, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Pigers gode trivsel ER en god investering - Men hvor skal pengene komme fra? 15 års succesfuld trackrecord, - nu skal der udvikles en mere kommerciel forretningsmodel. KBH - SPRINGBOARD®

  • 22 Aug 2019
  • 09:30 - 12:30
  • Zieglers Gaard Office Club, kl 9:30 til 12:30 pa Nybrogade 12, 1203 København K
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 9. august 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 9. august 2019

Registration is closedFokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

’Forretningsmodellen’ skal stress-testes og optimeres. Etablering af kommerciel værdi, eller ’value proposition’, mod virksomheder og kommercielle partnere.

- Hvilken indtægtskilde skal der fokuseres på i næste vækst fase ?

- Hvordan kan man bedst skabe kommercielle samarbejder, med en model der sikrer indtægter og et mere langsigtet økonomisk grundlag ?

- Er der værditilførsel i andre dele af ’kæden’ der ikke er opfanget eller identificeret endnu ?

- Hvad ’køber’ de kommercielle partnere udover mulig eksponering til de 5000-6000 brugere om året?

- Hvordan gør man virksomheder interesserede i unger pigers ve og vel?

- Hvordan dokumenteres den socialøkonomiske værdi bedst ?


Branche: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Business


Organisationen leverer 6000 fortrolige dialoger med piger om året.

Men der kan være tale om et etisk dilemma – må man bruge det til at skabe en mere kommerciel forretning, som fundament for den sociale værdi der leveres?

Siden 2004 har organisationen fungeret på frivillighed og donationer.

Organisationen er specialiseret i at rådgive piger mellem 12 og 24 år om alt mellem himmel og jord - emnet er det som pigerne har på hjertet.

Dialogen er anonym og foregår på digitale kanaler.

Nøglen mod platformens brugere er tillid.

I dag er organisationens økonomi baseret primært på fondsmidler.

Organisationen ønsker at øge andelen af private givere, og samarbejde med det private erhvervsliv, så der opnås en mere balanceret fordeling af indtægter.

Organisationen står overfor en udvidelse. Derfor søges viden om, hvordan dette samarbejde kan udføres, hvem der kunne arbejdes sammen med og ikke mindst, hvad det skal koste.

Dette er muligvis startskuddet til en international bevægelse, men ikke uden en mere bæredygtig kommerciel forretningsmodel som fundament for en ekspansion.


Kompetencer

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Kommunikation

Marketing & Branding

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Organisationen er specialiseret i at rådgive piger mellem 12 og 24 år om alt mellem himmel og jord, - i det som pigerne har på hjertet

Organisationen er ledet af psykologer, der sikrer en høj faglig kvalitet af rådgivningen, men der er ikek kommercielle kompetencer som sådan i den daglige ledelse.

Rådgivningen udføres af frivillige unge kvinder mellem 20-30 år, der får oplæring og opfølgende kurser i rådgivning.

Rådgivningen gives anonymt via chat eller sms, men efter hver samtale noteres det emne, der er talt om.

Det giver organisationen et helt unikt indblik i, hvad der rører sig blandt de unge piger i Danmark, og hvad de går og tumler med (se vedlagt statistik om samtaleemner), men potentielt også i hvilke trends der er ’hotte’, og hvad der er populært i netop dette segment af befolkningen.

Er denne indsigt værdifuld og måske endda salgbar ?

I 2018 blev der udført 5887 samtaler med brugerne.


Økonomisk er organisationens støttet af fonde (55%), mens sponsorater og private givere samlet set står for 5 %. Målet er, at sponsorater/samarbejde med virksomheder skal udgøre 25 % af organisationens indtægter.


På et år er sekretariatet blevet udvidet fra fire til ni medarbejdere. Blandt andet er der sat ind på området kommunikation og markedsføring. Desuden er der slut 2018 nedsat et frivilligt advisory board med ”store” navne fra både erhvervslivet, NGO- og den politiske verden.

Spørgsmål til panelet

Forretningsmodellen skal stress-testes og optimeres. Etablering af kommerciel værdi, eller ’value proposition’, mod virksomheder og kommercielle partnere.

- Hvilken indtægtskilde skal der fokuseres på i næste vækst fase ?

- Hvordan kan man bedst skabe kommercielle samarbejder, med en model der sikrer indtægter ?

- Er der værditilførsel i andre dele af kæden der ikke er opfanget endnu ?

- Hvad ’køber’ de kommercielle partnere udover eksponering til de 5000-6000 brugere om året?

- Hvordan gør man virksomheder interesserede i unger pigers ve og vel?

- Hvordan dokumenteres den socialøkonomiske værdi bedst ?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software