, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Erfarent team søger sparring på arbejdet med værdifællesskab som udgangspunkt for investering samt etablering af Go-to-market partnerskaber. Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 29 Aug 2019
  • 14:00 - 17:00
  • Krifa, kl 14:00 til 17:00 pa Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 15. august 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 15. august 2019

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

- Etablering af advisory board og/eller bestyrelse

- Første investor - værdifællesskab

- Go-to-market strategi / strategiske partnerskaber

- Forretningsmodel i global kontekst


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadiet: Proof of Concept


Vi står overfor at skulle tage investorer ind i vores virksomhed, samt etablere et advisory board og vil i den forbindelse gerne udfordres på hvordan der sikres den rette investor. Overbevisningen er at det bedste udgangspunkt for et givende samarbejde er fælles værdier mellem foundere og investor. Derfor søger vi værktøjer/metoder/erfaringer til at kunne italesætte værdier som et fælles grundlag.

Virksomheden, med et erfarent team, er ved færdigudvikle et IoT produkt der kan forbedre indeklima og luftkvalitet.

Vi søger et Advisory board som kan hjælpe med at sikre et værdifællesskab med investorer og som potentielt kan udvikles til en bestyrelse.

Samtidig ønsker vi sparring på etablering af produktion og værdikæde med udgangspunkt i værdifællesskab.

Deltagere må gerne have erfaringer med at arbejde strategisk med FN’s verdensmål og bæredygtighed.


Kompetencer

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Ledelse

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Tør luft er et voksende problem på moderne kontorarbejdspladser. Den tørre luft opstår bl.a. når kold luft varmes op i klimasystemet og blæses ind i lokalerne for at forsyne medarbejderne med frisk luft.

Tør luft udtørrer kroppens beskyttende slimhinder og ødelægger dermed kroppens naturlige forsvar mod sygdom. For at føje spot til skade, trives og spredes virus i tør luft og hermed stiger sygdoms- og smitterisiko betragteligt i moderne velventilerede kontormiljøer.

Samtidig omgiver vi os med ting lavet af kemikalier, bygninger, møbler, elektronik, tekstiler mv. som afgasser til indeklimaet. Gasserne er giftige for mennesker og med et ophold inde, 90% af vor tid, påvirkes vi konstant. Forskning viser øget risiko for hovedpine, astma, kræft og hormonforstyrrelse, mv.

Virksomhedens produkt anvender planter som en primær bestanddel i løsningen. Produktet er grønt, naturligt og vil indgå som en del af en eksisterende serviceforretning. Vi sælger produktet til serviceudbyderen, som udlejer produktet på abonnement.

Produktet er et IoT produkt, som kan reagere på tør luft når 3. parts indeklimasensorer registrerer problemet. I tilknytning til vores produkt findes en mulighed for at rapportere på indeklimaet, hvilket også tilbydes i abonnement.

Virksomheden begynder med det danske marked og vil over den kommende årrække udvide markedet til først Norden, siden Europa. Der findes desuden et stort globalt marked.

I 2023 forventer vi at være på det Europæiske marked med en omsætning på 70 mio. kr.

I øjeblikket er vi er to ingeniører i virksomheden, som søger investering fra en eller flere investorer og forretnings- og markedskompetencer. Traditionelt ligger salgskompetencer et godt stykke fra vores egen faglighed, hvor motivationen potentielt kan være meget forskellig fra vores. Derfor søger vi værktøjer/metoder/erfaringer til at kunne italesætte værdier som et fælles grundlag.

Vi søger et Advisory board som kan hjælpe med at sikre et værdifællesskab med investorer og som potentielt kan udvikles til en bestyrelse.

Vores produkt er udviklet med støtte fra Innovationsfonden, Realdania og Otto Bruuns fond.

Vi har en funktionel prototype, som er testet for sin evne til at rense luft for kemi ved teknologisk institut og sin evne til at befugte tør luft.

Vi søger pt. en investering som skal finansiere den sidste udvikling og gøre produktet klar til salg.

Vi har et letter of intent på salg af de førte 125 produkter.

Spørgsmål til panelet

Etablering af advisory board og/eller bestyrelse

- Hvordan italesætter vi og sikrer de nødvendige kompetencer og værdier, for et tillidsfuldt og givende samarbejde?

Første investor – værdifællesskab

- Hvordan italesætter vi værdifællesskab og udvikler den fælles forståelse?

- Hvordan kan vi afklare hvorvidt et værdifællesskab reelt er tilstede mellem advisory board/bestyrelse virksomhed og investor?

- Hvordan kan værdifællesskabet sikres og udvikles?

- Hvordan sikres den rette timing for investering ift. virksomhedsbehov og -udvikling

Go-to-market strategi / strategiske partnerskaber

- Hvilke erfaringer har panelet med valg og fravalg af partnerskaber og leverandører?

- Hvordan håndterer vi kultur og værdiforskelle med udvidelse af marked og produktion fra lokal til global kontekst?

- Hvilke erfaringer har panelet med at ”udvikle” leverandører i retning af virksomhedens værdisæt?

Forretningsmodel – i global kontekst

- Hvilke erfaringer har panelet med forskellige markeder og B2B forretningsmodeller og kan vores danske/nordiske model videreføres i andre lande?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software