sikrer virksomheden bedste kapital (20 mio. kr.) over de næste tre år til udvikling, demonstration, markedsføring, salg og vækst?

Hvordan differentieres de mulige forretningsmodeller mest optimalt for to salgsspor; ferskvand og elektricitet, der hver er opdelt i tre mulige modeller: totalleverance, OEM eller licens?

Hvordan får vi identificeret kunderne?

Hvordan angriber selskabet internationalt salg og marketing?

Hvad er de vigtigste salgsparameter?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software