, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Start-up har løst industrielt madspildsproblem, og producerer nu nye sunde bæredygtige og profitable fødevarer. KBH - SPRINGBOARD®

  • 23 Sep 2019
  • 14:00 - 17:00
  • COOP, kl 14:00 til 17:00 pa Roskildevej 45, 2620 Albertslund
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Lørdag den 7. september 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Lørdag den 7. september 2019

Registration is closed


Fokus: kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Kapitalrejsning: Investorprofil og timing

Go to market: B2B (specialvarer / ingrediens) og B2C – Hvordan kombineres de to kanaler bedst?

Bestyrelsesarbejde: Udvikling og optimering.

Bestyrelsesformand med dokumenteret erfaring i kapitalrejsning.


Branche: Fødevarer

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Ved anvendelse af ny unik teknologi transformeres bryggeriernes største spildstøm fra at være affald der enten smides ud eller anvendes som en fodersubstitut til kvæg, til sunde, bæredygtige og velsmagende fødevarer.

Dette SPRINGBOARD® handler om cirkulær økonomi indenfor fødevareindustrien, og tapper ind i verdensmål #2, #3 og #12.

Virksomheden producerer 2 basis produktkategorier på eget produktionsapparat, der både sælges som færdigvarer og anvendes som ingrediens til andre fødevarer, som virksomheden producerer med partnere.

Efterspørgslen efter bæredygtige, sunde og velsmagende fødevarer er voksende. Markedet er internationalt.


Kompetencer

B2B

B2C

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Logistik

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Produktion

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden blev stiftet i juni 2018 af 3 co-founders. Og har efterfølgende fået kapitalindskud fra 4 private investorer (samlet indskud 2mio DKK).

Idégrundlag

I en verden hvor vi bliver flere og flere mennesker men samtidigt har færre og færre ressourcer til rådighed er det nødvendigt at vi finder nye og mere effektive måder at udnytte de tilgængelige ressourcer.

Virksomheden har opfundet en teknologi til at omdanne spildstrømme fra fødevareindustrien til nye fødevarer. Der er tale om en sekventiel og modulær sammensat produktionsteknologi, som giver mulighed for både opskalering til industriel produktion og nedskalering til lokal forarbejdning i 3. verdenslande.

3 gennemgående temaer er rygraden i alle virksomhedens aktiviteter

1.Stop fødevarespild i industrien/produktionsledet i fødevarekæden

2.Bedre udnyttelse af tilgængelige ressourcer så den samlede mængde af fødevarer øges

3.God smag og god mad er nemmere at integrere i den eksisterende diæt

Forretningsmodel

Virksomheden anvender den udviklede teknologi til at forarbejde bryggeriernes største sidestrøm, mask, til nye fødevarer. Produktionen forgår i egne produktionslokaler og hos udvalgte produktionspartnere.

Produkterne planlægges at sælges dels som ingredienser i engros og dels som færdigvarer i detail.

B2B sælges i 3 kanaler:

- Specialvare handlen (bagerier og restaurationer)

- Ingrediens (brødfabrikker o.lign)

- Foodservice (kantiner)

De professionelle brugere af produkterne er vigtige, da de er med til at give forbrugerne kendskab og tillid til den nye kategori. De professionelle brugere har været med i innovationsprocesserne i virksomheden for at definere og raffinere produktudbudet.

B2C

- Detail (specialbutikker og supermarkeder)

- On-line (egen webshop)

Slutbrugerne er vigtige hvis virksomheden skal opnå nok volumen til på sigt at kunne indgå strategiske produkudviklings- og salgssamarbejder med de største internationale bryggerier og fødevareproducenter. B2C produkporteføljen skal håndteres som en test and learn proces, hvor flere nye produkter lanceres og deres traction testes, for herigennem at ramme det mest optimale sortiment.

Produkterne:

Virksomheden genanvender den etablerede F&B industris spildstrømme til nye fødevarer. Der produceres dels ingredienser (4 typer specialmel) og RTE (bla. granola, crackers og chips). Produkterne bliver lanceret i steps ind over de næste 12 – 18 måneder.

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

Fokus kanal

B2B: Bagerier, restaurationer

B2B: Bagerier, restaurationer, foodservice

B2C      

B2C

B2C

Bagerier Foodservice

Aktivitet

Soft launch

Soft launch B2C egen webshop

Forhandling af 2020 aftaler foodservice   Pre-launch cracker

Crowdfunding

Sol over Gudhjem distribution

Opskriftsbog

Forhandling af 2021 aftaler

Opfølgning

Foodservice Bagerier og restauranter

Foodservice Bagerier og restauranter

B2B restaurationer

Primære produkt

4 x Mel

4 x mel

Mel & granola

3 Cracker &            2 x melblanding

Mel

Mel

Sekundære produkt

3 x granola

2 x Chips

Mel og granola

1 x chips

Launch via partner

Launch via spartner

Nye markeder

Skandinavien

Tyskland

On-line og samarbejdspartner


Specialmelet er virksomhedens kerneprodukt, en ny råvare der dels sælges som ingrediens og dels anvendes til virksomhedens øvrige produkter. Melet har 3 unikke USPér:

1.Det er bæredygtigt (ressource og forabejdning)

2.Det smager godt

3.Det er sundt (højt fiberindhold og højt proteinindhold)

Markedet:

Fødevareindustrien har generelt større opmærksomhed på bæredygtighed end tidligere, dels er producenter og detailledet begyndt at have mere fokus på at mindske madspild, ved flere løsvægt produkter og mindre ”bulk tilbud” og dels ved at integrere nye ingredienser og færdigvarer i deres sortimenterne.

Konkurrenter:

Da virksomhedens produkter er en ny kategori indenfor fødevarer defineres 3 typer konkurrenter:

1.Direkte konkurrenter der også arbejder med at producere fødevarer af bryggeriernes sidestrøm, mask: 2 amerikanske start-ups Regrained & Rise Products forarbejder som virksomheden mask til mel.

2.Indirekte konkurrenter der producerer sunde og bæredygtige kornbaserede fødevarer: Flere nationale og internationale producenter arbejder med forskellige typer af specialmel og gryn fx Urtekram, Finax og Pepsi Co

3.Potentielle konkurrenter fra begge ender af value chain, der kan tænkes at gå ind i mask forarbejdning: Bryggerier og Fødevareproducenter

Vækstpotentiale/mål

Driftsbudget her er udarbejdet for 1 produktionsfacilitet i DK (etableret S1 2019).

På den korte bane er der behov for effektivisering via generel automatisering samt insourcing af pakkeproces (2020).

I 2021 er der behov for markant udvidelse af produktionskapacitet, og potentielt yderligere incourcing af processer.


Ambitionen er at skabe en international virksomhed, med lokal produktion i de største øl-producerende markeder – 5 produktioner inden 5 år.

Ledelse og team

3 co-founders:

- CTO: Fødevareinnovation (ny-uddannet)

- COO: IPR og innovation, privat virksomhed & DK/US universiteter (15 års erfaring)

- CEO: Commercial Excellence og ledelse, International FMCG (15 års erfaring)

- Produktionsleder med erfaring for opstart af fødevareproduktion

- Fabriksarbejder (løntilskud)

Bestyrelse

Virksomheden er i gang med at overgå fra at arbejde med et advisory board, til en mere fokuseret og professionel bestyrelse. I processen fra at være pre-market til at være on-market er det nogle andre dialoger, sparinger og dermed til en vis grad også kompetencer der er behov for i bestyrelsen. Konkret er virksomheden på udkig efter en bestyrelsesformand, der kan hjælpe med at klargøre og gennemføre en kapitalrejsning i løbet af de næste 6 – 8 måneder.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har behov for kapitatilførsel inden for de næste 6 – 8 måneder for at skalere og effektivisere eksisterende produktions set-up i DK.

Kapitalbehovet kan indeles i 2 faser:

2020: Effektivisering, automatisering og insourcing af pakkeproces

2021: Opskalering af egen produktion i DK, samt etablering af produktionsfacilitet i Tyskland enten som egen produktionsfacilitet eller i joint venture med partner – ikke identificeret endnu.

Spørgsmål til panelet

1.Kapitalrejsning:

a.Hvilken Investorprofil vil være mest velegnet til at understøtte forretningsmodellen

b.Hvad er den optimale timing for at rejse mere kapital

c.Hvilket pitch (produktion, salg, produktudvikling etc.) bør være primære fokus

2.Go to market:

Hvordan optimerer vi at arbejde med både B2B og B2C?

a.Hvordan anvender vi den pofesionelle bruger (kok, bager) i markedsføring B2C

b.Varetagelse af B2B specialvarer (bagerier og restauranter) kunder kræver mange ressourcer (1 sælger = 50 POS), hvad er den kritiske masse for at skabe troværdighed om brand og produkter?

c.Hvilke B2C POS vil være bedst at starte med

3.Bestyrelsesarbejde:

a.Udvikling af bestyrelsens arbejde i skiftet fra pre- til on-market

b.Hvad er den optimale sammensætning af bestyrelsens kompetenceprofil

c.BestyrelsesformandCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software